ใช้ Storage จาก IBM ใน Data Center โดยคิดค่าใช้จ่ายรายเดือนตามพื้นที่การใช้งานจริง ด้วย IBM Storage Utility Offering

การมาของ Cloud ได้ทำให้ธุรกิจองค์กรเริ่มมองแนวทางในการลงทุนระบบ IT เปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยต้องลงทุนซื้อเองทั้งหมดแบบ CAPEX มาสู่การจ่ายตามการใช้งานจริงและบริการที่ต้องการแบบ OPEX ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจองค์กรมีความยืดหยุ่นในการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และเติบโตได้อย่างมั่นคงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปริมาณมหาศาลเกิดขึ้นตั้งแต่แรก

IBM ในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจองค์กร จึงได้ทำการพัฒนา IBM Storage Utility Offering ขึ้นมา เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถใช้งาน Enterprise Storage ได้โดยคิดค่าใช้จ่ายรายเดือนตามพื้นที่ที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน และสามารถเพิ่มหรือลดพื้นที่ที่ต้องการใช้งานได้อย่างอิสระ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายสอดคล้องต่อการใช้งานจริง

การจัดซื้ออุปกรณ์ Enterprise Storage นั้น อาจไม่ได้เหมาะสมกับทุกความต้องการในการใช้งาน

ที่ผ่านมาเรามักคุ้นเคยกับการจัดซื้อเทคโนโลยีต่างๆ ภายในธุรกิจองค์กร ที่ต้องมีการกำหนดความต้องการอย่างชัดเจนและตายตัว ก่อนจะเรียกให้บริษัทต่างๆ มานำเสนอเทคโนโลยีที่ตรงต่อความต้องการดังกล่าว และค่อยทำการเสนอราคาก่อนที่ธุรกิจองค์กรจะตัดสินใจเลือกลงทุนในแต่ละโซลูชัน

แนวทางนี้ได้สร้างปัญหาเป็นอย่างมากให้กับธุรกิจองค์กร เนื่องจากการที่ธุรกิจและเทคโนโลยีนั้นล้วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้กระบวนการการจัดซื้อโซลูชันต่างๆ ที่ล่าช้าและตายตัวนี้ไม่ทันต่อความต้องการ อีกทั้งยังไม่สามารถเพิ่มขยายหรือลดปริมาณการใช้งานลงไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบ Storage ที่มักมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง แต่กลับประเมินประสิทธิภาพและความจุในการใช้งานจริงได้ยาก เพราะข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วก้าวกระโดดมาโดยตลอด

แน่นอนว่าการมาของ Cloud นั้นได้ทำให้ภาพเหล่านี้เปลี่ยนไป ด้วยรูปแบบการเช่าใช้งานเทคโนโลยีและคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง และแนวโน้มนี้เองก็ได้ทำให้เหล่าผู้พัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันต่างๆ ต้องพัฒนาโมเดลการคิดค่าใช้จ่ายแบบใหม่ขึ้นมาให้คล้ายคลึงกับ Cloud และเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานในการนำเสนอเทคโนโลยี ซึ่งแนวทางนี้ก็ส่งผลต่อตลาดของ Enterprise Storage ด้วยเช่นกัน

IBM Storage Utility Offering: ใช้ Storage จาก IBM ภายใน Data Center ขององค์กรได้ ในค่าใช้จ่ายรายเดือนเสมือน Cloud

IBM ได้นำเสนอบริการ IBM Storage Utility Offering นี้เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้ธุรกิจองค์กรสามารถลงทุนในระบบ Enterprise Storage ได้อย่างเหมาะสมต่อความต้องการในการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยืดหยุ่น ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถเลือกใช้งาน IBM Storage รุ่นที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการเพิ่มขยายประสิทธิภาพและความจุว่าจะมีความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการอีกต่อไป

แนวคิดของ IBM Storage Utility Offering นี้คือการที่ธุรกิองค์กรสามารถเลือกเช่าใช้งาน IBM Storage รุ่นที่ตนเองต้องการได้ทันที โดยทีมงาน IBM จะเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาและประเมินว่าในโจทย์ความต้องการของธุรกิจองค์กรนั้น ควรจะใช้งาน IBM Storage รุ่นใด และมีการเลือกใช้ Hardware ส่วนประกอบใดภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความจุที่เพียงพอต่อการใช้งานบ้าง

ในขั้นตอนการออกแบบ Hardware นี้ IBM จะทำการออกแบบระบบให้เผื่อการใช้งานในเชิงประสิทธิภาพและความจุเอาไว้ได้ถึง 3 ปีโดยไม่ตัองมาทำการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม ทำให้ในระหว่างการใช้งานนั้นธุรกิจองค์กรไม่ต้องกังวลถึง Downtime ที่อาจจะเกิดจากการอัปเกรด Hardware ภายในช่วงเวลานั้นๆ อีกทั้งหากมีความจำเป็นต้องอัปเกรดระบบในอนาคตจริงๆ ทาง IBM เองก็ได้ให้ IBM Spectrum Control Storage Insights สำหรับช่วยวางแผนการเพิ่มขยายระบบอย่างแม่นยำตามพฤติกรรมการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงเอาไว้อีกด้วย

ถึงแม้ว่า IBM จะให้ Hardware ขนาดใหญ่เผื่อการใช้งานมาได้ถึง 3 ปี แต่ในโซลูชัน IBM Storage Utility Offering นี้ ทาง IBM จะคิดค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนตามการใช้งานจริงเท่านั้น โดยบางเดือนหากมีการใช้งานมากขึ้น ก็อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่เดือนใดที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลง ก็อาจคิดค่าใช้จ่ายน้อยลง ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายตาม Hardware ที่นำมาติดตั้งให้ทั้งหมด ในขณะที่ถ้าหากบางเดือนต้องการใช้ Hardware ที่ถูกติดตั้งเอาไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพทันทีเลย ก็สามารถทำได้เช่นกัน

บริการ IBM Storage Utility Offering นี้เรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับการใช้งาน Cloud Storage เป็นอย่างมาก แต่จุดต่างก็คือธุรกิจองค์กรนั้นจะได้รับ Hardware ของ IBM ไปติดตั้งใช้งานภายใน Data Center ของตนเองเลย พร้อมทั้งยังมี License เปิดความสามารถทั้งหมดให้อย่างเต็มที่ สามารถทำการปรับแต่งค่าการทำงานของระบบ Storage ในเชิงลึกได้ตามต้องการ เพื่อให้เหมาะสมต่อรูปแบบการทำงานของแต่ละ Application ที่แตกต่างกันออกไป

IBM Storage Utility Offering นี้ นอกจากจะเหมาะกับการใช้งานภายในธุรกิจองค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งานและความยืดหยุ่นด้านค่าใช้จ่ายแล้ว บริการนี้ก็ยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมต่อผู้ให้บริการ Cloud หรือ Managed Services Provider ด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันบริการ IBM Storage Utility Offering นี้สามารถใช้ได้กับโซลูชันดังต่อไปนี้

  • IBM FlashSystem 9200, 7200, 5100, DS8000, HA Solutions และอุปกรณ์ Expansion Unit สำหรับเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ระบบ Storage
  • VersaStack โดยครอบคลุมทั้งส่วนของ Storage จาก IBM และ Compute จาก Cisco
  • IBM Cloud Object Storage
  • IBM Elastic Storage Server
  • และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://www.ibm.com/th-en/marketplace/storage-utility-offering/details
credit : Shutterstock.com

ประโยชน์จากการเลือกใช้งาน IBM Storage Utility Offering

ในเชิงธุรกิจนั้น การลงทุนในแบบ Consumption-based นี้ย่อมส่งผลดีต่อประเด็นด้านการเงินและการลงทุน ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถริเริ่มโครงการใหม่ๆ หรืออัปเกรดระบบ IT Infrastructure ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการลงทุนแรกเริ่มที่สูงอย่างแต่ก่อน และทำให้โครงการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสามารถเริ่มต้นได้เร็วขึ้น ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวที่สูงยิ่งขึ้นตามไปด้วย

ในเชิงเทคนิคนั้น IBM Storage Utility Offering จะช่วยลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการประเมินการใช้งานทางด้าน Storage ลง ในขณะที่ยังช่วยลด Downtime ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ Storage ในกรณีที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอหรือมีความจุไม่พอต่อการใช้งานได้ และการที่ IBM ให้ License สำหรับเปิดใช้ความสามารถทั้งหมดภายในแต่ละระบบมา ก็จะทำให้ธุรกิจองค์กรมีความยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูลหรือปกป้องข้อมูลมากขึ้นไปด้วยในเวลาเดียวกัน

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IBM Storage Utility Offering สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ibm.com/th-en/marketplace/storage-utility-offering

“ต่อโปรโมชันสุดพิเศษ สำหรับคำสั่งซื้อ FlashSystem 5010/H และ 5030/H ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 นี้ จะได้รับ Double the Cache ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม”

สนใจโซลูชันของ IBM ติดต่อทีมงาน Metro Connect ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันของ IBM สามารถติดต่อทีมงาน Metro Connect ได้ทันทีโดยสามารถขอใบเสนอราคาได้ทันทีที่แผนกการตลาด อีเมล์ anutrwan@metroconnect.co.th หรือโทร 02-089-4508


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …