Gartner Magic Quadrant 2014 สำหรับ Data Center Networking

gartner_logo

ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ เทรนด์ของระบบเครือข่ายใน Data Center ที่มีการพัฒนามากว่า 15 ปีนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของ Architecture ที่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่มีความเร็วสูงขึ้นไปถึง 40 – 100 Gbps รวมถึงการมาของเทคโนโลยี Virtualization และ Cloud ที่ทำให้พฤติกรรมการทำงานของ Data Center มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยทาง Gartner ได้สรุปว่าเทคโนโลยีของ Data Center Networking ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

  • การเติบโตของความต้องการที่จะปรับปรุงการแก้ไขระบบเครือข่ายให้ดีขึ้นและง่ายขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้ดีขึ้น และมีความคล่องตัวในการทำงานของผู้ดูแลระบบเครือข่ายสูงขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงของขนาดและความหนาแน่นของระบบแม่ข่ายภายใน Data Center ทุกวันนี้
  • การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานของ Application และการเรียกใช้งานจากผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ในช่วงปี 2013 ที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวงการระบบเครือข่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้อกิจการระหว่างบริษัทต่างๆ และการมาของเทรนด์ Software Defined Network (SDN) ซึ่งจะมาช่วยให้การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการทำงานของ Data Center เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดต้นทุนการบริหารจัดการให้ต่ำลง รวมถึงลดปัญหา Vendor Lock-in ให้น้อยลงด้วย

โดย Gartner Magic Quadrant สำหรับ Data Center Networking ของปี 2014 จึงได้ผลสรุปออกมาดังภาพด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากว่าไม่มีบริษัทใดถูกจัดให้เป็น Leader เลย ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่มีเจ้าใดที่ Gartner เล็งเห็นว่าเป็นผู้นำตลาดอย่างแท้จริงทั้งในด้านของเทคโนโลยีและยอดขาย แต่ละเจ้ายังคงมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกันไป และไม่มีเจ้าใดยึดครองตลาดอย่างชัดเจน

gartner_magic_quadrant_2014_for_data_center_networking

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเชิงลึก สามารถอ่านรายงานของ Gartner ฉบับเต็มได้ที่ http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1TDGZJW&ct=140423&st=sb ทันทีครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …