CDIC 2023

แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทย: 7 แนวทางการออกแบบระบบ VDI รับแนวโน้ม Hybrid Work สำหรับปี 2021

เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถวางแผนรับมือกับการทำงานรูปแบบใหม่ในอนาคตอย่าง Hybrid Work ในปี 2021 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง Dell Technologies, Intel, VMware และ TechTalkThai จึงได้ร่วมกันจัดทำ Whitepaper ในหัวข้อ “7 แนวทางการออกแบบระบบ VDI รับแนวโน้ม Hybrid Work สำหรับปี 2021” เพื่อให้ผู้ที่สนใจทำการดาวน์โหลดไปศึกษาได้ทันที

เอกสารฉบับนี้มีความยาว 12 หน้า เนื้อหาเป็นภาษาไทยทั้งหมด โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

  • นิยามของ Hybrid Work
  • VDI กับบทบาทสำคัญต่อการวางระบบเพื่อรองรับ Hybrid Work
  • 7 แนวทางการออกแบบ VDI เพื่อรองรับ Hybrid Work ในอนาคต
  • แนวทางการออกแบบระบบ VDI ด้วยโซลูชันจาก Dell Technologies

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อโหลดเอกสารได้ทันทีที่ https://go.techtalkthai.com/2020/10/free-thai-whitepaper-7-ways-to-design-vdi-for-hybrid-work-2021/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AIS ตอกย้ำความเป็นผู้นำโซลูชันดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนทุกธุรกิจ จับมือซิสโก้เสริมศักยภาพให้ SME ด้วย Next-Gen Wi-Fi 6 ครั้งแรกในไทย

เมื่อระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ให้ก้าวไปข้างหน้า และพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับการลงทุน และพร้อมขยายตัวตามการเติบโต อาจเป็นเรื่องยากในการตัดสินใจ และมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้งานมากมาย ขณะเดียวกันโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในเชิงธุรกิจ ก็ตามมาด้วยขั้นตอนการติดตั้งที่ซับซ้อน …

TechTalk Webinar: Data Observability by IBM Databand – Deliver Reliable and Trustworthy Data

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Data Observability by IBM Databand : Deliver Reliable and Trustworthy Data” โดยทีมงาน Computer Union …