Black Hat Asia 2023

TechTalk Webinar : ปฏิวัติการจัดการข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี Big Data ที่ง่ายและเร็วกว่า ด้วยต้นทุนที่ลดลง

TechTalkThai ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ปฏิวัติการจัดการข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี Big Data ที่ง่ายและเร็วกว่า ด้วยต้นทุนที่ลดลง” โดยท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Big Data ที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก แต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ งานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น.

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ : ปฏิวัติการจัดการข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี Big Data ที่ง่ายและเร็วกว่า ด้วยต้นทุนที่ลดลง

ผู้บรรยาย :

 • คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์, CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Blendata
 • คุณอภิสิทธิ์ ไชยชาติ, Data Analytics Specialist บริษัท Blendata

วันเวลา : วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ช่องทางการบรรยาย : Zoom Webinar

ลิงก์ลงทะเบียน : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_89Pg6A2vSEqV0OlafrRLLA

ในยุคที่องค์กรจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจ Data management จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่องค์กรคำนึงถึง แต่ในขณะเดียวกันองค์กรยังคงเผชิญกับความท้าทายในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการที่ทีม Technical ต้องเขียน Code เพื่อทำ Data management ด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลานาน ใช้ทักษะเฉพาะด้าน และใช้ความพยายามสูง รวมทั้งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของแพลตฟอร์มหลายรูปแบบ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าบำรุงรักษาที่สูงขึ้น และเกิดความซับซ้อนในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังทำให้การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดเป็นไปได้อย่างล่าช้า ส่งผลให้ไม่ทันต่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ

ในงาน Webinar ครั้งนี้ ท่านจะได้รับเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางก้าวข้ามความท้าทายในการทำ Data management พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง และรู้จักกับ Big data แพลตฟอร์ม จาก Blendata ซึ่งออกแบบมาเพื่อปฏิวัติการจัดการข้อมูลในองค์กร ด้วยความสามารถในการรวมข้อมูลจากทุกแหล่งมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยไม่ต้องเขียน Code สามารถประมวลผล Big data ควบคู่กับการทำ Machine learning ได้อย่างง่ายดาย รองรับการทำ Dashboard แบบ Real-time ด้วยประสิทธิภาพการทำงานสูง ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ปลอดภัย และปรับขนาดได้ตามการเติบโตของข้อมูล ซึ่งประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา ลดภาระงานของ Data engineer, IT, Data analyst รวมถึง Data scientist และทีมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้สะดวกและง่ายขึ้น

Agenda

14.00 – 14.30 (30 Min.)

1. The next generation of data management for big data and analytics

 • End to end big data platform is a new way for any successful big data initiatives
 • Real-world examples of how Thai brands implement Big data project

14.31 – 15.15 (45 Min.)

2. How Blendata is revolutionizing data management in every sector

 • How Blendata enables:  (Product demo)
  • Data engineer to integrate all data in one place with no-code
  • IT team to manage data security and lifecycle
  • Data analyst & Data scientist to easily process big data & ML
  • Everyone to access data via real-time dashboard
 • High performance
 • Secure and scalable data analytics (architect)
 • Competitive price

15.16 – 15.30 (15 Min.)

Q&A


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

กลับมาอีกครั้ง! จีเอเบิล พร้อมปั้นคนเทคฯ สายงาน Data กับโครงการ “Tech Scoop Academy” รุ่นที่ 2 เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมไอที [Guest Post]

ปัจจุบันความต้องการของคนทำงานที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มสูงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้องค์กรทั่วโลกต่างต้องปรับตัว เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร ให้เข้ามาทำงาน รวมทั้งต้องสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เหมาะแก่การเรียนรู้ ติดอาวุธ และเพิ่มพูนทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้พนักงานได้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