HR Cloud Solution ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ตัวช่วยระบบ HR หลัง COVID-19

ต้องยอมรับว่าองค์กรต่างๆ ได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มานานกว่า 6 เดือนแล้ว หลายแห่งได้เร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับปัจจัยลบต่างๆ ที่เข้ามากระทบในช่วงที่ผ่านมาได้ดีขึ้นพอสมควร

สิ่งที่องค์กรต้องคิดและวางแผนต่อไป นั่นคือ เราจะต้องปรับเปลี่ยนองค์กรหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยากในอนาคตอย่างไรบ้าง ซึ่งการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวางแผนรับมือ เพราะคนคือ กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรนั่นเอง

จาก Pain Point และข้อจำกัดในช่วงที่ผ่านมา ทำให้องค์กรหลายแห่งเลือกที่จะปรับเปลี่ยนระบบการทำงานต่างๆ ให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะกับระบบ HR ที่ต้องลดกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ให้น้อยลง และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งการใช้ HR Cloud Solution จะเป็นอีกตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว

ลดต้นทุนต่างๆ ด้วย HR Cloud Solution

HR Cloud Solution คือ การให้บริการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ในลักษณะของการเช่าใช้ หรือ Software as a Service (SaaS) มีจุดเด่นอยู่ที่องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนมหาศาลในการจัดซื้อซอฟท์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ ตลอดจนลดต้นทุนของการใช้งานเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบ โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบและคอยดูแลให้ทั้งหมด ทำให้เกิดความคล่องตัว โดยสามารถเลือกหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ขององค์กรมากที่สุดมาใช้งาน

เริ่มต้นสู่การเป็นดิจิทัลด้วยระบบ Cloud Solution

สำหรับองค์กรที่มองหา HR Cloud Solution เพื่อนำมาใช้งาน ต้องคำนึงถึงความสามารถของระบบที่จะให้ประโยชน์กับเราได้ ดังนี้

1. รองรับตามกฎหมาย และพัฒนาสู่ฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อรองรับการใช้งานได้เสมอ

เนื่องจากงาน HR นั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แน่นอนว่าจะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็น วิธีการในการคำนวณต่างๆ  แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น การเปลี่ยนอัตราสะสม/สมทบประกันสังคม เป็นต้น ซึ่ง HR Cloud Solution พร้อมตอบโจทย์นี้ได้ทันที เนื่องจากสามารถอัพเดทระบบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน รวมไปถึงการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมาให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งาน ตามกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามที่ผู้ให้บริการกำหนดโรดแม็พไว้

2. พนักงานพึงพอใจและเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

นึกภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HR ที่พนักงานแต่ละคนต้องทำหรือติดต่อกับ HR ในแต่ละวัน เช่น การลงเวลาเข้าออกงาน การส่งใบลาหยุดงาน  การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ขอหนังสือรับรอง หากองค์กรใช้ HR Solution ที่มีระบบ Self-Service จะช่วยลดปริมาณงานด้านเอกสารต่างๆ ลงได้อย่างมาก ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยมนุษย์ ทั้งยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน เนื่องจากได้ผลของงานที่ต้องการถูกต้อง ทั้งหมดนี้ช่วยทำให้ประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวมสูงขึ้นด้วย

3. ภาพลักษณ์ขององค์กรแข็งแกร่งขึ้น

ในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ องค์กรต้องแข่งขันเพื่อดึงดูด Talent หรือ ผู้มีความสามารถโดดเด่น ให้เข้ามาร่วมงาน แต่ทำอย่างไรถึงจะโดดเด่นขึ้นในสายตาของ Talent การมีระบบ HR ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเป็น Digital Origination ของคนรุ่นใหม่นั้นจะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้อีกทางหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินการ และเป็นการลงทุนที่สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน

4. ความปลอดภัยของข้อมูล

องค์กรอาจจะยังไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของพนักงานนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเก็บเป็นความลับ ประเทศไทยเองก็จะมี พ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่นาน ในการพิจารณาไม่ควรจะมองข้ามในเรื่องความปลอดภัย โดยเลือกหาผู้ให้บริการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลทางสารสนเทศ และได้รับการรับรอง  จะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลขององค์กรจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องสูงสุด

5. เข้าถึงระบบได้ตลอดเวลา

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา มีหลายองค์กรออกนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือ Work from Home ชั่วคราว และมีอีกหลายแห่งใช้นโยบายทำงานจากที่ไหนก็ได้ หรือ Work from Anywhere ต่อเนื่อง  แต่การทำงานเช่นนี้ได้ องค์กรจำเป็นที่จะต้องมีระบบให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ โดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในออฟฟิศ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ HR หรือพนักงาน จะต้องเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ในแบบ 24/7 รวมถึงใช้งานได้ทุกที่ทุกอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

6. HR เป็น Business Partner มุ่งเน้นงานด้านกลยุทธ์

ระบบ HR Cloud Solution ที่ดี จะช่วยลดช่องว่างระหว่าง HR กับ พนักงานในองค์กรลง จากเดิมที่เจ้าหน้าที่ HR ต้องทำงานด้านเอกสารให้กับพนักงาน ทำให้เกิดปริมาณงานที่มาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้า การใช้งานระบบ HR ที่ดี ทำให้เจ้าหน้าที่ มีเวลาทำงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เมื่อข้อมูลถูกเก็บแบบรวมศูนย์ ช่วยให้การใช้ข้อมูลเป็นไปในแบบ Real-time สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทำให้ HR สามารถพัฒนาตัวเองเป็น Business Partner ช่วยให้การตัดสินใจต่างๆ มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น

แม้หลังวิกฤติการระบาดของ COVID-19 การทำงานองค์กรต่างๆ จะกลับสู่สภาพเกือบปกติ แต่องค์กรควรเตรียมพร้อม และวางแผนสำหรับภาวะวิกฤติอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ ดังนั้น เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ การเลือกใช้ระบบ HR Cloud Solution ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมกระบวนการ Core HR จึงเป็นอีกตัวช่วยที่ไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดการเวลา อาทิ ตารางการทำงานแต่ละวัน การลา การทำงานล่วงเวลา จนถึงการประมวลผลเงินเดือน ที่ต้องมีรายงานและแบบฟอร์มตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมให้ใช้งาน พร้อมด้วยระบบ Self-Service ที่พนักงานทุกคนสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน และงานเอกสารต่างๆลงได้ พร้อมใช้งานในระยะเวลาสั้น เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นการเลือกใช้บริการที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จะช่วยให้มั่นใจในระบบการทำงานได้มากขึ้นอีกด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ IPOP: HR Cloud Solution หรือ www.iamconsulting.co.thAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Tableau & AWS Webinar: ใช้ประโยชน์จากพลังของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบคลาวด์อันทันสมัย [27 ต.ค. 2020 เวลา 10.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ Chief Data Officer, Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Tableau & AWS Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ใช้ประโยชน์จากพลังของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบคลาวด์อันทันสมัย" เพื่อทำความรู้จักกับภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจองค์กรอย่างครบวงจรบน Cloud ด้วยเครื่องมือจาก Amazon Web Services (AWS) และ Tableau ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2020 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Microsoft เปิดตัว Azure Space รุกสู่ธุรกิจอวกาศ พร้อมเผยความร่วมมือกับ SpaceX

Microsoft ได้ออกมาประกาศเปิดตัวถึงการนำบริการ Microsoft Azure ไปสู่อุตสาหกรรมด้านอวกาศภายใต้ชื่อ Azure Space พร้อมเผยถึงความร่วมมือกับ SpaceX ในการบริการด้านโครงข่ายเชื่อมต่อ Cloud