ฟรี Virtual Workshop: การทำ Customer Insights ด้วยแพลตฟอร์ม SAS [1 ก.ค. 2021 | 9:00 – 16:00 น.]

SAS Software (Thailand) ร่วมกับ ดร.พีรพล เวทีกูล จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด Virtual Hands-on Workshop เรื่อง “SAS Viya for Customer Insights” เพื่อเรียนรู้การเตรียมและแปลงข้อมูลลูกค้าไปสู่การเป็นข้อมูลแบบ Insights เพื่อต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ผ่านทางการใช้ซอฟต์แวร์ Big Data Analytics ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกของ SAS ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2021 เวลา 9:00 – 16:00 น. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม Workshop ได้ฟรี … ด่วน!! รับแค่ 30 ท่านเท่านั้น

รายละเอียดการจัด Workshop

หัวข้อ: SAS Viya for Customer Insights
วิทยากร: ดร.พีรพล เวทีกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัน: วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2021
เวลา: 9:00 – 16:00 น.
ช่องทางการอบรม: Online Conference
ค่าเข้าร่วมอบรม: ฟรี
จำนวนผู้เข้าอบรม: 30 ท่าน
ภาษา: ไทย
สมัครเข้าอบรมที่: https://zoom.us/webinar/register/WN_VgdLGs2JTjOCMYE7kc0utg

ภายใน Hands-on Workshop นี้ ท่านจะได้รู้จักกับ SAS Viya แพลตฟอร์มการทำ Big Data Analytics แบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก พร้อมเรียนรู้วิธีการแปลงข้อมูลลูกค้าที่ได้รวบรวมมา ให้กลายเป็นข้อมูลแบบ Insights ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจหรือการตัดสินใจของผู้บริหารได้ รวมไปถึงลงมือปฏิบัติงานจริงตั้งแต่การทำ Data Preparation, Advanced Data Analytics (Machine Learning) และ Data Visualization

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสำหรับทำ Workshop

กำหนดการอบรม

09:00 – 09:15 กล่าวต้อนรับและแนะนำการอบรม
09:15 – 09:30 Introduction to Big Data Analytics
09:30 – 09:50 Introduction to SAS Viya
09:50 – 12:00 Data Preparation (SAS Data Studio)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 Understand Customer Data with Intelligent Dashboard (SAS Visual Analytics)
14:30 – 15:50 Perform Advanced Analytics (Prediction and Clustering)
15:50 – 16:00 สรุปและกล่าวปิดงาน

** ทีมงาน TechTalkThai ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ผู้ที่ไม่ได้รับการตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ ทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงและขออนุญาตเรียนเชิญท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานอบรมที่จะจัดขึ้นในครั้งถัดไปแทน **

** ปิดรับลงทะเบียน **


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บริหารจัดการและปกป้องอุปกรณ์ Apple ได้จากทุกที่ด้วย Jamf Pro

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา… องค์กรชั้นนำต่างๆ เริ่มเปลี่ยนมาใช้งานอุปกรณ์และแพลตฟอร์มของ Apple มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์ผลงาน และตอบโจทย์รูปแบบการทำงานแบบใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น Jamf จึงเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่จะมาช่วยให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสามารถทำงานและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ Apple ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยให้ฝ่ายไอทีของคุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นอีกด้วย

[Guest Post] เอชพีอี ผนึก สวทช. ยกระดับ วทน.ไทย ด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูงสุดในอาเซียน

เอชพีอี ผนึกศูนย์ไทยเอสซี ภายใต้สวทช. ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไทย ด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูงสุดในอาเซียน  เพื่อรองรับการวิจัยและประมวลผลข้อมูลขั้นสูง เผยผลงานล่าสุดประมวลผลข้อมูลทางพันธุกรรมของไวรัส เพื่อหาแนวทางป้องกัน และรักษาโรคโควิด หลายหน่วยงาน …