HR Cloud Solution ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ตัวช่วยระบบ HR หลัง COVID-19

ต้องยอมรับว่าองค์กรต่างๆ ได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มานานกว่า 6 เดือนแล้ว หลายแห่งได้เร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับปัจจัยลบต่างๆ ที่เข้ามากระทบในช่วงที่ผ่านมาได้ดีขึ้นพอสมควร

สิ่งที่องค์กรต้องคิดและวางแผนต่อไป นั่นคือ เราจะต้องปรับเปลี่ยนองค์กรหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยากในอนาคตอย่างไรบ้าง ซึ่งการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวางแผนรับมือ เพราะคนคือ กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรนั่นเอง

จาก Pain Point และข้อจำกัดในช่วงที่ผ่านมา ทำให้องค์กรหลายแห่งเลือกที่จะปรับเปลี่ยนระบบการทำงานต่างๆ ให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะกับระบบ HR ที่ต้องลดกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ให้น้อยลง และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งการใช้ HR Cloud Solution จะเป็นอีกตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว

ลดต้นทุนต่างๆ ด้วย HR Cloud Solution

HR Cloud Solution คือ การให้บริการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ในลักษณะของการเช่าใช้ หรือ Software as a Service (SaaS) มีจุดเด่นอยู่ที่องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนมหาศาลในการจัดซื้อซอฟท์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ ตลอดจนลดต้นทุนของการใช้งานเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบ โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบและคอยดูแลให้ทั้งหมด ทำให้เกิดความคล่องตัว โดยสามารถเลือกหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ขององค์กรมากที่สุดมาใช้งาน

เริ่มต้นสู่การเป็นดิจิทัลด้วยระบบ Cloud Solution

สำหรับองค์กรที่มองหา HR Cloud Solution เพื่อนำมาใช้งาน ต้องคำนึงถึงความสามารถของระบบที่จะให้ประโยชน์กับเราได้ ดังนี้

1. รองรับตามกฎหมาย และพัฒนาสู่ฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อรองรับการใช้งานได้เสมอ

เนื่องจากงาน HR นั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แน่นอนว่าจะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็น วิธีการในการคำนวณต่างๆ  แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น การเปลี่ยนอัตราสะสม/สมทบประกันสังคม เป็นต้น ซึ่ง HR Cloud Solution พร้อมตอบโจทย์นี้ได้ทันที เนื่องจากสามารถอัพเดทระบบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน รวมไปถึงการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมาให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งาน ตามกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามที่ผู้ให้บริการกำหนดโรดแม็พไว้

2. พนักงานพึงพอใจและเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

นึกภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HR ที่พนักงานแต่ละคนต้องทำหรือติดต่อกับ HR ในแต่ละวัน เช่น การลงเวลาเข้าออกงาน การส่งใบลาหยุดงาน  การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ขอหนังสือรับรอง หากองค์กรใช้ HR Solution ที่มีระบบ Self-Service จะช่วยลดปริมาณงานด้านเอกสารต่างๆ ลงได้อย่างมาก ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยมนุษย์ ทั้งยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน เนื่องจากได้ผลของงานที่ต้องการถูกต้อง ทั้งหมดนี้ช่วยทำให้ประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวมสูงขึ้นด้วย

3. ภาพลักษณ์ขององค์กรแข็งแกร่งขึ้น

ในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ องค์กรต้องแข่งขันเพื่อดึงดูด Talent หรือ ผู้มีความสามารถโดดเด่น ให้เข้ามาร่วมงาน แต่ทำอย่างไรถึงจะโดดเด่นขึ้นในสายตาของ Talent การมีระบบ HR ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเป็น Digital Origination ของคนรุ่นใหม่นั้นจะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้อีกทางหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินการ และเป็นการลงทุนที่สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน

