Black Hat Asia 2021

Gartner ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Meeting Solutions ปี 2020

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Meeting Solutions ประจำปี 2020 ผลปรากฏว่ามีผู้ครองตำแหน่ง Leader ด้วยกัน 3 ราย ได้แก่ Microsoft, Cisco และ Zoom ตามมาด้วย Google, LogMeIn และ Huawei ในตำแหน่ง Challengers

Gartner ระบุในรายงานว่า การใช้ Meeting Solutions เริ่มมาบูมในช่วงปี 2020 นี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการทำงานจากภายนอกสำนักงานหรือจากที่บ้านมากขึ้น ทุก Vendors ในตลาดต่างรายงานตรงกันว่า ได้รับความต้องการใช้ Meeting Solutions เป็นจำนวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันการศึกษา โดยร้อยละ 74 ของบริษัทที่เป็นลูกค้าของ Gartner ระบุว่า เตรียมปรับตัวไปสู่การทำงานแบบ Remote อย่างถาวรหลังจากนี้

Gartner ได้ให้นิยาม Meeting Solutions ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อประสานงาน (Collaboration Tools) ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีม การนำเสนอข้่อมูล การอบรม หรือ Webinars ที่น่าสนใจคือ Gartner เริ่มพบการประยุกต์ใช้งานแบบใหม่ เช่น การประชุมเทศบาลเมืองแบบออนไลน์ ห้องพิจารณาคดีแบบออนไลน์ รวมไปถึงการใช้งานด้าน Banking จากระยะไกล เป็นต้น เหล่านี้ ส่งผลให้ Vendors จำเป็นต้องเพิ่มฟีเจอร์หรือจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อให้โซลูชันของตนตอบโจทย์ Workflow และการแชร์ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น

สำหรับ Leaders ของ Meeting Solutions ในปีนี้มีด้วยกัน 3 ราย ได้แก่ Microsoft, Cisco และ Zoom โดย Microsoft และ Zoom ต่างขึ้นแซง Cisco ในด้าน Ability of Execute และ Completeness of Vision ตามลำดับ ในขณะที่ Google, LogMeIn และ Huawei อยู่ในตำแหน่ง Challengers

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มของ Gartner ได้ผ่านช่องทางของ Cisco ที่ https://blogs.cisco.com/collaboration/cisco-named-a-leader-in-2020-gartner-magic-quadrant-for-meeting-solutions-thirteen-times-in-a-row

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] SysMaster เครื่องมือในการตรวจสอบ DBMS สำหรับการวิเคราะห์ และการป้องกันความล้มเหลวของข้อมูลจาก TmaxSoft

หน้าที่หลักของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล คือ การบริหารจัดการให้ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องหมั่นตรวจสอบปริมาณการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ของ Database Server เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการทำงานและอัตราการเติบโตของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเกิดความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลต้องมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

[BHAsia 2021] 3 เหตุผลที่เด็กจบใหม่ในประเทศที่สอดแนมประชาชน จึงไม่ค่อยเลือกสายงานด้าน Cybersecurity

แทบจะเรียกได้ว่าในยุคอินเทอร์เน็ตที่ร้อนแรงนี้ ตำแหน่งงานด้าน Cybersecurity มีความต้องการสูงมากทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งนับเพียงแค่ในภูมิภาค APAC เองก็มีความต้องหลายถึงหลายล้านอัตรา แต่ก็มีความเป็นไปได้บางอย่างจากประสบการณ์ของคุณ Mika Devonshire โดยเธอเคยทำงานเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง ซึ่งหลังจากได้แลกเปลี่ยนความคิดกับนักเรียนหลายคนเธอจึงได้สรุปประเด็น 3 ข้อว่า ทำไมนักเรียนในประเทศที่มีการสอดแนมประชาชนจึงไม่ค่อยสนใจในอาชีพด้าน …