Gartner ทำนาย ตลาด Business Intelligence & Analytics ทั่วโลกจะเติบโตถึง 16,900 ล้านเหรียญในปี 2016

Gartner ได้ออกมาทำนายถึงแนวโน้มของตลาดระบบ Business Intelligence และ Analytics จะเติบโตขึ้น 5.2% จากปี 2015 และมีมูลค่ารวมถึง 16,900 ล้านเหรียญในปี 2016 นี้ และเผยด้วยว่าตอนนี้โลกของเรากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของการเปลี่ยนถ่ายจากโลกที่ฝ่าย IT ต้องทำทุกอย่างเกี่ยวกับการเตรียมและจัดการข้อมูล เหลือเพียงแค่ฝ่าย IT ต้องเตรียมระบบต่างๆ เผื่อให้ฝ่ายธุรกิจเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองได้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ถัดจากนี้ไปจะเป็นยุคที่ทุกคนในทุกๆ ธุรกิจต้องใช้ระบบ Data Analytics ในการทำงานไม่แง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่ง และผู้ดำรงตำแหน่ง C-Level ในแต่ละองค์กรก็จะต้องมีความรู้รอบด้านทางด้านระบบ Data Analytics ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตน และเพื่อให้ความสามารถในการแข่งขันสูงสุด แต่ละคนก็ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการและทำการวิเคราะห์ได้เองทันทีผ่านระบบ Self-service

และหลังจากนี้ระบบ Business Intelligence และ Analytics ก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ดังต่อไปนี้

  • Data Source – สามารถดึงข้อมูลต่างๆ มาใช้งานได้โโยไม่ต้องทำการแปลง Schema กันอีกต่อไป
  • Data Ingestion and Preparation – ฝ่าย IT ไม่ต้องเป็นคนจัดการอีกแล้ว เพียงแค่เตรียม Platform ให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลต่างๆ เข้ามาวิเคราะห์เองได้ก็พอ
  • Content Authoring – พนักงานแต่ละคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากฝ่าย IT
  • Analysis – สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดร่วมกันได้อย่างอิสระ ไม่ได้ยึดติดกับโครงสร้างของข้อมูลอีกต่อไป
  • Insight Delivery – แบ่งปันผลการวิเคราะห์ด้วยการแชร์, การเล่าเป็นเรื่องราว หรือการเปิดเป็น API แทนที่จะเป็น Report ตายตัวเหมือนเมื่อก่อน

ทั้งนี้ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจเองก็ควรจะต้องเริ่มทำความเข้าใจและปรับองค์กรรวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของฝ่าย IT จากการทำงานเชิงสนับสนุนโครงการ ให้กลายมาเป็นการทำงานสนับสนุนธุรกิจแทน เพื่อให้สามารถนำระบบ Data Analytics มาใช้ในการทำธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง

ที่มา: http://www.gartner.com/newsroom/id/3198917


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ซิสโก้เผยโฉมนวัตกรรม AI พร้อมประกาศความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ที่งาน Cisco Live Amsterdam [PR]

โซลูชั่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย การทำงานร่วมกัน และการตรวจสอบ ตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของซิสโก้ในการพัฒนานวัตกรรม AI

Adobe เพิ่มฟีเจอร์ AI Assistant บน Reader และ Acrobat

Adobe เพิ่มฟีเจอร์ AI Assistant บน Reader และ Acrobat ช่วยค้นหาและสรุปเอกสาร PDF ได้อย่างรวดเร็ว