Tag Archives: sas viya

[Video Webinar] Power of Decision Driven by Advanced Analytics

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “Power of Decision Driven by Advanced Analytics” เพื่อเรียนรู้การนำเทคโนโลยี Advanced Analytics มาขับเคลื่อนการตัดสินใจให้ถูกต้องและแม่นยำ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

SAS Webinar: Power of Decision Driven by Advanced Analytics

SAS Software (Thailand) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง "Power of Decision Driven by Advanced Analytics" เพื่อเรียนรู้การนำเทคโนโลยี Advanced Analytics มาขับเคลื่อนการตัดสินใจให้ถูกต้องและแม่นยำ ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

Read More »

[Guest Post] SAS เปิดเกมรุก ขยายบริการแก่ผู้ให้บริการคลาวด์มากขึ้น

ผนึกกำลังเพิ่มบริการร่วมกับ Amazon Web Services และ Google Cloud 

Read More »

ฟรี Virtual Workshop: การทำ Customer Insights ด้วยแพลตฟอร์ม SAS [1 ก.ค. 2021 | 9:00 – 16:00 น.]

SAS Software (Thailand) ร่วมกับ ดร.พีรพล เวทีกูล จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด Virtual Hands-on Workshop เรื่อง “SAS Viya for Customer Insights” เพื่อเรียนรู้การเตรียมและแปลงข้อมูลลูกค้าไปสู่การเป็นข้อมูลแบบ Insights เพื่อต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ผ่านทางการใช้ซอฟต์แวร์ Big Data Analytics ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกของ SAS ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2021 เวลา 9:00 – 16:00 น. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม Workshop ได้ฟรี … ด่วน!! รับแค่ 30 ท่านเท่านั้น

Read More »

SAS Viya เตรียมออกอัพเดทใหม่ เน้นความโปร่งใส AI การจัดการข้อมูล และประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

SAS ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลเตรียมออกอัพเดทใหม่ในเดือนมิถุนายนให้กับ SAS Viya ที่จะช่วยเพิ่มทั้งขีดความสามารถเชิงเทคนิค และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานและจัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในองค์กรในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

Read More »

ชม 6 Demo ด้าน Data Analytics, Machine Learning, AI ที่น่าสนใจจากงาน SAS Global Forum 2018

เนื่องจากทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมงานสัมมนา SAS Global Forum 2018 ที่ Denver มาเมื่อวันที่ 8-11 เมษายน 2018 ที่ผ่านมานี้ จึงขอถือโอกาสนี้นำคลิปน่าสนใจที่แสดงถึงการนำเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง Data Analytics, Machine Learning และ Artificial Intelligence (AI) ในงานครั้งนี้มาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมกัน ก่อนจะได้ทำการเขียนเล่าถึง Session ต่างๆ ที่น่าสนใจในงานภายหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

Read More »