CDIC 2023

IMC เปิดอบรม 2 หลักสูตร Digital Transformation for Management และ Big Data Certification Course

IMC Institute เปิดรับลงทะเบียน 2 หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ Digital Transformation for Management รุ่นที่ 5 จัดเต็มด้วยเนื้อหาและ Workshop รวม 10 หัวข้อและ Big Data Certification 120 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ตั้งเป้าเป็น Professional Data Engineer นำทีมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ทั่วไทย เริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ทันที

Digital Transformation for Management

หลักสูตร Digital Transformation เป็นรวบรวมวิทยากรชั้นนำทางด้านนี้หลายๆท่าน อำนวยการสอนโดย ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้เขียนหนังสือ “??????? ?????????????? ยุทธศาสตร์ธุรกิจยุคใหม่” และอาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center โดยเรียนทุกวันอังคาร ทั้งหมด 5 ครั้งจำนวน 10 หัวข้อ และมีการทำ  Workshop ในเรื่องต่างๆประกอบการเรียน หลักสูตรนี้ได้ทำให้เกิดการเปิดสอนมาแล้ว 4 รุ่นและมีการปรับเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะเน้นให้ความสำคัญของการทำ Digital Transformation ด้วยการปรับ Value Propistion ขององค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าไปอย่างรวดเร็ว

หลักสูตร Digital Transformation Strategy จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านในการที่จะ …

  1. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัล
  2. เข้าใจถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งที่กำลังจะเข้ามา Disrupt การทำธุรกิจ ที่กำลังมาช่วยสร้างมูลค่าในการทำธุรกิจ และที่กำลังมาทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจของท่าน ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3. รับทราบกรณีศึกษาสำคัญอันเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับประยุกต์ใช้เพื่อการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
  4. สามารถกำหนดทิศทางวางแผนการสร้างกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร การสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันและก้าวทันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
  5.   สามารถที่จะติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกิดจากการวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://docs.google.com/document/d/1bfninbaCYgrKPkZyZAx-sHEZhrJtWRLsQHSZ2MJMEeM/edit#

Big Data Certification Course – การอบรมสู่การเป็น Professional Data Engineer

สถาบันไอเอ็มซีได้เปิดหลักสูตร Big Data Certification มาตั้งแต่ปี 2558 และได้ทำการอบรมผู้เรียนมาแล้ว 10 รุ่นจำนวนเกือบ 300 คน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทฤษฎีและลงมือปฎิบัติการทางด้าน Big Data ในด้านต่างๆ โดยจะสามารถนำข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์ประมวลผลและนำมาแสดงผลได้ โดยผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิเช่น Hadoop, Google Cloud และ Tableau ซึ่งหลักสูตรนี้ทางสถาบันได้รวบรวมวิทยากร และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยีที่มีเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 ก็ปรับให้สอดคล้องและทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบันอีกครั้ง

สำหรับการอบรมนี้จะมีการสอนเสริมเพื่อมุ่งให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถที่จะสอบ Google Professional Data Engineer ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://docs.google.com/document/d/1pGSKmSHS_Mp1KczCDh-GAxqTNEX37Be9NfwL0i-wvI4/edit#


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

“หัวเว่ย” เผย 3 เทรนด์สำคัญของคลาวด์สำหรับภาคองค์กรไทย [Guest Post]

ปัจจุบันเทคโนโลยีคลาวด์ กลายเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่แทบทุกองค์กรในประเทศไทยหันมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของตนเองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะคลาวด์ถือเป็นตัวแปรหลักที่สามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานในองค์กร และที่สำคัญคือสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจจากการลดต้นทุนและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า จุดแข็งที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้องค์กรต่างๆ ในบ้านเรา ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่มาจนถึงขนาดเล็กอย่างเอสเอ็มอี ต่างปรับตัวมาใช้งานคลาวด์กันอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมที่ต่างกันก็มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และการเกิดขึ้นของรูปแบบธุรกิจหรือบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ก็ยิ่งทำให้ภาคองค์กรไทยมีความต้องการที่จะติดตั้งและใช้บริการคลาวด์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นตามไปด้วย …

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Fundamental for the Future [10 ต.ค. 2566 เวลา 8.00 – 16.20น. ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park]

Computer Union ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, Cybersecurity Manager, Systems Engineer, Data Center Engineer, …