4. ความปลอดภัยของข้อมูล

องค์กรอาจจะยังไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของพนักงานนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเก็บเป็นความลับ ประเทศไทยเองก็จะมี พ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่นาน ในการพิจารณาไม่ควรจะมองข้ามในเรื่องความปลอดภัย โดยเลือกหาผู้ให้บริการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลทางสารสนเทศ และได้รับการรับรอง  จะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลขององค์กรจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องสูงสุด

5. เข้าถึงระบบได้ตลอดเวลา

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา มีหลายองค์กรออกนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือ Work from Home ชั่วคราว และมีอีกหลายแห่งใช้นโยบายทำงานจากที่ไหนก็ได้ หรือ Work from Anywhere ต่อเนื่อง  แต่การทำงานเช่นนี้ได้ องค์กรจำเป็นที่จะต้องมีระบบให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ โดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในออฟฟิศ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ HR หรือพนักงาน จะต้องเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ในแบบ 24/7 รวมถึงใช้งานได้ทุกที่ทุกอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

6. HR เป็น Business Partner มุ่งเน้นงานด้านกลยุทธ์

ระบบ HR Cloud Solution ที่ดี จะช่วยลดช่องว่างระหว่าง HR กับ พนักงานในองค์กรลง จากเดิมที่เจ้าหน้าที่ HR ต้องทำงานด้านเอกสารให้กับพนักงาน ทำให้เกิดปริมาณงานที่มาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้า การใช้งานระบบ HR ที่ดี ทำให้เจ้าหน้าที่ มีเวลาทำงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เมื่อข้อมูลถูกเก็บแบบรวมศูนย์ ช่วยให้การใช้ข้อมูลเป็นไปในแบบ Real-time สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทำให้ HR สามารถพัฒนาตัวเองเป็น Business Partner ช่วยให้การตัดสินใจต่างๆ มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น

แม้หลังวิกฤติการระบาดของ COVID-19 การทำงานองค์กรต่างๆ จะกลับสู่สภาพเกือบปกติ แต่องค์กรควรเตรียมพร้อม และวางแผนสำหรับภาวะวิกฤติอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ ดังนั้น เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ การเลือกใช้ระบบ HR Cloud Solution ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมกระบวนการ Core HR จึงเป็นอีกตัวช่วยที่ไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดการเวลา อาทิ ตารางการทำงานแต่ละวัน การลา การทำงานล่วงเวลา จนถึงการประมวลผลเงินเดือน ที่ต้องมีรายงานและแบบฟอร์มตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมให้ใช้งาน พร้อมด้วยระบบ Self-Service ที่พนักงานทุกคนสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน และงานเอกสารต่างๆลงได้ พร้อมใช้งานในระยะเวลาสั้น เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นการเลือกใช้บริการที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จะช่วยให้มั่นใจในระบบการทำงานได้มากขึ้นอีกด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ IPOP: HR Cloud Solution หรือ www.iamconsulting.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เริ่มต้นกับ 5G NEXTGen Platform พร้อมนำพลังแห่ง 5G สู่ทุกธุรกิจ

หากพูดถึง 5G หลายท่านคงเคยได้ใช้งานผ่านมือถือกันมาบ้างแล้ว แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในมุมของฝั่ง Consumer ที่ท่านคุ้นเคยเท่านั้น แต่การนำ 5G มาใช้ในธุรกิจจริง ถึงแม้จะเป็นที่ตระหนักรับรู้ ว่า 5G มีขีดความสามารถมากมาย ที่รองรับการใช้งานเพื่อธุรกิจยุคใหม่ แต่สำหรับการนำไปใช้งานขององค์กรยังถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย …

[Guest Post] ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโซลูชัน Cloud native protection ปกป้องธุรกิจให้พ้นจากภัยคุกคามบนคลาวด์ พร้อมให้ใช้งานแล้วบน AWS

FortiCNP ช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ บริหารความเสี่ยงภัยได้เร็วขึ้น และให้การป้องกันภัยคุกคามได้เกือบเรียลไทม์ด้วยคุณสมบัติในการตรวจจับมัลแวร์ในระดับ Zero-Permission