CDIC 2023

รู้จัก Pure Storage FlashBlade: Scale-out All Flash Array ที่ถูกออกแบบมาสำหรับ Big Data โดยเฉพาะ

Flash นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาต่อเนื่องจนสามารถนำมาใช้งานในระดับองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ และด้วยต้นทุนที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Pure Storage จึงสามารถนำเสนอระบบ Scale-out All Flash Storage เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบ Storage ให้แก่ Big Data Analytics Platform ได้แล้ว ด้วยต้นทุนที่ไม่ต่างจาก Storage แบบเดิมๆ มากนัก แต่ประสิทธิภาพสูงกว่า Storage ที่ใช้ Hard Disk Drive (HDD) อย่างเทียบชั้นกันไม่ได้ ภายใต้ชื่อโซลูชัน Pure Storage FlashBlade นั่นเอง

 

Pure Storage FlashBlade ผสาน 4 นวัตกรรมภายในระบบเดียว สร้าง All Flash Storage สำหรับ Big Data โดยเฉพาะ

Pure Storage FlashBlade นี้เกิดจากการพัฒนา 4 เทคโนโลยีมาผสานรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์เดียว ได้แก่

 

Credit: Pure Storage

 

1. ระบบ Hardware แบบ All Flash Blade

แต่ละ Blade ภายใน Flash Blade นี้ก็เปรียบเสมือนกับอุปกรณ์ All Flash Storage 1 ชุด ที่มี Intel CPU พร้อมหน่วยความจำ คอยทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลในการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล, บีบอัดข้อมูล และประสานงานร่วมกับ Blade ใบอื่นๆ โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกบันทึกลงไปยัง SSD ที่ถูกออกแบบและคัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับบนระบบ All Flash Blade แต่ละใบ ในขณะที่การเชื่อมต่อกับ Flash Blade ใบอื่นๆ ผ่านทางระบบเครือข่ายนั้นจะทำผ่าน Mid-plane ภายใน Chassis เพื่อให้มีความเร็วสูงสุดและกินพลังงานต่ำที่สุดไปพร้อมๆ กัน

 

2. ระบบปฏิบัติการแบบ Scale-out Operating System

เพื่อให้ All Flash Blade ทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันเป็นระบบเดียวกันได้โดยอัตโนมัติ ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบน All Flash Blade ทุกใบจึงต้องทำงานแบบ Scale-out ได้ทั้งหมด และทำให้ขั้นตอนการติดตั้ง, การเข้าร่วมใน Cluster, กำหนดค่า, แก้ไขปัญหา และอื่นๆ นั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดายแบบอัตโนมัติจากศูนย์กลาง พร้อมที่จะให้บริการระบบ Storage ต่อไปได้ทันที

 

3. ระบบ Storage แบบ Scale-out Converged File & Object Storage

เนื่องจาก Pure Storage FlashBlade นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับต่องาน Big Data โดยเฉพาะ และแต่ละองค์กรนั้นก็มีขนาดหรือจำนวนของข้อมูลและความต้องการทางด้านประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป ในขณะที่แนวโน้มในการประมวลผลข้อมูลของแต่ละองค์กรนั้น นับวันก็มีแต่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ Pure Storage FlashBlade จึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถเพิ่มขยายได้แบบ Scale-out ที่เพิ่มทั้งพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลไปพร้อมๆ กันในทุกๆ ครั้งที่มีการเพิ่ม All Flash Blade เข้าไปในระบบ และต้องรองรับการให้บริการข้อมูลได้ผ่านทาง Protocol ที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการในการประมวลผล Big Data ที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร

 

4. ระบบเครือข่ายภายในแบบ Software-Defined Network Fabric ประสิทธิภาพสูง

แน่นอนว่าภายในระบบที่ทำงานแบบกระจายตัวนี้ ระบบเครือข่ายถือเป็นอีกหัวใจหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการให้บริการระบบ Storage นั้น Latency, Thoughput และ IOPS ต่างถือเป็นตัวเลขชี้วัดที่มีความสำคัญ ซึ่งระบบเครือข่ายนั้นก็ส่งผลกับตัวเลขเหล่านี้โดยตรงทั้่งสิ้น ทำให้ Pure Storage ต้องพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายโดยเฉพาะสำหรับใช้งานภายใน FlashBlade ขึ้นมา ให้แต่ละ Chassis สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบเครือข่ายความเร็วระดับ 320Gbps บนระบบ Software-Defined Network Fabric ที่สามารถบริหารจัดการและอัปเกรดได้อย่างง่ายดาย

ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ถือเป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่ Pure Storage ต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้รองรับต่อความต้องการเฉพาะทางของระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ All Flash เพื่อ Big Data Analytics เนื่องจากหากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งนั้นมีปัญหาหรือมีประสิทธิภาพที่ต่ำ ก็จะทำให้ทั้งระบบนั้นไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

 

ให้บริการ Cloud Scale Data Platform ภายในองค์กร ตอบโจทย์ Big Data สำหรับการสร้างนวัตกรรม

Pure Storage FlashBlade นี้ถูกวางตัวให้เป็นระบบ Storage เฉพาะสำหรับระบบ Big Data จึงมีจุดเด่นด้วยกัน 3 ประการหลักๆ ดังนี้

 

1. ง่ายต่อการใช้งาน

การติดตั้งใช้งานและการเพิ่มขยาย Pure Storage FlashBlade นี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายและเป็นอัตโนมัติ โดยรองรับการบริหารจัดการผ่านศูนย์กลางภายในระบบ และบริหารจัดการหลายอุปกรณ์แบบศูนย์กลางได้ผ่าน Cloud ของ Pure Storage อย่างบริการ Pure1 ได้ทันที ในขณะที่การเชื่อมต่อกับ Server และระบบประมวลผลต่างๆ นั้นก็สามารถทำได้ผ่านโปรโตคอลมาตรฐานอย่าง NFS และ Object/S3 จากการตั้งค่าใช้งานอย่างง่ายดายบนระบบ GUI ที่สวยงาม

 

2. มีประสิทธิภาพสูง

แต่ละ Chassis ของ FlashBlade นี้มี Bandwidth สูงสุดได้ถึง 15GB/s และมี IOPS สูงสุดถึง 500,000 IOPS พร้อมทั้งมีการจัดการ Metadata ที่มีความเร็วสูงเป็นพิเศษทำให้ไม่ต้องกังวลกับปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผล Metadata พร้อมทั้งการรองรับการเพิ่มขยายได้้แบบ Scale-out ก็ทำให้ Pure Storage FlashBlade นี้สามารถเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้มีความเร็วที่เพียงพอต่อความต้องการของระบบ Big Data Analytics ได้ตามต้องการ

 

3. มีความจุขนาดใหญ่

ระบบ File System และ Namespace ของ Pure Storage FlashBlade นี้ถูกพัฒนามาให้สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้หลายสิบ Petabytes โดยรองรับ File และ Object ได้หลายหมื่นล้านชุดภายในระบบเดียว ในขณะที่ยังสามารถให้บริการข้อมูลแก่ Server และ Client ที่มาเชื่อมต่อพร้อมๆ กันได้หลายหมื่นเครื่อง การรองรับระบบ Big Data Analytics ขนาดใหญ่จึงสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยโซลูชันจาก Pure Storage FlashBlade เพียงชุดเดียว

 

ด้วยคุณสมบัติ 3 ประการนี้ ก็ทำให้การนำ Pure Storage FlashBlade ไปใช้งานจริงภายในระบบ Big Data Analytics นั้นทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อีกทั้่งยังรองรับต่อการเพิ่มขยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความจุได้ในระยะยาว ทำให้การนำ All Flash Storage มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และเพิ่มความเร็วในการประมวลผลนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ ด้วยการลงทุนที่ใกล้เคียงกับระบบ Storage แบบเดิมๆ แต่มีความคุ้มค่าสูงขึ้นยิ่งกว่าเดิมจากประเด็นทางด้านประสิทธิภาพและการรองรับต่ออนาคตนั่นเอง

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pure Storage FlashBlade และโหลด Datasheet ภาษาไทยได้ทันทีที่ http://www.purestorage.com//microsites/th/flashblade.html

 

สนใจติดต่อทีมงาน Pure Storage ในประเทศไทยได้โดยตรง

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี All Flash Storage และต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมหรืออยากพิจารณาใบเสนอราคา สามารถติดต่อทีมงานของ Pure Storage ประเทศไทยโดยตรงได้ทันทีที่ jkunasinkjja@purestorage.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

IBM เสริมแกร่งฟีเจอร์ AI ใหม่ ให้ IBM Z, z/OS และ Cloud Paks

สำหรับการแข่งขันในตลาดด้าน AI ที่ร้อนแรง IBM ได้เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานเมนเฟรมของตน โดยความคืบหน้าครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ 4 เรื่องคือ

ก้าวสู่ธุรกิจขนส่งแห่งอนาคตในแบบ Smart Transportation & Smart Logistics ด้วย 5G, AI และ IoT ไปกับ AIS Business

การขนส่งและโลจิสติกส์นั้นถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจองค์กรและอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิตสามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ภาคขนส่งและโลจิสติกส์นั้นกลายเป็นส่วนแรกๆ ในหลายธุรกิจที่มีเป้าหมายในการทำ Digital Transformation ที่มีผลลัพธ์เด่นชัด AIS Business ในฐานะของ Digital Enabler สำหรับธุรกิจองค์กรไทย จึงได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการพัฒนาโซลูชันด้าน Smart …