Gartner ออก Magic Quadrant ด้าน Meeting Solutions ปี 2021 – Microsoft, Cisco, Zoom ยังครองแชมป์

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Meeting Solutions ประจำปี 2021 ผลปรากฏว่าผู้ครองตำแหน่ง Leader ยังคงเป็น 3 Vendors ดังจากปีก่อน ได้แก่ Microsoft, Cisco และ Zoom ตามมาด้วย Google, GoTo, Huawei และ Pexip ในตำแหน่ง Challengers

Gartner ได้ให้นิยาม Meeting Solutions ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อประสานงาน (Collaboration Tools) ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีม การนำเสนอข้่อมูล การเรียนรู้ หรือ Webinars ที่น่าสนใจคือ Gartner เริ่มพบการประยุกต์ใช้งานแบบใหม่ เช่น การประชุมเทศบาลเมืองแบบออนไลน์ ห้องพิจารณาคดีแบบเสมือน การตรวจผู้ป่วยจากระยะไกล รวมไปถึงการใช้งานด้าน Banking แบบรีโมต เป็นต้น

Gartner ยังระบุอีกว่า องค์กรที่ซีเรียสเรื่องการใช้งานมาก มักจะแยกการใช้ Meeting Solutions ออกเป็นแบบไม่เป็นทางการ (ประชุมภายในทีมหรือโปรเจ็กต์) และแบบทางการ (การนำเสนอบุคคลภายนอก การอบรม หรือ Webinar ขนาดใหญ่) ส่งผลให้องค์กรเหล่านั้นมักเลือกใช้โซลูชันจาก Vendor มากกว่า 1 ราย

สำหรับผลการจัดอันดับ Magic Quadrant ด้าน Meeting Solutions ในปีนี้ Leaders ยังคงเป็น 3 รายจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ Microsoft, Cisco และ Zoom โดย Zoom ขึ้นแซง Cisco ในด้าน Ability of Execute ได้สำเร็จ เป็นรองเพียงแค่ Microsoft ในขณะที่ Zoom ยังคงยึดตำแหน่งอันดับหนึ่งด้าน Completeness of Vision ไว้ได้ ส่วนตำแหน่ง Challengers ประกอบด้วย Vendor 4 ราย คือ Google, GoTo, Huawei และ Pexip

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มของ Gartner ได้ผ่านช่องทางของ Zoom ที่ https://explore.zoom.us/en/gartner-meetings-2021/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ร่วมเสวนาด้าน Cybersecurity สำหรับหน่วยงาน CII ทั้ง 8 กลุ่ม ในงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ณ สามย่านมิตรทาวน์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญเหล่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity ของหน่วยงาน/องค์กรโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ทั้ง 8 กลุ่ม รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนาด้าน Cybersecurity สำหรับหน่วยงาน/องค์กรด้าน CII ในงาน …

ตลาด SaaS มีแนวโน้มจะแข่งขันดุเดือดมากขึ้นทุกปี

อัตราการเติบโต Dynamics 365 ของ Microsoft กำลังถูกเบียดพื้นที่ส่วนแบ่งตลาดจากผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Oracle, SAP, Workday และ Salesforce ซึ่งได้รับรายรับโตขึ้นตามลำดับอย่างน่าพอใจ