Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Red Hat แจกฟรี คู่มือวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการย้ายระบบจาก Unix มาสู่ Linux

การปรับปรุงระบบ IT ให้มีความทันสมัย, ดูแลรักษาง่ายดาย และมั่นคงปลอดภัยนั้นถือเป็นโจทย์สำคัญหนึ่งของแผนก IT และแนวโน้มของการย้ายระบบออกจาก Unix มาสู่ Linux นั้นก็กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ซึ่ง Red Hat เองก็ได้ออกมาแจก Whitepaper ที่สรุปประเด็นต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงในการย้ายระบบจาก Unix มาสู่ Linux ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจสามารถโหลดไปศึกษากันได้ฟรีๆ ดังนี้

Whitepaper ฉบับนี้มีชื่อว่า MIGRATING FROM UNIX TO LINUX ON AN OPEN-STANDARDS PLATFORM เขียนร่วมกันโดยทีมงาน Red Hat และ Intel โดยเนื้อหามีความยาว 10 หน้า ครอบคลุมประเด็นทางธุรกิจและเทคนิคที่ต้องคำนึงถึงในการย้ายระบบจาก Unix มาสู่ Linux ได้แก่

  1. จุดเริ่มต้นของการทำ IT Modernization
  2. การประเมินคุณค่าเชิงธุรกิจในการย้ายระบบจาก Unix มาสู่ Linux
  3. การจัดการกับประเด็นปัญหาด้าน Code และ Data Conversion ในการย้ายระบบ
  4. การต่อยอดในการทำ IT Modernization หลังจากการย้ายระบบสำเร็จ
  5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง Intel Xeon Platinum 8180 และ IBM POWER8

โดยในแต่ละข้อนี้ Red Hat จะลงลึกถึงประเด็นย่อยในแง่มุมที่น่าสนใจซึ่งผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์อาจมองข้าม เช่น การประเมินเรื่อง Endian ที่เปลี่ยนแปลง, การประเมินการย้าย Application ในรูปแบบต่างๆ ที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน, แนวทางการย้ายระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ https://go.techtalkthai.com/2019/10/red-hat-free-migrating-from-unix-to-linux-whitepaper/ เพื่อโหลดเอกสารได้ฟรีๆ ทันทีAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

IBM ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี Industry 4.0 In Action for Smart Factory 16 มิ.ย. 2020

IBM ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิต เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี "Industry 4.0 In Action for Smart Factory" เพื่อรับชมแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่ New Normal ของธุรกิจโรงงานและการผลิต พร้อมเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการก้าวไปสู่ Industry 4.0 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์จริงจากลูกค้าของ IBM ในวันที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10.00น. - 11.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

SolarWinds Webinar: เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน

SolarWinds ร่วมกับ Westcon Group (Thailand) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วม SolarWinds Webinar เรื่อง “เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน” พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีด้าน IT Operation Management (ITOM) ล่าสุดให้สอดคล้องกับ New Normal ของการทำงานในองค์กร เช่น การพลิกโฉมธุรกิจ, การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝัน หรือการทำงานจากภายนอกสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 14:00 - 15:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี