[Guest Post] ม.เอเชียอาคเนย์จับมือเอสเทลลิเจนซ์ เปิด ป.โท Upskill Reskill สู่สายงานด้าน Data Analytics พร้อมรับ Certificate จาก Google

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ บ.เอสเทลลิเจนซ์ ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ MDTI เตรียม Upskill สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ ทำงานได้จริงด้าน Data Analytics

         ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า “เราต้องการสร้างนวัตกรรมของหลักสูตร ป.โท ที่เป็น Glocal คือ ผู้สอนระดับ Global แต่ปรับรูปแบบให้เหมาะกับ Local กับความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตในประเทศของเรา ทาง ม. เอเชียอาคเนย์ จึงเปิดหลักสูตร Upskill ปริญญาโทด้าน Data Analytics UX  UI และ IT Support เพื่อปรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านไอทีและนวัตกรรม ให้เป็นบัณฑิตรุ่นใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้สามารถก้าวสู่สายงานด้าน Analytics และทำงานได้จริง โดยได้ร่วมกับบริษัทมืออาชีพอย่าง บ.เอสเทลลิเจนซ์ เป็นพันธมิตรทางด้านการฝึกงาน ทำโครงการ เพื่อผลิตหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ ใช้เวลาเรียน 1.5 ปี หรือ 18 เดือน โดยเนื้อหาบางส่วนจะใช้ Google Professional Certificate ซึ่งสอนโดยทีมวิศวกรจาก Google ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับโลก ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเครือข่าย และคณาจารย์จาก SAU โดยในหลักสูตรจะมี Courewares จากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น  IBM  Google มาใช้ในการสอน โดยมี 3 สาขาความเชี่ยวชาญที่กำลังเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจ คือ  (1) Data Analytics Professional (2) User Experience Design Professional และ (3) IT Support Professional ซึ่งแต่ละหลักสูตรนักศึกษาต้องลงมือทำโครงการจริงเป็น Action Learning Project เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลจาก ม.เอเชียอาคเนย์ และได้รับประกาศนียบัตรจาก Google ไปพร้อมกันอีกด้วย”

             ด้าน ดร.สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการพัฒนาหลักสูตร Data Analytics ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์นั้น เนื่องจากในปัจจุบัน Data จะกลายเป็นหัวใจขององค์กรในอนาคต  ข้อมูลต่างๆ ในองค์กร โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภค คือสิ่งที่หลาย ๆ องค์กรต่างต้องการ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจากการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่อยู่ในหลากหลายรูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดความต้องการ ของ Data Scientist หรือ Data Analytics Officer ในองค์กรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เอสเทลลิเจนซ์ เป็นบริษัทผู้นำทางด้าน Data Analytics เพื่อช่วยให้องค์กรเข้าใจข้อมูล นำข้อมูลมาเชื่อมโยงวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อให้องค์กรนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงตัดสินใจในธุรกิจได้จริง สามารถปรับปรุงธุรกิจ การขาย การตลาด สามารถชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขันหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มศักยภาพการทำงานจริง และรองรับโอกาสในการทำงานกับอาชีพด้าน Data Analytics ของประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่”ดร.สันติสุขกล่าว

สำหรับตลาดแรงงานในประเทศไทยยังคงมีความต้องการบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน Data Science และ Data Analytics นี้อีกเป็นจำนวนมาก และเป็นเทรนด์ที่กำลังเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร MDTI ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่ https://gmaster.sau.ac.th หรือโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ 02- 8074500

 


About Maylada

Check Also

พบ 47 หัวข้อสัมมนาด้าน Cybersecurity และ Data Privacy ในงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ณ สามย่านมิตรทาวน์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญเหล่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาและฟังบรรยายในงาน Cybersecurity Expo ระดับชาติ “Thailand National Cyber Week 2023” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และอัปเดตเทรนด์ด้าน …

รายงาน Global Digtial 2023 ที่คนไทยเป็นอันดับต้น ๆ ในหลายด้าน แล้วเราควรวางแผนลงทุนไอทีอย่างไร

ทุก ๆ ปี We are social ซึ่งเป็นเอเจนซีทางด้านโซเชียลมีเดีย จะทำรายงานประจำเกี่ยวกับสรุปสถิติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั่วโลก โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัล พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้แอพพลิเคชันต่าง …