เชิญร่วมงานสัมมนา Rethink & Rebuild your Cyber Security Plan โดย AMR Asia

IDC ทำนายตลาด AI Systems จะมีมูลค่า 1.1 ล้านล้านบาทในปี 2019 ใช้งานในเชิง Marketing, Sales และ Security สูงสุด

IDC ได้ออกมาเผยผลการทำนายตลาด Artificial Intelligence (AI) Systems ว่าจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 35,800 ล้านเหรียญหรือราวๆ 1.1 ล้านล้านบาทภายในปี 2019 นี้ เติบโตขึ้นจากปี 2018 ถึง 44% และจะเติบโตต่อเนื่องจนมีมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 79,200 ล้านเหรียญหรือราวๆ 2.5 ล้านล้านบาทภายในปี 2022

Credit: IDC

อุตสาหกรรมที่จะลงทุนใน AI มากที่สุดนั้นก็คือธุรกิจค้าปลีกที่จะพัฒนาโซลูชันเอย่างเช่น Automated Customer Service Agent, Shopping Advisor และ Product & Recommendation ตามมาด้วยธุรกิจธนาคารและการเงินที่จะลงทุนในระบบอย่างเช่น Automated Threat Intelligence & Prevention, Fraud Analysis & Investigation รวมถึงธุรกิจโรงงานและการผลิตชิ้นส่วน, ธุรกิจโรงพยาบาลและสาธารณสุข และธุรกิจโรงงานและการผลิตในเชิงแปรรูปเองก็จะลงทุนในเทคโนโลยี AI Systems ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในอนาคตกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ, ธุรกิจบริการ และการศึกษานั้นจะเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตด้านการใช้งาน AI มากที่สุด

สำหรับกรณีการนำ AI ไปใช้งานนั้น จะจัดอันดับไล่จากสูงสุดได้ดังนี้

  • Automated Customer Service Agent 12.5%
  • Sales Process Recommendation & Automation 7.6%
  • Automated Threat Intelligence & Prevention 7.5%

ส่วนเทคโนโลยีภายใน AI Systems นั้น Software จะเป็นส่วนใหญ่ในการลงทุน ตามมาด้วยการลงทุนใน Hardware, IT Services และ Business Services โดย AI Application จะถือเป็นตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดภายใน 5 ปีนับถัดจากนี้

ที่มา: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44911419About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ฟรี ESG WHITE PAPER: ENTERPRISE DATA LOSS PREVENTION โดย PALO ALTO NETWORKS

Enterprise Strategy Group (ESG) บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้าน IT ตีพิมพ์ White Paper เรื่อง “Enterprise Data Loss Prevention, Revisited” พร้อมอัปเดตแนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในยุคที่ข้อมูลกระจัดกระจายไปทั่วทุกแห่ง ทั้งที่ …

Canonical ออก LTS Ubuntu Docker image

Canonical ได้ประกาศออก Docker image ของ Ubuntu ที่จะดูแลเรื่อง Security ไปถึง 10 ปี