I AM Virtual Conference: Create Sustainable Organization to Overcome HR Top Challenges

I AM Consulting ขอเรียนเชิญผู้บริหารองค์กร หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Create Sustainable Organization to Overcome HR Top Challenges” เพื่อให้ก้าวทันโลกของ HR Transformation ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Create Sustainable Organization to Overcome HR Top Challenges
วันเวลา: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2022 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/1816474183354/WN_cvJFL6amSDuH8EMvudjiGw

เอาชนะทุกความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ร่วมศึกษา Success Case กับแขกรับเชิญพิเศษ

  • คุณอุณา วัชโรบล Head of Human Resources, Krungsri Consumer จาก Ayudhya Capital Services Co. Ltd.
  • คุณสกุลรัตน์ ธีระชาติแพทย์ AVP – Information Technology (Digital Solution) จาก Gulf Energy Development

ปัจจุบันการบริหารงานบุคคลได้เปลี่ยนไปมากมาย ทั้งที่เป็นผลลัพธ์จากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อการทำงานในรูปแบบ Social Distancing หรือการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยี ความต้องการลูกค้า และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะจัดการและเอาชนะความท้าทายเหล่านี้อย่างไร เราต้องเตรียมตัวและมีเครื่องมือการบริหารงานบุคคลใดบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

I AM Consulting ร่วมกับ SAP SuccessFactors ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Create Sustainable Organization to Overcome HR Top Challenges” เพื่อให้ท่านก้าวทันโลกของ HR Transformation ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด โดยในงานสัมมนาท่านจะได้ทราบถึง ความท้าทายของงาน HR ที่กำลังเกิดขึ้น และวิธีการจัดการพร้อมเครื่องมือการบริหารงานบุคคลจาก SAP SuccessFactors ที่จะช่วยพลิกโฉมการจัดการงาน HR ให้กับองค์กรของท่านให้ก้าวทันโลกดิจิทัล (HR Digital Transformation) ผ่านการพูดคุยร่วมกับแขกพิเศษ ผู้บริหารงานบุคคลจากบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการทำ HR Transformation มาร่วมแชร์ประสบการณ์จริง เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงวิธีการและโซลูชันด้าน HR ต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนางานด้าน People management แก่องค์กรของท่านได้อย่างยั่งยืน

กำหนดการ

14.00 – 14.05 2022 HR Trends & People Management
14.05 – 14.20
How to create a sustainable organization
14.20 – 14.35
How to make an effective HR roadmap for HR Transformation
14.45 – 15.00
Use cases: HR Transformation for Sustainable Organization
15.10 – 15.20
Breaking Games
15.00 – 15.10
Q&A
15.20 – 15.25
Conclusion & Closing


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

Raspberry Pi ออกบอร์ด Pico รุ่นใหม่เพิ่มชิป Wireless และการเชื่อมต่อภายนอก

เมื่อต้นปี 2021 การมาถึงของ Raspberry Pi Pico ถือเป็นบอร์ดขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จมากตัวหนึ่งด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 4 เหรียญสหรัฐฯ ล่าสุดมีการเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อภายนอกและสัญญาณไวไฟได้