[Guest Post] ‘Salesforce’ จับมือ ‘Accenture’ ร่วมส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

  • เทคโนโลยีและบริการจากนวัตกรรมใหม่ ๆ จะช่วยให้ผู้บริหารระดับ C-suite เร่งบริษัทให้เติบโตไปสู่เป้าหมายด้าน ESG และตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นมืออาชีพ

 

เซลส์ฟอร์ซ (NYSE: CRM) (Salesforce) สานต่อความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนโดยร่วมกับ  เอคเซนเชอร์ (NYSE: ACN) (Accenture) สนับสนุนธุรกิจในการนำความยั่งยืนมาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ (stakeholders) ที่เพิ่มขึ้น  รวมถึงตอบรับต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

การนำเอาผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง Sustainability Services ของเอคเซนเชอร์ และ  Salesforce Sustainability Cloud บน Salesforce Customer 360 ของเซลส์ฟอร์ซ มาให้ลูกค้าได้ใช้งานควบคู่กัน เป็นการนำความยั่งยืนมาสู่ธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์และบริการจากทั้งสองบริษัทจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของธุรกิจในรูปแบบเรียลไทม์ เพื่อที่ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจในธุรกิจ จะสามารถติดตาม วัดผล และสร้างนโยบายสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในธุรกิจของตน  รวมถึงรับทราบปริมาณคาร์บอนที่ธุรกิจสร้างและหาทางจัดการได้อย่างเหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจให้แก่ลูกค้า พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

จูลี่ สวีท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอคเซนเชอร์ กล่าวว่า “ในขณะที่อุตสาหกรรมต่างๆได้ปรับเปลี่ยนโฉมและสร้างโมเดลใหม่ๆให้แก่บริษัทของพวกเขาเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เองทำให้พวกเขาได้มีโอกาสในการปลูกฝังความยั่งยืนด้วยความสมัครใจเพื่อขับเคลื่อนงานของลูกค้า เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายความร่วมมือกับเซลส์ฟอร์ซเพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างมูลค่าและส่งมอบคุณค่าของธุรกิจพวกเขาคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม”

มาร์ก เบนิออฟ ประธานและซีอีโอ เซลส์ฟอร์ซ กล่าวว่า “ด้วยการปลูกฝังความยั่งยืนเข้าไปในแก่นกลางของบริษัทอย่างลึกซึ้ง ธุรกิจของเราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสังคมของเราจะมีความเท่าเทียมกันและยุติธรรมมากขึ้น และโลกของเราจะได้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นไปด้วยในอนาคต เรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเอคเซนเชอร์ ในการช่วยให้ลูกค้าของพวกเราสามารถขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนอันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม และสร้างมูลค่าทางธุรกิจไปพร้อมกัน”

 

 

Salesforce Sustainability Cloud อยู่บนแพลตฟอร์มของ Salesforce Customer 360 ซึ่งมีความน่าเชื่อถือในการใช้งานและให้มุมมอง 360 องศาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้พวกเขาสามารถวัดและจัดการกับคาร์บอนฟุตพรินต์ (carbon footprint) และข้อมูลสภาพภูมิอากาศ (climate) ที่เกิดขึ้นจากบริษัทของตนเองได้อย่างโปร่งใส โดยเอคเซนเชอร์จะเป็นกาวช่วยผสาน Salesforce Sustainability Cloud เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทลูกค้า โมเดลการทำงานและเทคโนโลยี ตลอดจนกระบวนการและระบบหลักที่มีรูปแบบเฉพาะตามแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาข้อมูลเชิงลึกด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งองค์กรและระบบนิเวศของบริษัทตนเอง โดยปลายปีนี้เอคเซนเชอร์และเซลส์ฟอร์ซจะร่วมมือกันขยายแพลตฟอร์มและบริการเพื่อติดตามและวิเคราะห์เมตริก ESG อย่างกว้างขวางมากขึ้น ตั้งแต่เรื่องการจัดการน้ำและของเสีย ไปจนถึงสนับสนุนเรื่องความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง (diversity & inclusion) ในองค์กรอีกด้วย


ในปัจจุบันความยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นทางธุรกิจ และผู้บริโภคต่างมีความคาดหวังมากขึ้นว่าหลาย ๆ ธุรกิจจะมีบทบาทเป็นผู้นำในสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ภายในเป้าหมาย SDGs ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ความยากจน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นบริษัทต่างๆที่ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ผสมผสานความยั่งยืนและเทคโนโลยีอย่างลงตัว จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาคตมากกว่าบริษัทอื่น ๆ ถึง 2.5 เท่าอ้างอิงจากผลการวิจัยของเอคเซนเชอร์

 

เกี่ยวกับเอคเซนเชอร์

เอคเซนเชอร์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ดิจิทัล การบริหารเทคโนโลยีและการปฏิบัติการชั้นนำของโลก และด้วยประสบการณ์ การทำงานอย่างลึกซึ้ง ผนวกกับศักยภาพที่สมบูรณ์แบบในกว่า 40 อุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมทุกสายงานของธุรกิจ พร้อมด้วยเครือข่ายการให้บริการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้เอคเซนเชอร์สามารถร่วมมือกับลูกค้า เชื่อมต่อธุรกิจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ยกระดับองค์กรของลูกค้าให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและสมรรถภาพสูง สามารถสร้างคุณค่าอันยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นได้ ปัจจุบันเอคเซนเชอร์ มีพนักงานประมาณ 514,000 คนในกว่า 120 ประเทศ เอคเซนเชอร์มุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้การใช้ชีวิตและการทำงานมีคุณภาพดีขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.accenture.com


เกี่ยวกับเซลส์ฟอร์ซ

Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management (CRM) ระดับโลก ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล เซลส์ฟอร์ซก่อตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2542 เพื่อให้บริการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในการเข้าถึงลูกค้าผ่านการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่าง คลาว์ด, เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย, เทคโนโลยีด้านโซเชียล, IoT, AI, เทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียงและบล็อกเชน เพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภคแบบ 360 องศา  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลส์ฟอร์ซ เข้าไปที่ https://www.salesforce.com


About Maylada

Check Also

กรุงศรี จับมือ Zeroboard ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน [Guest Post]

กรุงเทพฯ(9 กุมภาพันธ์ 2567) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เร่งดำเนินการตามวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ประสานความร่วมมือกับ Zeroboard สตาร์ทอัพสัญชาติญี่ปุ่น ในการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และวัดคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรผ่านคลาวด์เทคโนโลยี ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารภายในปี …

SecIron : ปลอดภัย ไร้กังวล!!!  โซลูชั่นครบวงจร ปกป้อง Application มือถือของคุณตั้งแต่เริ่มต้น [Guest Post]

ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  Application บนมือถือได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของเรา เราใช้ Application บนมือถือเพื่อติดต่อสื่อสาร ทำงาน ช้อปปิ้ง หรือแม้แต่ควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านของเรา ซึ่ง Application บนมือถือเหล่านี้ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ มากมาย ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานอาจตกเป็นเป้าหมายสำหรับ Hacker ในการขโมยข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเอง ผู้ให้บริการหรือผู้พัฒนา Application จึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ในการพัฒนา App ให้มีความปลอดภัย หรือ ควรจะมี Solution หรือ Tool ที่จะเข้ามาบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้