Breaking News

แนะนำคอร์ส TCP, HTTP and SPDY Deep Dive ฟรีๆ ที่ทุกคนสาย IT ควรเรียนบน Udemy

สำหรับเหล่าผู้ดูแลระบบทั้ง System Engineer และ Network Engineer ที่ต้องดูแลเว็บไซต์ รวมถึงเหล่า Web Developer 3 โปรโตคอลหลักที่ควรทำความเข้าใจให้ดีนั้นได้แก่ TCP, HTTP และ SPDY โดยเฉพาะตัวสุดท้ายที่เป็นโปรโตคอลที่ Google ได้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ HTTP และมีรายละเอียดที่ควรศึกษา ซึ่งบน Udemy ก็มีคอร์สฟรีให้ลงทะเบียนกันได้ทันทีตามรายละเอียดดังนี้ครับ

udemy_free_tcp_http_spdy_course

TCP, HTTP and SPDY Deep Dive https://www.udemy.com/tcp-http-spdy-deep-dive/

คอร์สนี้มีความยาวรวมเพียง 1.5 ชั่วโมงด้วยจำนวน 6 บทเรียนเท่านั้น เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนคือคุณ Ivan Pepelnjak ผู้ถือครอง CCIE ได้ระบุว่าคอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้าน IP, TCP และ DNS ครับ

เนื้อหาหลักๆ จะเน้นการลงลึกในส่วนของ TCP และ HTTP ก่อน ก่อนจะนำมาสู่การปรับปรุง TCP และ HTTP ให้ดีขึ้น พร้อมแนะนำการมาของ SPDY ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดนั่นเอง

อันที่จริงโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐานที่ทุกคนสาย IT ควรเรียนให้รู้จักกันไว้ครับ เพราะยังไงต่อไป SPDY ก็คงกลายเป็นเทคโนโลยีที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้กันอย่างแน่นอน



About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Oracle Webinar: ลดการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างสูญเปล่าด้วย Oracle Cloud Infrastructure (Gen 2)

Oracle ขอเชิญเหล่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าฟังบรรยาย Oracle Webinar เรื่อง “ลดการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างสูญเปล่าด้วย Oracle Cloud Infrastructure” พร้อมแนะนำการทำ Application Modernization เพื่อพลิกโฉมธุรกิจในยุค New Normal ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2020 เวลา 14:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

[Guest Post] ซัมซุง ร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยคณะเภสัชฯ ศิลปากร ส่งเสริมกระบวนการวิเคราะห์ยาผ่านสมาร์ทโฟน

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตให้กับภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการ “เปลี่ยนกระบวนการวิเคราะห์ยาให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : การพัฒนาวิธีไทเทรชันโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์อ่านค่าสีอาร์จีบีและคำนวนผลการวิเคราะห์แบบเบ็ดเสร็จ” มั่นใจเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยพัฒนาการค้นคว้าวิจัยและผลิตยาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีความสะดวกมากขึ้น