Breaking News

IDC ทำนายตลาด AI Systems จะมีมูลค่า 1.1 ล้านล้านบาทในปี 2019 ใช้งานในเชิง Marketing, Sales และ Security สูงสุด

IDC ได้ออกมาเผยผลการทำนายตลาด Artificial Intelligence (AI) Systems ว่าจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 35,800 ล้านเหรียญหรือราวๆ 1.1 ล้านล้านบาทภายในปี 2019 นี้ เติบโตขึ้นจากปี 2018 ถึง 44% และจะเติบโตต่อเนื่องจนมีมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 79,200 ล้านเหรียญหรือราวๆ 2.5 ล้านล้านบาทภายในปี 2022

Credit: IDC

อุตสาหกรรมที่จะลงทุนใน AI มากที่สุดนั้นก็คือธุรกิจค้าปลีกที่จะพัฒนาโซลูชันเอย่างเช่น Automated Customer Service Agent, Shopping Advisor และ Product & Recommendation ตามมาด้วยธุรกิจธนาคารและการเงินที่จะลงทุนในระบบอย่างเช่น Automated Threat Intelligence & Prevention, Fraud Analysis & Investigation รวมถึงธุรกิจโรงงานและการผลิตชิ้นส่วน, ธุรกิจโรงพยาบาลและสาธารณสุข และธุรกิจโรงงานและการผลิตในเชิงแปรรูปเองก็จะลงทุนในเทคโนโลยี AI Systems ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในอนาคตกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ, ธุรกิจบริการ และการศึกษานั้นจะเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตด้านการใช้งาน AI มากที่สุด

สำหรับกรณีการนำ AI ไปใช้งานนั้น จะจัดอันดับไล่จากสูงสุดได้ดังนี้

  • Automated Customer Service Agent 12.5%
  • Sales Process Recommendation & Automation 7.6%
  • Automated Threat Intelligence & Prevention 7.5%

ส่วนเทคโนโลยีภายใน AI Systems นั้น Software จะเป็นส่วนใหญ่ในการลงทุน ตามมาด้วยการลงทุนใน Hardware, IT Services และ Business Services โดย AI Application จะถือเป็นตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดภายใน 5 ปีนับถัดจากนี้

ที่มา: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44911419About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ STelligence

ปี 2020 ที่ทุกธุรกิจและผู้ประกอบการทุกรายต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไม่ได้นี้ การใช้ข้อมูลมาตัดสินใจในธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางภาวะนี้ ทิศทางการลงทุนด้าน Data ของธุรกิจองค์กรควรเป็นอย่างไร? หลักคิดในการตัดสินใจโครงการด้าน Data สำหรับธุรกิจในยามนี้มีอะไรบ้าง? พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในบทความ "Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business" บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท STelligence จำกัด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ Emerging Stronger Series

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก การเตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือที่ชัดเจนกับความไม่แน่นอนท่ามกลาง “ความปกติใหม่” ที่เกิดขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่องค์กรตั้งรับในวันนี้ จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต