Breaking News

IMC เปิดอบรม 2 หลักสูตร Digital Transformation for Management และ Big Data Certification Course

IMC Institute เปิดรับลงทะเบียน 2 หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ Digital Transformation for Management รุ่นที่ 5 จัดเต็มด้วยเนื้อหาและ Workshop รวม 10 หัวข้อและ Big Data Certification 120 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ตั้งเป้าเป็น Professional Data Engineer นำทีมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ทั่วไทย เริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ทันที

Digital Transformation for Management

หลักสูตร Digital Transformation เป็นรวบรวมวิทยากรชั้นนำทางด้านนี้หลายๆท่าน อำนวยการสอนโดย ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้เขียนหนังสือ “𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ยุทธศาสตร์ธุรกิจยุคใหม่” และอาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center โดยเรียนทุกวันอังคาร ทั้งหมด 5 ครั้งจำนวน 10 หัวข้อ และมีการทำ  Workshop ในเรื่องต่างๆประกอบการเรียน หลักสูตรนี้ได้ทำให้เกิดการเปิดสอนมาแล้ว 4 รุ่นและมีการปรับเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะเน้นให้ความสำคัญของการทำ Digital Transformation ด้วยการปรับ Value Propistion ขององค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าไปอย่างรวดเร็ว

หลักสูตร Digital Transformation Strategy จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านในการที่จะ …

  1. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัล
  2. เข้าใจถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งที่กำลังจะเข้ามา Disrupt การทำธุรกิจ ที่กำลังมาช่วยสร้างมูลค่าในการทำธุรกิจ และที่กำลังมาทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจของท่าน ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3. รับทราบกรณีศึกษาสำคัญอันเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับประยุกต์ใช้เพื่อการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
  4. สามารถกำหนดทิศทางวางแผนการสร้างกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร การสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันและก้าวทันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
  5.   สามารถที่จะติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกิดจากการวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://docs.google.com/document/d/1bfninbaCYgrKPkZyZAx-sHEZhrJtWRLsQHSZ2MJMEeM/edit#

Big Data Certification Course – การอบรมสู่การเป็น Professional Data Engineer

สถาบันไอเอ็มซีได้เปิดหลักสูตร Big Data Certification มาตั้งแต่ปี 2558 และได้ทำการอบรมผู้เรียนมาแล้ว 10 รุ่นจำนวนเกือบ 300 คน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทฤษฎีและลงมือปฎิบัติการทางด้าน Big Data ในด้านต่างๆ โดยจะสามารถนำข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์ประมวลผลและนำมาแสดงผลได้ โดยผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิเช่น Hadoop, Google Cloud และ Tableau ซึ่งหลักสูตรนี้ทางสถาบันได้รวบรวมวิทยากร และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยีที่มีเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 ก็ปรับให้สอดคล้องและทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบันอีกครั้ง

สำหรับการอบรมนี้จะมีการสอนเสริมเพื่อมุ่งให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถที่จะสอบ Google Professional Data Engineer ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://docs.google.com/document/d/1pGSKmSHS_Mp1KczCDh-GAxqTNEX37Be9NfwL0i-wvI4/edit#About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ใช้ Smartphone หรือ Tablet ทำงานจากที่บ้านแทน PC ทำอย่างไรได้บ้าง?

ในภาวะที่หลายๆ ธุรกิจกำลังพิจารณาหาทางออกในการใช้นโยบาย Work from Home ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่พนักงานยังคงทำงานได้เต็มที่เสมือนมาทำงานที่ออฟฟิศอยู่ และเกิดการสั่งซื้อ PC/Notebook เพิ่มท่ามกลางภาวะที่ผู้ผลิตยังไม่สามารถเดินกำลังการผลิตได้ดีนักจนบางแบรนด์สินค้าเริ่มขาด Stock กันไปแล้ว ทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการให้พนักงานทำงานผ่าน Notebook ที่สามารถพกพาไปทำงานที่บ้านนั้น ก็คือการใช้ Smartphone หรือ Tablet ทำงานแทน Notebook อย่างเต็มที่ 100% ไปเลยนั่นเอง ในบทความนี้เราจะพาไปพิจารณาทางเลือกแต่ละทางที่เป็นไปได้กันครับ

รวมโซลูชัน Work from Home จาก AIS สำหรับธุรกิจองค์กร ครบถ้วนทั้ง VPN, VDI, Conference, 4G, Internet ตอบทุกโจทย์ความต้องการ

เพื่อตอบรับต่อนโยบาย Work from Home ที่หลายธุรกิจต้องเริ่มนำมาใช้รับมือกับภัยโรคระบาด ทาง AIS Business ได้จัดโซลูชันและโปรโมชันเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรที่ต้องฝ่าวิกฤตนี้อย่างเร่งด่วนกว่า 15 รายการในราคาพิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจไทยในยามนี้ โดยมีทั้งโซลูชันทางด้าน VPN, VDI, Conference, 4G, Internet และอื่นๆ อย่างครบถ้วน ซึ่งทาง TechTalkThai เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆ ธุรกิจองค์กร จึงขอนำโซลูชันและโปรโมชันทั้งหมดมาเสนอให้เป็นทางเลือกกันดังนี้ครับ