[Guest Post] D-Work ระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนาบุคลากรระดับเอ็นเตอร์ไพรส์

“ทรัพยากรบุคคล” ถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดของธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการบริหารจัดการเพื่อให้พนักงานขององค์กรทำงานได้อย่างมีความสุข และทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกๆ องค์กรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวประสบความสำเร็จดังที่หวังไว้ องค์กรจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพการทำงานให้กับพนักงาน และการนำโซลูชั่นซอฟต์แวร์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้งาน ก็เป็นเครื่องมือที่องค์กรส่วนใหญ่เลือกใช้ แต่แทนที่จะต้องลงทุนจัดหาซอฟต์แวร์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับองค์กรมาใช้งาน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์และค่าบำรุงรักษารายปีที่ต้องเสียเป็นประจำ ซึ่งอาจมีมูลค่าที่สูงมาก ปัจจุบันองค์กรมีทางเลือกใหม่ที่ประหยัดกว่า ด้วยการใช้บริการแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนระบบคลาวด์อย่าง D-Work 

 

D-Work คืออะไร?

D-Work เป็นระบบงานบริหารและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ พร้อมระบบเงินเดือนที่เชื่อมต่อกับระบบธนาคารชั้นนำ ที่มาในรูปแบบของบริการที่ทำงานบนระบบ Cloud Computing ให้ความคล่องตัวในการใช้ระบบงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีทั้งแบบ Private Cloud และ Public Cloud โดย Private Cloud ที่ศูนย์ข้อมูลของดีซีเอส ที่เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่ได้รับการออกแบบภายใต้มาตรฐานสากลและมีระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีประสิทธิภาพสูง และมีระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่แข็งแกร่ง สามารถรับประกันได้ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20000 และ ISO 27001 ที่ทั่วโลกยอมรับ และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 7วัน  สำหรับกรณี Public Cloud นั้น D-Work ได้พัฒนาให้สามารถทำงานได้อย่างดีบนคลาวด์มาตรฐานระดับโลก เช่น Microsoft Azure  ซึ่งมีความปลอดภัยระดับสูงเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ทั้งเรื่องการเข้ารหัสความปลอดภัย การบริหารจัดการและจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้การพัฒนาระบบ D-Work ได้พิจารณาระบบให้มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และอีก พ.ร.บ. หนึ่งเรียกว่า “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวนี้จะช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างเหมาะสมและให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และกำหนดให้มีมาตราฐานในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยเพียงพอเมื่อมีความจำเป็นต้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลบริการที่เก็บอยู่ในระบบ D-Work ของดีซีเอส จะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย โดยมีค่าบริการแบบรายเดือนตามการใช้งาน โดยคิดจากจำนวนพนักงานที่มีอยู่จริงขององค์กร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยรวมถูกกว่าการลงทุนโซลูชั่นบริหารงานบุคคลด้วยตัวเองอย่างมาก

 

พัฒนาโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

D-Work เป็นระบบงานที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้รองรับความต้องการในการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร และตรงกับความต้องการขององค์กรในประเทศไทยอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะทีมงานผู้พัฒนาโซลูชั่นดังกล่าวของดีซีเอส มีประสบการณ์ในการติดตั้ง ให้คำปรึกษา โซลูชั่นบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากต่างประเทศที่ทั่วโลกยอมรับมายาวนานมากกว่า10 ปี ทำให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงานและรูปแบบการคิดค่าจ้างที่แตกต่างกันของธุรกิจแขนงต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงมีการติดตามข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถปรับแต่งและสร้างฟังก์ชั่นการทำงานที่เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

 

จุดเด่นของ DWork

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องลงทุนระบบไอทีเอง เสียค่าใช้จ่ายตามจำนวนพนักงานที่มีอยู่จริงขององค์กร
  • ระบบงานที่พัฒนาโดยมืออาชีพ รองรับทุกรูปแบบของงานบุคคล
  • มีระบบงานที่ดูแลตั้งแต่การรับสมัครงานจนถึงพ้นสภาพการทำงาน
  • รองรับกรณีพนักงานดำรงตำแหน่งพร้อมกันหลายตำแหน่ง หรือหลายบริษัทในเวลาเดียวกัน
  • มีระบบที่สามารถจัดวางผังโครงสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขของสวัสดิการแต่ละประเภทตามนโยบายของบริษัทได้
  • เป็นระบบที่ช่วยให้ดูแลงานบุคคลได้ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ระบบจะถูกปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก

 

ความสามารถของ D-Work

ระบบของ D-Work เป็นโซลูชั่นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีความสามารถในการทำงานที่ครอบคลุมงานด้านบุคคลในทุกขั้นตอนขององค์กร ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร ระบบงานสวัสดิการ การออกแบบและจัดวางโครงสร้างองค์กร และการคิดค่าจ้าง อันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและแบ่งเบาให้กับฝ่ายบุคคลขององค์กรไปพร้อมๆ กัน

โมดูลการทำงานต่างๆ ของ D-Work สามารถช่วยเหลือทุกขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครพนักงาน การออกแบบและจัดวางโครงสร้างองค์กรแบบไร้ขีดจำกัด มีระบบการลางานอิเล็กทรอนิกส์ การคิดค่าแรง การจ่ายค่าจ้าง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด การลดหย่อนและการคำนวณภาษีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนการจัดเก็บหรือโอนข้อมูลเพื่อนำส่งกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการโอนข้อมูลผ่านธนาคารต่างๆ ได้ทุกธนาคาร โดยจะมีการอัพเดตข้อมูลโปรแกรมให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดของทางราชการอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

โมดูล Recruitment Management ดูแลตั้งแต่การรับสมัครงานจนถึงพ้นสภาพ

ในส่วนของการสรรหาบุคลากร D-Work มีโมดูลที่ชื่อว่า “Recruitment Management Module” ทำหน้าที่เป็นระบบการทำงานเพื่อการบริหารการจัดหาบุคลากรแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่เป็นผู้สมัครจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยทำงานครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนจัดหาบุคลากร ซึ่งสามารถประกาศตำแหน่งงานว่างและกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรได้ ตรวจเช็คอัตราว่าง แจ้งคุณสมบัติบุคคล นัดและกำหนดการสอบ ประเมินผลการสอบ สัมภาษณ์ตามตำแหน่งงานรองรับไปจนถึงการรับและตรวจสอบข้อมูลเพื่อเริ่มงานจริงและตัดจำนวนอัตราว่างจากระบบ ระบบยังมีการแจ้ง เตือนทางอีเมล ช่วยยลดค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนการทำงานทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ช่วยให้แต่ละองค์กรคัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละหน่วยงาน

 

โมดูล Employee Maintenanceบริหารข้อมูลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อการบริหารข้อมูลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ D-Work จึงมีโมดูล Employee Maintenance ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลพนักงานอย่างครบถ้วน อันจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารสามารถเรียกดูประวัติได้ทุกเมื่อ พร้อมรองรับการทำงานในแบบบริการตนเอง Employee Self Service ที่ง่ายต่อการทำงาน เพื่อให้พนักงานเข้ามาดูข้อมูลประวัติการทำงานด้วยตนเองได้ โดยระบบจะมีการกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด ระบบสามารถกำหนดงบประมาณ อัตรากำลังคนตามแผนก และเปรียบเทียบกับอัตรากำลังคนที่มีอยู่จริงได้ รองรับกรณีพนักงานดำรงตำแหน่งพร้อมกันหลายตำแหน่งหรือทำงานอยู่หลายบริษัทในเวลาเดียวกัน เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครืออยู่หลายแห่ง

 

โมดูล Organizational ออกแบบและจัดวางโครงสร้างองค์กรแบบไร้ขีดจำกัด

เพื่อให้ระบบบริหารงานในองค์กรทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น D-Work ยังมีโมดูล Organizational ที่เข้ามาช่วยองค์กรในการออกแบบและจัดวางโครงสร้าง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลที่ครบถ้วนทุกตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของพนักงาน ระบบสามารถแสดงผังองค์กรได้ตามกำหนด ระบบจัดเก็บข้อมูลยังรองรับการกำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะต่างๆ ตามที่ผู้ใช้กำหนด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดโครงสร้างองค์กรได้อย่างอิสระ โดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Tree ที่แก้ไขได้ง่ายโดยการ Drag and Drop และ สามารถเรียกดูโครงสร้างองค์กรในรูปแบบภาพแผนภูมิกราฟิกที่สวยงาม

 

โมดูล Benefit Administration ระบบจัดการสวัสดิการ

การจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานถือเป็นงานละเอียดอ่อน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อตัวพนักงานโดยตรง เพื่อช่วยให้องค์กรดูแลสวัสดิการพนักงานได้อย่างทั่วถึง D-Work จึงมีโมดูล Benefit Administration ซึ่งเป็นระบบงานที่ช่วยในการพิจารณา การให้สวัสดิการแก่พนักงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยระบบสามารถรองรับสวัสดิการประเภทต่างๆ เช่น สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล, สวัสดิการเงินกู้ สิทธิ์การลา และสวัสดิการอื่นๆ ทั้งในรูปของการให้เป็นค่าตอบแทนที่เป็นเงิน หรือสิทธิอื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าฝ่ายบุคคลสามารถกำหนดเงื่อนไขในการจัดสวัสดิการได้ไม่จำกัด ระบบสามารถกำหนดแผนสวัสดิการ ให้ตรงกับตำแหน่งงานหรือลักษณะงานได้ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์เบิก ซึ่งสามารถกำหนดให้เบิกได้ทั้งพนักงานและครอบครัว ช่วยให้องค์กรดูแลสวัสดิการของพนักงานได้อย่างทั่วถึง

 

มดูล Time Attendance ระบบลงเวลา รองรับทุกรูปแบบธุรกิจ

เนื่องจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีรูปแบบ และเวลาการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ระบบลงเวลาหรือ Time Attendance ของ D-Work จึงได้รับการออกแบบให้ทำงานอย่างยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้กับทุกธุรกิจและทุกอุตสาหกรรมโดยระบบสามารถบริหารควบคุมเวลาในการทำงานของพนักงาน คำนวณชั่วโมงการทำงานได้ทุกรูปแบบ ทั้งการทำงานแบบปกติและแบบข้ามวัน สามารถกำหนดกะ และจัดตารางการทำงาน (ปกติ, ควบกะ, กะวน) พร้อมส่งข้อมูลสู่ระบบ Payroll ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานของ

พนักงานกำหนดรูปแบบตารางการทำงานได้ตามความต้องการ รวมถึงกำหนดเงื่อนไขในการลาทุกประเภท ให้กับพนักงานได้ทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่มีการผูกเงื่อนไขกันไว้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวมถึงสูตรในการคำนวณกะการทำงานในวันเดียวกันหรือข้ามวันโดยมีระบบป้องกัน หรือแจ้งเตือนกรณีเกิดความผิดพลาดจากผู้ใช้อีกด้วย นอกจากนี้ โมดูล หรือ Time Attendance ยังมีระบบการจัดการระบบการขอล่วงเวลา และอนุมัติล่วงเวลา การจัดการระบบการขอลา การรายงาน ความผิดปกติของพนักงาน เช่น ไม่รูดบัตร หรือยังไม่ได้กำหนดกะให้กับพนักงาน รวมถึงรายงานแสดงรายละเอียดการ ขาด สาย ลา หรือ ล่วงเวลาของพนักงาน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลและวางแผนการทำงานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โมดูล Payroll Processing ระบบจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนถือเป็นอีกหนึ่งโมดูลที่มีความสำคัญ เพราะนอกจากจะเกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรงแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการต่างๆ อีกด้วย โดยโมดูล Payroll Processing เป็นระบบคำนวณการจ่ายเงินเดือน และค่าแรงของพนักงาน รวมไปถึงรายการหักทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากร กรมแรงงาน สำนักงานประกันสังคม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ระบบยังสามารถรองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลาย และมีรูปแบบงวดการจ่ายเงินที่มากขึ้น ซึ่งข้อมูลในแต่ละงวดการจ่ายต่างๆ ระบบจะนำไปประมวลผลเพื่อคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลเงินได้ เงินหักจาก MS Excel มาใช้งานกับระบบได้ นอกจากนี้ระบบจะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด การลดหย่อนและการคำนวณภาษีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการโอนข้อมูลผ่านธนาคารต่างๆ ได้ทุกธนาคาร

 

ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่ผ่านมาเราคงเห็นแล้วว่า D-Work เข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการและดูแลเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง แต่เนื่องจากการเสริมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร นั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานของบุคลากรแต่ละคนขององค์กรเช่นกัน

 

Training Administration Module

D-Work มาพร้อมกับโมดูลที่มีความสำคัญอีก 1 ส่วน ได้แก่ Training Administration Module อีกด้วย โดย Training Administration Module เป็นระบบที่ช่วยให้การพัฒนาความสามารถในการทำงานของบุคลากร ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กร โดยระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ D-Work ประกอบด้วย มีระบบการฝึกอบรมพนักงานเพื่อรองรับการพัฒนา โดยกำหนดโครงสร้างหลักสูตรและเกณฑ์การคัดกรองพนักงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งสามารถกำหนดลำดับความสำคัญในการลงทะเบียนหลักสูตร และระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมลไปยังผู้เข้ารับการอบรม สามารถกำหนดสถานที่และห้องที่ใช้ในการอบรม รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้อย่างละเอียด โมดูลนี้ยังมีการประเมินผลก่อนและหลังจากการจบหลักสูตร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรขององค์กรประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลวันและเวลาที่รับการอบรมเข้าสู่ระบบ Time Attendance เพื่อยกเว้นการลงเวลาทำงานในวันที่มีการอบรม

 

Competency & Performance Appraisal ระบบการวัดสมรรถนะ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ D-Work เหนือกว่าซอฟต์แวร์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั่วไปก็คือ การมีระบบการวัดสมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Competency & Performance Appraisal) สามารถรองรับการประเมินตามทฤษฎีการพัฒนาและประเมินผลสมรรถนะ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จากแบบบนลงด้านล่าง (Top-Down), 360 องศา และรองรับการประเมินผลงานได้มากกว่า 1 ครั้งต่อ ปี โดยสามารถสร้างแบบฟอร์ม การประเมินได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดเงื่อนไข หัวข้อและค่าเฉลี่ยน้ำหนักได้เอง ทั้งนี้ เชื่อมโยงกับระบบ Self Service โดยใช้ Work Flow Process ในส่งต่อผลการประเมิน และการทำการอนุมัติ เพื่อความง่ายดายและรวดเร็วในการประเมินผล หากองค์กรมีการใช้งานแบบประเมิน KPI, Competency หรือการประเมินอื่นๆ ที่เก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Excel อยู่แล้ว ก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาถ่ายลงใน D-Work ได้เลยทันที ขณะที่โปรแกรมราคาถูกทั่วไปจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับไฟล์ Excel ได้ ทำให้ฝ่ายบุคคลต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด ทำให้ฝ่ายบุคคลเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

ด้วยประสบการณ์ในการวางระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันยาวนาน ทำให้ทีมงานของ D-Work มีความเข้าใจระบบการทำงานและธรรมชาติขององค์กรในประเทศไทย จึงสามารถออกแบบให้โปรแกรมมีกระบวนการทำงานที่สามารถเรียนรู้และใช้งานง่าย

 

บทสรุปของ D-Work

ประสิทธิภาพและความสามารถของ D-Work นอกจากจะช่วยลดภาระ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่ายบุคคลและผู้บริหารขององค์กรได้อย่างเห็นได้ชัด D-Work เป็นระบบที่สามารถใช้งานระบบได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ที่สำคัญการเป็นบริการแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ช่วยให้องค์กรไม่ต้องลงทุนระบบไอทีด้วยตนเอง และเสียค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง ไม่จำเป็นต้องลงทุนจำนวนมากเหมือนในอดีตอีกต่อไป

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

D-Work Website : https://www.dcs-dwork.com

Email : sales@dcs.premier.co.th


About Maylada

Check Also

Microsoft เปิดตัว Copilot for Finance ใช้งานบน Microsoft 365

Microsoft ประกาศเปิดตัว Microsoft Copilot for Finance ระบบ AI ผู้ช่วยด้านการเงิน ใช้งานได้บน Microsoft 365

เชิญร่วมงาน NIPA Cloud Partner Summit 2024 Open Clouds: Life After VMware ร่วมเรียนรู้และอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดของนิภาคลาวด์ [Guest Post]

การประกาศยุติจำหน่าย Perpetual License ของผู้ให้บริการโซลูชัน Virtualization ชื่อดัง รายหนึ่งเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมไอที สำหรับท่านใดที่กำลังหาทางออกเพื่อวางแผนก้าวต่อไปขององค์กร ขอเชิญมาทำความรู้จัก NIPA Cloud เราพร้อมที่จะนำเสนอโซลูชัน Private Cloud ที่ครบวงจรเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส …