Infor ได้ถูกรับเลือกให้เป็นผู้นำในรายงาน IDC MarketScape: Asia/Pacific Manufacturing Cloud ERP 2021 Vendor Assessment

อ้างอิงจาก IDC Asia/Pacific Manufacturing Insights จะเห็นได้ว่า Cloud Infrastructure, Software และ Platform นั้นคือเทคโนโลยีชั้นนำ 3 กลุ่มที่ธุรกิจองค์กรกำลังลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่ระบบการตัดสินใจและติดตามข้อมูลแบบรวมศูนย์นั้นก็กำลังถูกย้ายจาก On-Premises ขึ้นไปสู่ Cloud Application อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านเนื้อหาย่อจาก IDC MarketScape vendor assessment เพื่อเรียนรู้ว่าเหตุใด Infor จึงได้ถูกรับเลือกให้เป็นผู้นำ

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มของ IDC MarketScape: Asia/Pacific Manufacturing Cloud ERP 2021 Vendor Assessment ได้ทันทีที่ https://go.techtalkthai.com/2021/11/infor-recognized-as-a-leader-by-idc-marketscape-asia-pacific-manufacturing-cloud-erp-2021-vendor-assessment/

Source: “IDC MarketScape: Asia/Pacific Manufacturing Cloud Enterprise Resource Planning 2021 Vendor Assessment” by Sampath Kumar Venkataswamy, Stephanie Krishnan, and Ravikant Sharma, July 2021, IDC Document #AP46741021.

โมเดลการวิเคราะห์ผู้พัฒนาเทคโนโลยีในรายงาน IDC MarketScape นี้ถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมด้านความพร้อมในการแข่งขันของผู้พัฒนาเทคโนโลยี ICT ในตลาดหนึ่งๆ โดยระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้นั้นจะอยู่ในรูปแบบของการให้คะแนนอย่างเข้มงวดภายใต้เงื่อนไขในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนภาพแสดงตำแหน่งของผู้พัฒนาเทคโนโลยีแต่ละรายในตลาดดังกล่าว คะแนนด้านความสามารถนั้นวัดจากผลิตภัณฑ์, การขยายตลาด และการดำเนินธุรกิจของผู้พัฒนาเทคโนโลยีในระยะสั้น ในขณะที่คะแนนด้านกลยุทธ์นั้นจะวัดจากความเข้ากันได้ของกลยุทธ์จากผู้พัฒนาเทคโนโลยีเทียบกับความต้องการของลูกค้าในกรอบเวลา 3-5 ปี ส่วนแบ่งตลาดของผู้พัฒนาเทคโนโลยีนั้นจะถูกนำเสนอด้วยขนาดของวงกลม โดยการเติบโตต่อปีของผู้พัฒนาเทคโนโลยีนั้นจะถูกระบุโดยเครื่องหมายบวก, เป็นกลาง หรือเครื่องหมายลบด้านข้างชื่อของผู้ผลิตแต่ละราย


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รวบรวมมาให้แล้ว ! รู้จักเบื้องต้น ‘Google Cloud Platform’ ที่ตอบโจทย์ธุจกิจของคุณ ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Solutions !

คลังความรู้สุดคุณภาพเกี่ยวกับ Cloud Technology ผ่าน ‘Cloud the Series by Tangerine’ ที่พาคุณไปทำความรู้จักแบบเจาะลึก ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ไปจนถึงตัวอย่างการนำมาปรับใช้จริง และช่วยให้คุณตัดสินใจหาแนวทางเลือกใช้ Google Cloud …

เปิดตัว “สมาร์ทสวิฟท์” (SMARTSWIFT) เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการโอนเงินข้ามประเทศทันที [Guest Post]

ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้ทุกคนในไทยใช้งานแล้ววันนี้