[PR] สถาบันไอเอ็มซีเปิดมิติใหม่ Big Data Jumpstart ครบวงจร นำทางองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแบบก้าวกระโดด

  • Big Data Jumpstart เป็นบริการใหม่ล่าสุดของสถาบัน IMC ที่จะช่วยให้องค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สามารถเริ่มต้นทำ Big Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลารวดเร็ว
  • บริการนี้ครอบคลุม 6 ขั้นตอน ตั้งแต่บริการแนะนำ ให้คำปรึกษา วางกลยุทธ์ ถึงการเริ่มต้นใช้งาน Big Data (Big Data Initiatives) ให้องค์กรเห็นกับตาว่า Big Data สามารถยกระดับธุรกิจได้จริง ภายในเวลาเพียง 6-7 เดือน
  • เป้าหมายของ Big Data Jumpstart คือองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทั้งกลุ่มธุรกิจโรงงาน ค้าปลีก หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่มีความจำเป็นต้องทำ Big Data เพราะภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โครงการนี้เชื่อว่าจะลบ 2 ปัญหาที่ทำให้องค์กรทำ Big Data ไม่สำเร็จ ได้แก่ ปัญหาองค์กรขาดความมั่นใจ และปัญหาความกังวลเรื่องการลงทุน

เพราะวันนี้ผู้บริหารองค์กรไทยยังขาดความมั่นใจ ไม่แน่ใจว่า Big Data จะมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร ขณะเดียวกันก็มีปัญหากังวลเรื่องการลงทุน สถาบัน IMC จึงเปิดบริการใหม่ Big Data Jumpstart หวังช่วยให้องค์กรไม่ยืดติดกับมุมมองเดิม ปูพรมให้บริการครบวงจรเพื่อองค์กรไทยได้เห็นภาพประโยชน์ของ Big Data อย่างเป็นรูปธรรมในเวลาไม่นาน ซึ่งจะทำให้องค์กรเข้าใจว่าควรมองเรื่องการปรับตัวให้อยู่รอดในยุค Business Transformation เป็นอันดับแรก ก่อนที่ธุรกิจจะถูกขัดขวางหรือแทรกแซง (disrupt) จนอยู่ไม่ได้

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบัน IMC เปิดเผยว่าการจัดตั้งบริการใหม่ Big Data Jumpstart ของสถาบัน IMC นั้นเป็นไปตามหลักการของบริษัท ที่ต้องการช่วยนำทางให้องค์กรสามารถปรับตัวก่อนจะโดนแย่งชิงบทบาทจนแทบจะหายไปในโลกดิจิทัล สถาบัน IMC จึงไม่เพียงให้บริการที่ปรึกษา แต่จะแสดงให้เห็นหรือพิสูจน์ให้องค์กรสัมผัสได้ว่า Big Data สามารถยกระดับบริการได้จริง

หลักการของเราคือไม่ได้มองที่เทคโนโลยีเป็นหลัก แต่ที่องค์กรควรสนใจคือ Business Transformation เราจะเข้าไปหาแต่ละองค์กร บริการที่ปรึกษา รับทำระบบ Big Data ทำให้เห็นว่าผลลัพท์เป็นอย่างไร บางคนคิดว่าลงทุนสูง เราจึงต้องการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าทำได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง เราจะไปทำให้ดู มีเทรนเนอร์ให้ นำทางให้เลย องค์กรจึงสามารถก้าวกระโดดได้โดยตรง Jumpstart แบบไม่ต้องไปทางอ้อม

สิ่งที่สถาบัน IMC ทำในบริการ Big Data Jumpstart คือการแนะนำให้องค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สามารถเริ่มต้นทำ Big Data ได้บน Cloud นอกจากนี้ IMC จะให้บริการกำหนดนโยบายหรือ Big Data Strategy เพื่อหา Business Use Case ที่เหมาะสม ทำให้องค์กรเห็นภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มบนข้อมูลขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ Big Data Analytics ทั้งหมดนี้ สถาบัน IMC จะสอนขั้นตอนการทำงาน (Training & Coaching) กับบุคลากรองค์กรไปด้วย โครงการนี้จึงเป็นโครงการระยะสั้นแต่มีบริการที่ครบวงจรเป็นการเตรียมความพร้อมรอบด้านให้องค์กรมั่นใจว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วจะสามารถดำเนินงานและมีการพัฒนาที่ดีในด้าน Big Data ต่อไปได้

6 ขั้นตอนครบวงจร

สถาบัน IMC แบ่งขั้นตอนในบริการ Big Data Jumpstart ออกเป็น 6 ขั้น ขั้นแรกคือบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น จุดนี้สถาบัน IMC ตั้งชื่อขั้นตอนแรกว่า Big Data Clinic บริการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data จะทำให้องค์กรได้พูดคุยเพื่อพิจารณาก่อนนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ขั้นที่ 2 คือบริการวางนโยบายและรูปแบบการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่ขั้นที่ 3 คือการออกแบบ Big Data Platform สำหรับหน่วยงานบนระบบ Cloud จุดนี้จะใช้แพลตฟอร์มทั้ง Hadoop และเครื่องมือสำหรับพัฒนาชุดคำสั่งภาษา Python PySpark ในงาน Data Science และ Big Data Analytics ขั้นที่ 4 จะเข้าสู่การสอนกระบวนการเก็บข้อมูล (Coaching for Data Collection, Migration and Data Storage) ต่อเนื่องถึงขั้นตอนที่ 5 คือการฝึกสอนการประมวลผลข้อมูล (Coaching for Data Processing and Visualization) บริการขั้นที่ 4 และ 5 นี้จะให้บริการในรูปแบบ Training และ Coaching แบบเข้มข้น เพื่อร่วมกันทำให้องค์กรสามารถใช้งาน Big Data Platform ได้ในระยะเวลาอันสั้น ขั้นตอนที่ 6 คือการเริ่มต้นใช้หรือ Implementation สำหรับ Big Data Use Cases ขั้นตอนนี้จะเป็นการใช้ประโยชน์จากบริการ Big Data บนระบบคลาวด์ หรือ Big Data as a Service on Public Cloud ขั้นนี้เองที่องค์กรจะพิสูจน์ได้เลยเลยว่าสามารถรับประโยชน์จาก Big Data มากน้อยเพียงไร

เป้าหมายของเราคือองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีความจำเป็นเพราะภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องเอาระบบ Big Data มาวิเคราห์ ซึ่งตรงนี้ใช้เวลา 6-7 เดือนก็เห็นผลดร.ธนชาติ ระบุปัญหาที่สถาบัน IMC มักพบมี 2 จุด หนึ่งคือผู้บริหารยังขาดความมั่นใจ ยังไม่แน่ใจว่า Big Data จะมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร จุดนี้เรามีบริการคลินิก เพื่อชี้ทางให้แต่ละองค์กรได้เห็นว่า Big Data จะช่วยเหลือธุรกิจอย่างไร ปัญหาที่ 2 คือความกังวลเรื่องการลงทุน จุดนี้เราหวังจะช่วยให้องค์กรไม่ยึดติดกับมุมมองเดิม การเห็นภาพประโยชน์ของ Big Data จะทำให้องค์กรเข้าใจว่าควรมองเรื่องการปรับตัวให้อยู่รอดในยุค Business Transformation เป็นอันดับ 1 ขณะที่เรื่องการลงทุนควรมองเป็นรอง

องค์กรที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อให้สถาบัน IMC ดำเนินการเข้าไปหาที่องค์กร โดยกลุ่มธุรกิจที่เหมาะกับโครงการนี้ ดร.ธนชาติ เชื่อว่าไม่เพียงกลุ่มธุรกิจโรงงาน ค้าปลีก หรือสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ทุกองค์กรล้วนรับประโยชน์จาก Big Data ได้หมดอย่างเป็นรูปธรรม ผู้สนใจติดต่อสถาบัน IMC ได้ที่ Mobile: 081-934-3490, 085-073-3979 Tel. 02-233-4732 E-mail contact@imcinstitute.com

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

การ์ทเนอร์คาดผู้บริโภคใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะทั่วโลกยังโต แตะใกล้ 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ [Guest Post]

โดยบริการคลาวด์เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง Generative AI 

วีเอ็มแวร์เพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม VMware Tanzu และ VMware Aria เพื่อช่วยเร่งประสิทธิภาพการพัฒนา Modern Application เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนที่สุดของลูกค้า [Press Release]

ปัจจุบันธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับความคล่องตัวของการดำเนินธุรกิจโดยอาศัยซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ผันผวน อย่างไรก็ดีการปรับใช้ระบบคลาวด์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม เครื่องมือที่หลากหลาย วิธีการ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเร่งความเร็วและส่งมอบแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นยังคงไม่แพร่หลาย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทั้งนี้เพื่อรองรับแนวคิดแบบ Cloud Native และการนำไปใช้ที่ขยายตัว การลงทุนในความสามารถที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนา โอกาสในการเพิ่มรายได้ และรักษาความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง …