CDIC 2023

เจาะกลยุทธ์ AIS Business: ปลดล็อคข้อจำกัด เฟ้นหาโอกาสใหม่ให้ธุรกิจด้วย Intelligent Data Analytics และโซลูชันการตลาดดิจิทัล

ในยุคที่ข้อมูลมีมูลค่าดั่งน้ำมันดังคำกล่าวที่ว่า “Data is the new oil.” หลายธุรกิจต่างหันมาใช้ข้อมูลขับเคลื่อนองค์กร มากกว่าแค่การใช้ความรู้สึกคาดเดาอย่างเคยในอดีต เพราะองค์กรที่ถือข้อมูลมากกว่าย่อมสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่ง และก้าวสู่ช่องทางการทำธุรกิจแบบใหม่ได้มากกว่าเดิม

ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของข้อมูลที่จะสร้างโอกาส นวัตกรรม หรือโซลูชันใหม่ ๆ แก่ลูกค้า ในปี 2022 นี้ AIS Business จึงชูกลยุทธ์ “เสริมอาวุธด้านการตลาด เพิ่มโอกาสการเติบโตด้วย Business Big Data” ภายใต้ Digital Business Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนลูกค้าองค์กรด้วยข้อมูลเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจและนำพาองค์กรก้าวสู่โลกดิจิทัลไปด้วยกัน

บทความนี้จะขอพาทุกท่านไปร่วมสำรวจอาวุธทางการตลาดที่ AIS Business พร้อมผลักดันสู่การทำ Digital Marketing แบบครบ 360 องศา และส่องกรณีศึกษาจริงจากลูกค้าที่ AIS Business ให้บริการ องค์กรเหล่านั้นนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจได้อย่างไร? AIS Business มีโซลูชันอะไรที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า? พบคำตอบได้ในบทความนี้

เสริมอาวุธการตลาดด้วย Intelligent Data Analytics

การเข้ามาของเทคโนโลยีอย่างโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม E-Commerce ต่าง ๆ ที่เชื่อมถึงกันนั้นส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนหลายธุรกิจอาจไล่ตามไม่ทัน หากองค์กรยังคงยึดติดกับการทำการตลาดในรูปแบบเดิม ๆ ที่ใช้สัญชาตญาณประกอบการตัดสินใจ คงยากที่จะดึงดูดผู้บริโภคยุคดิจิทัลให้หันมาใช้สินค้าบริการของธุรกิจนั้น ๆ เป็นแน่

จุดเปลี่ยนนี้เองที่ทำให้ “ข้อมูล” (Data) เข้ามาพลิกโฉมการทำการตลาดแบบดั้งเดิมสู่การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) จนเกิดเป็น “Data-Driven Business” ที่ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างขีดความสามารถหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อให้ก้าวทันพฤติกรรมแบบใหม่ของผู้บริโภค

AIS Business ตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ AIS Business จึงพร้อมเข้ามาให้บริการโซลูชันการตลาดดิจิทัลแบบครบ 360 องศา ด้วยการนำประสบการณ์ด้านงานดูแลลูกค้าทั่วไปมาเสริมกับการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analytics) โดยอาศัยข้อมูลจาก Business Big Data ของลูกค้ามาบูรณาการในการวางแผนทางการตลาดร่วมกับการสื่อสารไปยังลูกค้าแบบ Omnichannel เพื่อสร้างยอดขายและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

สื่อสารการตลาดครบวงจรกับ 360° Digital Marketing 

นอกจาก Intelligent Data Analytics ที่เข้ามาช่วยวางแผนการทำธุรกิจของลูกค้าแล้ว โซลูชันทางการตลาดดิจิทัลแบบครบ 360 องศา ของ AIS Business ยังเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารทางการตลาดที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ เพิ่มโอกาสการขาย เปลี่ยนข้อมูลลูกค้า (Leads) ให้กลายมาเป็นลูกค้าจริง และสร้างลูกค้าที่สนับสนุนและภักดีต่อแบรนด์

ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการตลาด (Marketing Technology หรือ MarTech) ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตคอนเทนต์ดิจิทัลในรูปแบบมัลติมีเดีย การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) บริการจัดการโซเชียลมีเดีย การจัดการสื่อโฆษณาดิจิทัล การสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัล รวมไปถึงโซลูชันการสื่อสารอัจฉริยะ (Smart Communication Solutions) เรียกได้ว่า AIS Business มีอาวุธทางการตลาดรอบด้านควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถช่วยขับเคลื่อนและขยายผลการทำธุรกิจของลูกค้าเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image credit: AIS Business

เก็บข้อมูลปลอดภัย คุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลตาม PDPA

เมื่อกล่าวถึงการเก็บข้อมูลเพื่อการตลาด ลูกค้าย่อมมีความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและรูปแบบวิธีการที่องค์กรนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล แต่หลังจากที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์กรต่าง ๆ ต้องเพิ่มมาตรฐานนโยบายการจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยและนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามความยินยอมของเจ้าของข้อมูล

การบังคับใช้กฎหมาย PDPA เรียกได้ว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดการกับข้อมูลของผู้บริโภคที่ส่งต่อให้กับองค์กรต่าง ๆ สิ่งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะพลิกโฉมทั้งกระบวนการจัดเก็บและการใช้งานข้อมูลผู้บริโภคของแต่ละองค์กรไปโดยสิ้นเชิง สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของ AIS Business อยู่ก็สามารถเชื่อมั่นและวางใจในเรื่องการจัดการข้อมูลของ AIS Business ได้ เพราะ AIS Business ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันดับต้นในการให้บริการอยู่แล้ว

Image credit: Arthimedes/Shutterstock

ความร่วมมือคือหัวใจ เปิดรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ: กรณีศึกษาจากลูกค้าผู้ใช้บริการจริง

ธุรกิจจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้นั้น ต้องเริ่มจากการสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่ผนวกข้อมูลปริมาณมหาศาลทั้งหมดมารวมกันก่อนถึงจะสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึกในภาพรวมได้ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่องค์กรจะเริ่มต้นนับหนึ่งทำได้เอง AIS Business จึงพร้อมให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ก้าวแรกในการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสื่อสารการตลาดและการทำแคมเปญต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจได้จริง ดังจะเห็นได้จาก Success Cases ต่าง ๆ ได้แก่

  • PLAN B Media

ยกตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมาของ AIS Business จากการทำงานร่วมกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ผู้ใช้งานจริงอย่างบริษัท PLAN B Media ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน ที่มีโจทย์สำคัญคือเรื่อง Digital Signage ที่ต้องการรู้ข้อมูลทราฟิกจำนวนผู้เห็นป้ายในแต่ละแห่ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อตามจุดต่าง ๆ โดยเมื่อก่อนบริษัทเคยมอบหมายพนักงานในการสังเกตและนับจำนวนผู้เห็นป้าย ซึ่งการประเมินมูลค่าก็อาจไม่แม่นยำและตัวพนักงานเองก็ไม่สามารถอยู่เฝ้าดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดการเสียโอกาสทางธุรกิจได้

โซลูชันที่ AIS Business นำมาใช้แก้โจทย์นี้ คือ การนำข้อมูลทราฟิกมาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่แต่ละแห่งมีปริมาณทราฟิกมากน้อยแค่ไหน และเก็บข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้เห็นสื่อ ซึ่งช่วยให้บริษัท PLAN B Media วางแผนการทำงานและสร้างกลยุทธฺทางการตลาดต่อไปได้ นอกจากนี้ AIS Business ยังนำเสนอเทคโนโลยี AI Chatbot มาเสริมธุรกิจ ที่ช่วยลดแรงงานคนและทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังนำข้อมูลที่ได้มาบูรณาการต่อยอดธุรกิจไปอีกขั้นได้ด้วย

  • ประกันภัยไทยวิวัฒน์ / TQM โบรกเกอร์ประกันภัย

ธุรกิจประกันภัยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้งาน Intelligent Data Analytics เนื่องด้วยพฤติกรรมการใช้รถยนต์ที่เปลี่ยนไปผนวกกับไลฟ์สไตล์ของคนสมัยนี้ที่เดินทางน้อยลงกว่าแต่ก่อน ทำให้ผู้ใช้รถอาจไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องซื้อประกันรถยนต์แบบเหมาจ่ายอีกต่อไป ตลาดประกันรถยนต์จึงได้รับผลกระทบจากการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนและการใช้จ่ายที่รอบคอบมากขึ้นกว่าเดิม 

บริษัทประกันภัยอย่าง TQM และประกันภัยไทยวิวัฒน์ จึงได้จับมือกับ AIS Business ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลพฤติกรรมการใช้รถของผู้ขับขี่จากอุปกรณ์ IoT ในรถยนต์ที่ใช้วัดระยะทางการขับขี่ในแต่ละวัน เพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้งานรถยนต์และออกแบบแผนประกันภัยตามพฤติกรรมการใช้งาน (Usage-Based Insurance หรือ UBI) 

จากนวัตกรรม IoT ของ AIS Business ก็ทำให้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น “ประกันรถยนต์แบบเติมเงิน” จาก TQM ที่ให้ผู้ขับขี่มีตัวเลือกในการจ่ายเบี้ยค่าประกันรถยนต์ตามระยะทางที่ใช้จริงจากการวัดระยะไมล์ผ่านอุปกรณ์ TQM UBI Connect หรือ “ประกันรถเปิดปิด” จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่เริ่มต้นเปิด/ปิดประกันภัยอัตโนมัติเมื่อสตาร์ตรถหรือดับเครื่องยนต์ด้วยอุปกรณ์ NB-IoT Motor Tracker for UBI โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องเสียเวลาเปิด/ปิดประกันด้วยตัวเอง เป็นต้น

นอกจากนี้ AIS Business ยังมีโซลูชันอีกมากมายที่ช่วยตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ VDO Analytics ที่นำข้อมูลทราฟิกจากกล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้ามาใช้วิเคราะห์เพื่อวัดประเมินประสิทธิภาพของจุดวางขายสินค้า หรือการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ที่ติดตั้งในรถเช่าเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าขับรถออกนอกพื้นที่ที่ให้บริการหรือไม่ เป็นต้น

AIS Business พร้อมขับเคลื่อน เคียงคู่ธุรกิจคุณ

จากตัวอย่าง Use Case ต่าง ๆ ที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นว่า Data-Driven Business สร้างขึ้นได้จริง เพียงใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ก็ทำให้เห็นโอกาสใหม่จนเกิดเป็นโซลูชันต่อยอดธุรกิจไปอีกขั้น สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่เข้าถึงและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม

ในปีนี้ AIS Business ในฐานะผู้ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลแบบครบ 360 องศา เตรียมลงทุนเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจของลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำและบริการช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด อีกทั้ง AIS Business ยังเตรียมขยายขีดความสามารถร่วมกับพาร์ตเนอร์ให้แข็งแกร่งขึ้น อันนำไปสู่การทรานสฟอร์มองค์กรให้กลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชันและแพลตฟอร์มแบบ End-To-End เพื่อความสำเร็จของธุรกิจในอนาคตต่อไปอีกด้วย

สำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการเติบโตผ่าน Intelligent Data Analytics พร้อมเดินหน้าก้าวสู่โลกดิจิทัลด้วยบริการการตลาดดิจิทัลแบบ 360 องศา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ AIS Business ที่ดูแลองค์กรของคุณ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล business@ais.co.th ได้แล้ววันนี้

AIS Business พาร์ตเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง ICT & Digital ที่คุณมั่นใจ

“Your Trusted Smart Digital Partner”

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

Email : business@ais.co.th

Website : https://business.ais.co.th


About nittaya

Previously worked as an English lecturer and eventually becomes an ADPT content writer to inspire readers under "ADAPT, ADEPT, ADOPT" concepts อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน ADPT หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านภายใต้แนวคิด "ADAPT, ADEPT, ADOPT"

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Cybersecurity Analyst’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

อาชีพด้าน Cybersecurity กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาช่องทางใหม่ๆในสายอาชีพด้าน Cybersecurity หรือปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่อยากยกระดับตัวเองมากขึ้น วันนี้เราขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ ‘Cybersecurity Analyst’ โดย Sosecure ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของเมืองไทย โปรโมชันพิเศษรอบ Early …