CDIC 2023

การใช้จ่ายของผู้ใช้คลาวด์สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 20.4% ในปี 2565

Gartner คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายของผู้ใช้คลาวด์สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 20.4% อาจมีมูลค่าสูงถึง 494,654 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565
กลุ่มตลาดบริการคลาวด์สาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในปี 2565
Software-as-a-service (SaaS) คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์บนบริการคลาวด์สาธารณะที่ใหญ่ที่สุด โดย Gartner คาดการณ์มูลค่าด้านการใช้จ่ายของผู้ใช้งานกลุ่มนี้จะมีการเติบโตสูงถึง 176,622 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 สืบเนื่องมาจากองค์กรต่างมีความหลากหลายในการนำพาธุรกิจไปสู่ตลาดมากขึ้น เช่น ตลาดกลางบนคลาวด์และแบ่งแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนๆ เป็นต้น
 
กลุ่มตลาดบริการคลาวด์สาธารณะที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ในปี 2565
Infrastructure-as-a-service (Iaas) ถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสูงที่สุดถึง 30.6% มีมูลค่าประมาณ 119,717 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาเป็น Desktop-as-a-service (DaaS) สัดส่วนอยู่ที่ 26.6% มีมูลค่าประมาณ 2,623 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ Platform-as-a-service (PaaS) มีสัดส่วนอยู่ที่ 26.1% มีมูลค่าประมาณ 109,623 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ
 
นอกจากนี้ Gartner ยังคาดการณ์ตัวเลขล่วงหน้าสำหรับปี 2566 เพิ่มเติม ว่าการใช้จ่ายของผู้ใช้คลาวด์สาธารณะทั่วโลกอาจจะมีมูลค่าแตะที่ 599,840 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นพอๆ กับปี 2565 หรือสูงกว่าเล็กน้อย
Sid Nag รองประธานฝ่ายวิจัยของ Gartner กล่าวเสริมว่า
“ปัจจุบัน…คลาวด์เป็นขุมพลังที่ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล การพิจารณาเลือกผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถนำพาผลลัพธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่ต้องการเฉพาะเจาะจงสู่ digital transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
ยุคดิจิทัลองค์กรต่างมองหา Cloud-Native ที่มีขีดความสามารถช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น เช่น Containerisation, Database Platform-as-a-Service (dbPaaS) และ AI/Machine Learning เพื่อสร้างบริการใหม่ให้ธุรกิจตรงกับความต้องการของตลาด และมีการลงทุนคุ้มค่ามากที่สุด
 
อีกปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้การเติบโตของบริการคลาวด์สูงขึ้นทั้งระดับองค์กรและผู้ใช้งาน นั่นก็คือ ความไม่แน่นอนที่ควบคุมไม่ได้จากวิกฤติสังคมที่กำลังเผชิญกับ COVID-19 และวิกฤติทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นที่ยูเครน การผสมผสานระบบคลาวด์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่จะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน
 

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Sirisoft ผนึกกำลัง Red Hat และ VST ECS นำเสนอ Red Hat OpenShift Platform Plus [Guest Post]

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ผนึกกำลัง Red Hat (เร้ดแฮท (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก และ VST ECS (วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) …

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา