Infor แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทยในหัวข้อ “คัดเลือก Cloud ERP Partner อย่างไร ให้โครงการ ERP ประสบความสำเร็จ”

การเลือกคัดสรร ERP Partner ที่ดีนั้นมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการผลักดันให้โครงการ ERP ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี และใน Whitepaper ภาษาไทย “คัดเลือก Cloud ERP Partner อย่างไร ให้โครงการ ERP ประสบความสำเร็จ” นี้ก็ได้รวมเอาแนวทางการประเมินเลือก ERP Partner ที่ดีเอาไว้ให้ทุกท่านได้นำไปศึกษากันได้ทันที

เอกสารฉบับนี้ จะสรุปถึง 3 ประเด็นสำคัญในการคัดเลือก ERP Partner ที่เหมาะสมสำหรับโครงการระบบ Cloud ERP เพื่อตอบโจทย์ของธุรกิจ ว่าควรจะเลือกผู้ให้บริการและเทคโนโลยีอย่างไรให้เหมาะสมต่อกัน

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ เพื่อทำการดาวน์โหลด Whitepaper ได้ทันทีที่ https://go.techtalkthai.com/2021/07/infor-whitepaper-choosing-cloud-erp-partner/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Dell เสริมความสามารถให้ Apex ตอบโจทย์ Multi-Cloud ได้ดียิ่งขึ้น

Dell Technologies ได้ออกมาประกาศเปิดตัวความสามารถใหม่ด้าน Multi-Cloud ให้กับผลิตภัณฑ์ตระกูล Apex เพื่อช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถก้าวเข้าสู่โลกของ Multi-Cloud ได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

รู้จัก Workato – Integration & Automation Platform ที่ช่วยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและธุรกิจให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ

องค์กรยุคดิจิทัลในปัจจุบันมีการนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้เป็นจำนวนมาก แต่มีเพียงส่วนน้อยที่ผสานการทำงานระหว่างแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และระบบขององค์กรเข้าด้วยกัน ทำให้ต้องเสียเวลาและพลาดโอกาสหลายๆ อย่างไป Gopomelo ผู้นำด้านการทำ Digital Transformation ให้แก่องค์กรธุรกิจ จึงได้จับมือกับ Workato เพื่อให้บริการ Integration …