ADPT

องค์กรที่มีระบบ Real-time Analytics จะได้เปรียบธุรกิจอื่นๆ อย่างไรบ้าง?

stelligence_logo

ทุกวันนี้หลายๆ องค์กรก็ได้เริ่มนำข้อมูลต่างๆ ในการทำธุรกิจไปตัดสินใจในเชิงธุรกิจในแง่มุมต่างๆ มากมาย ทั้งในเชิงกลยุทธ์, การลงทุน, การตลาด, การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ในขณะที่เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ก็เริ่มเอื้อให้องค์กรต่างๆ สามารถทำ Real-time Analytics เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจได้แบบวินาทีต่อวินาทีกันแล้ว ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Real-time Analytics กันให้มากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่องค์กรที่กำลังมองหาทางเลือกในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ดังต่อไปนี้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

Real-time Analytics คืออะไร?

ถ้าจะนิยามอย่างย่นย่อนั้น Real-time Analytics คือความสามารถขององค์กรในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในองค์กรได้แบบ Real-time ทันทีที่องค์กรต้องการ ดังนั้นองค์กรจะต้องทำการเตรียมจัดการ Flow ของการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเอาไว้แบบ Real-time ให้เรียบร้อยพร้อมให้ทำการวิเคราะห์ได้ตลอดเวลา

การมีระบบ Real-time Analytics นี้จะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างล่าสุดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที แต่อย่างไรก็ดีรูปแบบการใช้งานของระบบ Real-time Analytics นี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิมๆ อยู่บ้างเช่นกัน

 

ประเภทของ Real-time Analytics

ระบบ Real-time Analytics นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • On-demand Real-time Analytics สำหรับใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้งานหรือผู้บริหารต้องการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามใดๆ ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น หรือการค้นหาตัวเลขสถิติใดๆ ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยนัก เป็นต้น การออกแบบระบบ On-demand Real-time Analytics นี้จึงต้องคำนึงถึงความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เป็นหลัก
 • Continuous Real-time Analytics สำหรับใช้งานในกรณีการติดตามและเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การติดตามยอดขายของร้านค้าในแต่ละสาขา หรือการติดตามการทำงานในสายการผลิต เป็นต้น การออกแบบประเภทของของข้อมูลที่จะนำมาแสดงและเงื่อนไขต่างๆ ในการแจ้งเตือนจะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการออกแบบระบบ Analytics กลุ่มนี้

 

ทำ Real-time Analytics แล้วได้ประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร?

การทำ Real-time Analytics นั้นสามารถสร้างประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ ให้กับองค์กรได้อย่างมากมาย ดังนี้

 • สามารถติดตามเหตุการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และโต้ตอบเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้น ได้อย่างทันท่วงที
 • สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • การตัดสินใจต่างๆ จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในการรับรู้ข้อมูลที่ล่าสุดตลอดเวลา
 • สามารถช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ระหว่างผู้ร่วมงานหลายๆ คนในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม

 

ตัวอย่างการนำ Real-time Analytics ไปใช้งานในธุรกิจต่างๆ

 • ธุรกิจขนส่ง สามารถนำข้อมูล GPS บนรถขนสินค้ามาสร้างเป็นระบบ Real-time Dashboard เพื่อให้สามารถติดตามเส้นทางการเดินรถและปรับเปลี่ยนเส้นทางเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงทีหากถนนหนทางหรือการจราจรเกิดติดขัดขึ้นมา
 • ธุรกิจ IT สามารถติดตามการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง Social Media ได้จากหน้า Real-time Analytics และยังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานได้ผ่านระบบ Web Analytics ไปด้วยในเวลาเดียวกัน
 • ธุรกิจการผลิตและโรงงาน สามารถติดตามกระบวนการการผลิตในสายการผลิตและต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิดด้วยระบบ Real-time Analytics และมีข้อมูลประกอบสำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
 • ธุรกิจน้ำมันและพลังงาน สามารถติดตามความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร และติดตามปริมาณน้ำมันในคลังได้ตลอดเวลา ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อธุรกิจด้านพลังงาน

 

ติดต่อ STelligence ได้ทันที

stelligence_logo

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านระบบ Data Analytics หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทดสอบระบบ Solution Network Monitoring หรือระบบ Data Center Monitoring, ระบบ Network Operation Center (NOC), ระบบ Security Operation Center (SOC), ระบบ SIEM ได้ทาง

 • ติดต่อบริษัท STelligence ได้ที่ info@stelligence.com
 • ติดต่อคุณธเนศ ฝ่ายขาย โทร 089-444-2443 หรือโทร 02-938-7475
 • สามารถกด Like เพื่อรับข่าวสารข้อมูลอัพเดต และ Use case ที่น่าสนใจมากมาย : www.facebook.com/stelligence
 • พูดคุยกับทางทีมงานได้แบบ Real-time ผ่าน Line ID : @stelligence
  stelligence-line-id

ที่มา: https://www.techopedia.com/2/31433/trends/big-data/advantages-of-real-time-analytics-for-enterprise


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง และเปลี่ยนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ผ่านบริการ Fujitsu Work Life Shift

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ ซึ่งคุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Fujitsu Work Life Shift หนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยให้ฟูจิตสึสามารถปรับตัว รับมือกับความท้าทาย พลิกโฉมการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ วันนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำ Fujitsu Work Life Shift มาสู่องค์กรในประเทศไทย เพื่อร่วมนำพาธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกัน บทความนี้จึงขอสรุปรูปแบบการให้บริการ Fujitsu Work Life Shift เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มองเห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

[Guest Post] ชูธงเทคโนโลยี HPE GreenLake ติดปีก EHR ให้วงการสาธารณสุข

แม้ความท้าทายในแวดวงสาธารณสุขจะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน และเบาหวาน การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์กรอนามัยโลก คาดการณ์ว่า โลกจะขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขราว 13 ล้านคนภายในปี 2035 หรือค่าเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ความมั่นคงด้านการเงินของระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน