Infor แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทยในหัวข้อ “5 ปัจจัยในการประเมินความคุ้มค่าก่อนลงทุนในระบบ Cloud ERP ปี 2021”

การเลือกใช้บริการ Cloud ERP ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ขององค์กรนั้น จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า และใน Whitepaper ภาษาไทย “5 ปัจจัยในการประเมินความคุ้มค่าก่อนลงทุนในระบบ Cloud ERP ปี 2021” นี้ก็ได้รวมเอาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าของระบบ Cloud ERP เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งประเด็นในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบ ERP สำหรับธุรกิจไทย

หากอ้างอิงจากรายงานของ IDC นั้นจะพบว่าแนวโน้มของการลงทุนในระบบ ERP ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2020 ที่ผ่านมานี้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2019 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจองค์กรจำนวนมากกำลังก้าวสู่การใช้งาน Cloud ERP กันมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้เอง สิ่งหนึ่งที่กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญของธุรกิจองค์กรหลายแห่งนั้นก็คือการประเมินค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership – TCO) ของการใช้ระบบ Cloud ERP เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าได้นั่นเอง

เอกสารฉบับนี้ จะสรุปถึง 5 ประเด็นสำคัญในการประเมินค่าใช้จ่ายในการถือครองหรือ Total Cost of Ownership (TCO) สำหรับการลงทุนในระบบ Cloud ERP เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกใช้ระบบ Cloud ERP ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมสูงสุด

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ เพื่อทำการดาวน์โหลด Whitepaper ได้ทันทีที่ https://go.techtalkthai.com/2021/04/infor-thai-whitepaper-cloud-erp-tco/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] GO Real-time 4G/5G Tracker ของอิเมอร์สันได้รับเลือกให้เป็นนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2565

เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในหมวดเทคโนโลยีเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลในงานจัดแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ประจำปี “THAIFEX Anuga Asia”

[Guest Post] ‘หัวเว่ย คลาวด์’ ครองตำแหน่งผู้ให้บริการคลาวด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

สิงคโปร์, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – การประชุม Asia-Pacific Digital Innovation Congress 2022 เปิดฉากขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้ …