Gartner ทำนาย ตลาด Business Intelligence & Analytics ทั่วโลกจะเติบโตถึง 16,900 ล้านเหรียญในปี 2016

Gartner ได้ออกมาทำนายถึงแนวโน้มของตลาดระบบ Business Intelligence และ Analytics จะเติบโตขึ้น 5.2% จากปี 2015 และมีมูลค่ารวมถึง 16,900 ล้านเหรียญในปี 2016 นี้ และเผยด้วยว่าตอนนี้โลกของเรากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของการเปลี่ยนถ่ายจากโลกที่ฝ่าย IT ต้องทำทุกอย่างเกี่ยวกับการเตรียมและจัดการข้อมูล เหลือเพียงแค่ฝ่าย IT ต้องเตรียมระบบต่างๆ เผื่อให้ฝ่ายธุรกิจเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองได้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ถัดจากนี้ไปจะเป็นยุคที่ทุกคนในทุกๆ ธุรกิจต้องใช้ระบบ Data Analytics ในการทำงานไม่แง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่ง และผู้ดำรงตำแหน่ง C-Level ในแต่ละองค์กรก็จะต้องมีความรู้รอบด้านทางด้านระบบ Data Analytics ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตน และเพื่อให้ความสามารถในการแข่งขันสูงสุด แต่ละคนก็ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการและทำการวิเคราะห์ได้เองทันทีผ่านระบบ Self-service

และหลังจากนี้ระบบ Business Intelligence และ Analytics ก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ดังต่อไปนี้

  • Data Source – สามารถดึงข้อมูลต่างๆ มาใช้งานได้โโยไม่ต้องทำการแปลง Schema กันอีกต่อไป
  • Data Ingestion and Preparation – ฝ่าย IT ไม่ต้องเป็นคนจัดการอีกแล้ว เพียงแค่เตรียม Platform ให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลต่างๆ เข้ามาวิเคราะห์เองได้ก็พอ
  • Content Authoring – พนักงานแต่ละคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากฝ่าย IT
  • Analysis – สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดร่วมกันได้อย่างอิสระ ไม่ได้ยึดติดกับโครงสร้างของข้อมูลอีกต่อไป
  • Insight Delivery – แบ่งปันผลการวิเคราะห์ด้วยการแชร์, การเล่าเป็นเรื่องราว หรือการเปิดเป็น API แทนที่จะเป็น Report ตายตัวเหมือนเมื่อก่อน

ทั้งนี้ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจเองก็ควรจะต้องเริ่มทำความเข้าใจและปรับองค์กรรวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของฝ่าย IT จากการทำงานเชิงสนับสนุนโครงการ ให้กลายมาเป็นการทำงานสนับสนุนธุรกิจแทน เพื่อให้สามารถนำระบบ Data Analytics มาใช้ในการทำธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง

ที่มา: http://www.gartner.com/newsroom/id/3198917


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] Power of Decision Driven by Advanced Analytics

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “Power of Decision Driven by Advanced Analytics” เพื่อเรียนรู้การนำเทคโนโลยี Advanced Analytics มาขับเคลื่อนการตัดสินใจให้ถูกต้องและแม่นยำ …

เชิญร่วมงานสัมมนา BAYCOMS Cybersecurity Day 2022 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2022

Bay Computing บริษัทด้านความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของไทย ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมงานสัมมนา BAYCOMS Cybersecurity Day 2022 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม “Checkup Your Cybersecurity Vital Sign with …