Gmail มีปัญหาล่มในหลายพื้นที่ทั่วโลก บางพื้นที่เข้าระบบได้แต่ใช้งานไม่ได้

ผู้ใช้งาน Gmail ทั่วโลกได้เริ่มรายงานปัญหาการล่มของ Gmail กันอย่างต่อเนื่องใน DownDetector โดยผู้ใช้งานในบางประเทศก็ไม่สามารถเข้าใช้ Gmail ได้เลย ในขณะที่ผู้ใช้งานในบางประเทศก็เข้าใช้งานได้ แต่พบกับการแจ้งปัญหาของ Gmail ในระหว่างใช้งาน ทำให้ไม่สามารถรับหรือส่ง Email ได้

Credit: Google

ในเวลา 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้ใช้งานเกินกว่า 2,000 รายจากทั่วโลกได้เข้าไปรายงานปัญหาของ Gmail ใน https://downdetector.com/status/gmail โดยนอกจากผู้ใช้งานส่วนหนึ่งจะมารายงานว่าไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้แล้ว ผู้ใช้งานอีกส่วนก็ได้รายงานถึงปัญหาการพบข้อความแจ้งเตือน “Oops, something went wrong. Recent changes may not have been saved.” ในระหว่างใช้งาน

ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ Gmail เองก็เพิ่งมีปัญหาในสหรัฐอเมริกาไป แต่ก็ได้รับการแก้ไขแล้ว

ทั้งนี้ทีมงาน TechTalkThai ใช้ Google G Suite จากในไทย ก็พบปัญหาระหว่างใช้งาน Gmail เช่นกันครับ

UPDATE: ปัจจุบันนี้ระบบกลับมาปกติดีแล้ว


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

VMware เผยแผนเข้าซื้อกิจการ Bitfusion เสริมการนำ GPU และ FPGA มาใช้งานในระบบ AI บน Virtualization Platform

VMware ได้ออกมาประกาศถึงแผนการเข้าซื้อกิจการ Bitfusion บริษัท Startup ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2015 ซึ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี Virtualization สำหรับหน่วยประมวลผลกลุ่ม Accelerator โดยเฉพาะอย่างเช่น GPU และ FPGA

Microsoft ประกาศลงทุน 30,000 ล้านบาทใน OpenAI นำเทคโนโลยีจาก OpenAI มาให้บริการบน Microsoft Azure

Microsoft ได้ออกมาประกาศถึงการลงทุน 1,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 30,000 ล้านบาทใน OpenAI บริษัทพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ก่อตั้งโดย Elon Musk และ Sam Altman เพื่อร่วมมือกันในระยะยาว และนำเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยจาก OpenAI มาให้บริการบน Microsoft Azure