IBM AIOps Platform: ตอบโจทย์การรับประกัน Application Performance สำหรับธุรกิจองค์กรด้วย AI

เมื่อระบบ IT มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การดูแลรักษาระบบเหล่านี้ให้ยังคงทำงานได้ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานได้นั้นก็กลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้ดูแลระบบ IT ทั้งในไทยและทั่วโลก ส่งผลให้การนำ AI มาใช้ในการดูแลรักษาระบบ IT หรือที่เรียกว่า AIOps ที่สามารถดูแลรักษาระบบขนาดใหญ่และตอบสนองได้ในแบบ Real-Time นั้นกลายเป็นแนวคิดของการบริหารจัดการระบบ IT แห่งอนาคตไปแล้ว

IBM AIOps Platform คือระบบ AI สำหรับตอบโจทย์ด้านการทำ AIOps โดยเฉพาะ ที่ถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมทั้งการดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure และการรับประกันประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงานภายในองค์กร โดยมีจุดเด่นด้านการรองรับการใช้งานบนระบบได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น On-Premises, Cloud, VM หรือ Container ก็ตาม

ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแนวคิด AIOps และความสามารถของ IBM AIOps Platform ซึ่งกำลังถูกใช้งานโดยธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกกันครับ

 

AIOps: ก้าวสู่ขั้นสุดของการบริหารจัดการระบบ IT ด้วยพลังของ AI

ที่ผ่านมา ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะทำการตรวจสอบดูแลรักษาระบบ IT ด้วย Application Performance Management หรือ APM ที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงของการทำงานเบื้องหลังภายใน IT Infrastructure ของระบบ และประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานได้สัมผัสในการใช้งานจริง

Credit: IBM

 

อย่างไรก็ดี APM เองก็ยังคงมีจุดที่ควรพัฒนาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการที่ระบบไม่สามารถรวมศูนย์สำหรับการบริหารจัดการ Application จำนวนมหาศาลหลายร้อยหรือหลายพันรายการได้อย่างง่ายดาย, การตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงประสิทธิภาพซึ่งยังคงต้องอาศัยบุคลากรฝ่าย IT ในการจัดการปัญหาเองแบบ Manual, การรองรับ Application ที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ วันพร้อมระบบ IT Infrastructure เบื้องหลังที่เพิ่มลดขนาดอยู่ตลอด ไปจนถึงการรวบรวมข้อมูลจากระบบ Application ที่มีองค์ประกอบจำนวนมากและทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อน

ด้วยเหตุนี้ ทำให้เทคโนโลยีอีกกลุ่มหนึ่งอย่าง Application Resource Management หรือ ARM นั้นเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น เพื่อให้การติดตามด้านการใช้ทรัพยากรภายในระบบ IT Infrastructure ที่มีการเพิ่มลดอย่างยืดหยุ่นให้สอดคล้องต่อความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงขณะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดที่ APM ยังเผชิญได้อยู่ดี

AIOps จึงกลายเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำเสนอเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการนำ AI เข้าไปใช้เสริมความสามารถให้กับทั้ง APM และ ARM รวมถึงผสานทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน ทำให้ระบบสามารถรับข้อมูลในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นมาทำการวิเคราะห์ และตอบสนองในแบบ Real-Time ได้

โดยรวมแล้ว AIOps ที่ดีจะมีความสามารถทั้งการทำ APM และ ARM ในหนึ่งเดียว เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ IT มีข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ ความมั่นคงทนทาน และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และระบบสามารถตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์ได้โดยอัตโนมัติด้วยข้อมูล รวมถึงสามารถติดตั้งใช้งานได้บนทุกสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็น On-Premises หรือ Cloud เพื่อตอบโจทย์การลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น

IBM ได้แบ่งระดับของการทำ ITOps ตั้งแต่การดูแลระบบ IT ในแบบดั้งเดิมจนก้าวมาสู่การใช้ AIOps ได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยกัน 5 ระดับ ดังนี้

 1. จัดการระบบแบบอัตโนมัติได้เพียงบางระบบเป็นก้าวแรกในการปรับจากการดูแลระบบ IT แบบ Manual มาใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการจัดการบางระบบที่สำคัญเท่านั้น
 2. ใช้ APM ดูแลเพียงบางระบบเริ่มมีการนำ APM มาใช้เพื่อจัดการด้านประสิทธิภาพและประสบการณ์สำหรับระบบงานที่มีความสำคัญ
 3. ใช้ ARM ดูแลเพียงบางระบบเริ่มมีการนำ ARM มาใช้เพื่อจัดการด้านทรัพยากรสำหรับระบบงานที่มีความสำคัญ
 4. ใช้ APM และ ARM ร่วมกันเริ่มมีการใช้งานทั้ง APM และ ARM ในการจัดการกับหลายระบบมากยิ่งขึ้น ลดปริมาณของเครื่องมือที่ต้องใช้ดูแลระบบในภาพรวมลงได้
 5. ใช้ AIOps ดูแลทุกระบบร่วมกันใช้ AI ในการทำงานด้าน APM และ ARM ทั้งหมด ทำให้ระบบ AI เดียวสามารถครอบคลุมการจัดการได้ครบทุกระบบในองค์กร และบริหารจัดการได้จากศูนย์กลางอย่างแท้จริง

จากแนวทางดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการใช้ AIOps นี้ถือเป็นปลายทางในปัจจุบันสำหรับเทรนด์ด้านการบริหารจัดการระบบ IT หรือ ITOps ที่จะช่วยให้การดูแลรักษาระบบ IT ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนสำหรับรองรับ Application จำนวนหลายร้อยหรือหลายพันรายการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และรองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

 

Application Performance Observability ก้าวถัดไปของการทำ Application Performance Monitoring

การมาของ AIOps นี้จะช่วยวิวัฒน์ให้การทำ Application Performance Monitoring เปลี่ยนไปสู่ภาพของการทำ Application Performance Observability แทน ซึ่งจะช่วยให้การดูแลรักษาระบบ Application ภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยความสามารถดังต่อไปนี้

 • รวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วน ด้วยการเก็บรายละเอียดข้อมูลชี้วัดค่าต่างๆ Log, Trace, Dependency, Relationship และ Configuration State อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีข้อมูลของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ
 • มีการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆ ข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบจะถูกบันทึกเอาไว้ทั้งหมด ไม่ได้เก็บเป็นเพียงแค่ข้อมูลตัวอย่างบางส่วนหรือข้อมูลเชิงสถิติเท่านั้น
 • ติดตั้งใช้งานได้อย่างอัตโนมัติ โดยสามารถทำการตรวจสอบถึงการทำงานในแต่ละ Container เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและจำเป็นได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้ผู้ดูแลระบบทำการกำหนดค่าแต่อย่างใด
 • วิเคราะห์และค้นหาข้อมูลได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้การนำข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ถูกรวบรวมเอาไว้มาใช้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในแบบ Real-Time โดยมีการออกแบบระบบเบื้องหลังให้รองรับต่อความต้องการนี้ได้
 • รองรับวิธีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถทำการรวบรวมข้อมูลและทำงานร่วมกับระบบต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรมีการใช้งานระบบใหม่ๆ เพิ่มเติมในอนาคต
 • วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้จาก AI และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติและข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด

 

IBM AIOps Platform

โซลูชัน IBM AIOps ได้ถูกออกแบบและพัฒนามาตามแนวคิดของการทำ Application Performance Observability เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถนำไปปรับใช้และวางรากฐานของการดูแลรักษาระบบ Application สำคัญได้อย่างครบถ้วนและเป็นอัตโนมัติได้ทันที โดยภายใน IBM AIOps Platform จะรวบรวมเอาสองเทคโนโลยีหลักเข้าไว้ด้วยกัน ดังนี้

1. Instana – Observability Platform

Instana คือโซลูชัน APM แรกที่สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติอย่างครบวงจรซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับ Application ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Microservices และ Cloud-Native โดยเฉพาะ โดยมีความสามารถที่โดดเด่นได้แก่

Credit: IBM
 • Enterprise Observability วิเคราะห์จำแนกเหตุการณ์แวดล้อมโดยอัตโนมัติเพื่อค้นหาสาเหตุ และนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
 • Application & Services Monitoring สามารถวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของระบบได้ในแบบ Real-Time โดยมองเห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบย่อยภายในทั้งหมด
 • Websites End User Monitoring รวบรวมข้อมูลประสบการณ์ในฝั่งของผู้ใช้งานเพื่อนำมาวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุเชิงประสบการณ์ในการส่งมอบระบบได้
 • Infrastructure, Containers & Kubernetes Monitoring สามารถตรวจสอบและบริหารจัดการระบบที่เกี่ยวข้องกับ Container ได้อย่างครอบคลุมในระดับรายวินาที
 • Performance & Trace Analytics ทำการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลเชิงประสิทธิภาพในแบบครบวงจร
 • Alerting & Root Cause Analysis ทำการแจ้งเตือนพร้อมนำเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพร้อมข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • Dev Pipeline & CI/CD Feedback วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง Software รุ่นก่อนหน้าและรุ่นล่าสุด เพื่อให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาและตัดสินใจ Roll Back หรือ Release ได้ง่ายขึ้น
 • Service Dependencies & Context วิเคราะห์ข้อมูลในระดับ Dependency ของระบบเพื่อให้เข้าใจปัญหาได้อย่างแม่นยำ
 • Use Case-Based SmartAlerts ทำการแจ้งเตือนถึง Best Practice และ Configuration ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติต่อการใช้งานระบบในแต่ละรูปแบบ

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Instana สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.ibm.com/cloud/instana

2. Turbonomic – Application Resource Management

Turbonomic คือระบบ ARM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบในเชิงประสิทธิภาพ การบังคับใช้ข้อกำหนดกฎหมาย และการควบคุมค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กัน โดย Turbonomic จะทำการตรวจสอบและบริหารจัดการระบบเบื้องหลัง Application ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรภายในระบบให้สอดคล้องต่อความต้องการในการใช้งานนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

Credit: IBM

ความสามารถของ Turbonomic ที่น่าสนใจนั้นได้แก่

 • Comprehensive Visibility ระบบจะทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง Container, VM, Cloud, Server, Storage, Network และอื่นๆ ที่มีการใช้งานภายใน Application ทั้งหมด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ Resource Supply Chain ได้อย่างแม่นยำ
 • Application-Driven Prioritization สามารถจัดระดับความสำคัญของ Application และ Transaction ที่เกิดขึ้นในระบบ พร้อมวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพในระบบได้
 • Analytics & Prescribed Actions สามารถนำเสนอแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านการขาดแคลนทรัพยากรของระบบได้อย่างแม่นยำ พร้อมเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติให้พร้อมใช้งานได้ภายในคลิกเดียว

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Turbonomic สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.ibm.com/cloud/turbonomic

 

เข้าร่วม Webinar เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IBM AIOps

เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจในเทคโนโลยี AIOps ได้เห็นภาพกันมากขึ้น ทางทีมงาน Metro Connect ร่วมกับ IBM จึงได้จัดงาน Webinar หัวข้อ Automate IT Operations ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 – 11:30 น. เพื่อเจาะลึกถึงโซลูชันและแสดงตัวอย่างการใช้งานจริงให้ทุกท่านได้รับชมกัน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://tinyurl.com/ybvz5utz

สนใจ IBM AIOps Platform สามารถติดต่อทีมงาน Metro Connect ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชัน IBM AIOps Platform สามารถติดต่อทีมงาน Metro Connect ได้ทันทีที่ MCCIBMSW@METROCONNECT.CO.TH

 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

Raspberry Pi ออกบอร์ด Pico รุ่นใหม่เพิ่มชิป Wireless และการเชื่อมต่อภายนอก

เมื่อต้นปี 2021 การมาถึงของ Raspberry Pi Pico ถือเป็นบอร์ดขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จมากตัวหนึ่งด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 4 เหรียญสหรัฐฯ ล่าสุดมีการเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อภายนอกและสัญญาณไวไฟได้