[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience เรียบเรียงโดย ดร. กอบกุล จินตนาเวชกุล ผู้เชี่ยวชาญ XP&A บริษัทพีเอ็มสแควร์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวว่าโลกของเราอยู่ในยุค VUGA อันประกอบด้วย V -Volatility ความผันผวน U -Uncertainty ความไม่แน่นอน C -Complexity ความซับซ้อน A -Ambiguity ความคุมเครือไม่ชัดเจน CFO ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ระดับโลก เช่น การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน และ FED & QE Tapering ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก อันเกิดจากการปรับสูงขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมัน พลังงาน เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยมหภาคเหล่านี้นำมาซึ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Digital Transformation และการวางแผนแบบบูรณาการ (XP&A) เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วย CFO ประเมินเจาะลึกความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบทางการเงินจากปัจจัยมหภาพ เพื่อวางแผนรับมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทิศทางและความจำเป็นของ Digital Transformation

การลงทุนด้าน IT หรือ Digital Transformation เพื่อตอบโจทย์ 3 ระดับคือ
* Function IT เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มผลิตภาพการทำงานของบุคลากร แต่ละหน่วยงาน
* Network IT เพื่อเชื่อมโยงและประสานการทำงานระหว่างบุคลากรในองค์กร
* Enterprise IT เพื่อเชื่อมโยงและประสานการทำงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กรไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ และภาครัฐ

ทำไมต้องวางแผนแบบบูรณาการ (XP&A)

            ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ยังคงวางแผนแบบดั้งเดิม (Traditional Planning) โดยการใช้ Microsoft Excel ข้อด้อยหลายอย่าง ได้แก่

  • ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลแบบแมนนวลเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากผู้ใช้งานได้ง่าย
  • ต้องใช้เวลานานในการประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้อง
  • ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังจำนวนมาก
  • ต่างคนต่างวางแผน ทำให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรแบบเชื่อมโยงกันทั่วทั้งองค์กรเป็นไปได้ยาก
  • ไม่สามารถค้นหาข้อมูลแบบเจาะลึก เพื่อหาวิเคราะห์สาเหตุและข้อเท็จจริงได้
  • มีความเสี่ยงด้านการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อจำกัดเหล่านี้นำมาซึ่งความไม่ถูกต้องแม่นยำในตัวเลขแผน แผนที่ได้ไม่ทันต่อสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่ตอบโจทย์ความต้องการวางแผนแบบ Continuous Planning แบบทันต่อเหตุการณ์

การวางแผนแบบบูรณาการ (XP&A) ช่วยแก้ข้อจำกัดของการวางแผนแบบดั้งเดิม โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันของการวางแผนทั่วทั้งองค์กร ทั้งแผนระดับกลยุทธ (Strategic Plan) แผนงานประจำปี (Annual Plan) และแผนระดับปฎิบัติการ (Operational Plan) นอกจากนี้ต้องเป็นแผนที่ทันต่อเหตุการณ์ตอบโจทย์ความต้องการวางแผน Continuous Planning แบบเรียลไทม์ ปัจจัยที่จะนำมาซึ่งการวางแผนแบบบูรณาการ (XP&A) อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความพร้อมและคุณภาพของข้อมูลขององค์กร, การมีโมเดลการวางแผนที่ตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจ, ความสามารถในการทำ What-if simulation และการมีแพลตฟอร์มที่สามารถวางแผนได้แบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กรและการวิเคราะห์พยากรณ์ (Predictive Analytics) สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งแผนที่ถูกต้องแม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์และความต้องการธุรกิจ

IBM Planning Analytics with Watson เป็นโซลูชั่นการวางแผนครบวงจรแบบบูรณาการ (XP&A) ช่วยให้องค์กรก้าวข้ามขีดจำกัดด้านการวางแผนแบบเดิมๆ เพื่อการวางแผนและคาดการณ์ที่รวดเร็วแม่นยำ ครอบคลุมแผนการขาย แผนการเงิน ห่วงโซ่อุปทาน และแผนอื่นๆ ในองค์กรด้วยแพลตฟอร์มเดียว สามารถดำเนินการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ เพื่อการบริหาร, การตัดสินใจ และขับเคลื่อนประสิทธิภาพองค์กรสูงสุดเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจในยุค “Digital Transformation

บรรยากาศงาน PMSQUARE Executive Breakfast – บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

เชิญชมคลิปวิดีโอบรรยากาศงาน PMSQUARE Executive Breakfast – บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก https://www.youtube.com/watch?v=bD3vcvb12RA


About Maylada

Check Also

เชิญร่วมงานสัมมนา BAYCOMS Cybersecurity Day 2022 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2022

Bay Computing บริษัทด้านความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของไทย ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมงานสัมมนา BAYCOMS Cybersecurity Day 2022 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม “Checkup Your Cybersecurity Vital Sign with …

Office365 มีปัญหาเพราะ false positive ของ SNORT บน Meraki

รายงานเคสกลุ่มแรกๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการของ Office356 ได้ มาจากภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย (EMEA) Microsoft ได้ทำการตรวจสอบปัญหาที่ผู้ใช้บางรายในภูมิภาค EMEA ไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ Microsoft Office365 บางรายการได้ …