ครบรอบ 50 ปีเทคโนโลยี Fibre Optic

Charles Kao ผู้ตีพิมพ์เปเปอร์หัวข้อ Dielectric-fibre Surface WaveGuides for Optical Frequencies ตั้งแต่ปี 1966 บน Proceedings of the Institution of Electrical Engineers ที่ปัจจุบันเรารู้จักกันในนามของ IEEE นั้นได้เป็นผู้ริเริ่มเทคโนโลยีทางด้าน Fibre Optic สำหรับใช้เพื่อรับส่งข้อมูลในวงการโทรคมนาคม และตอนนี้งานวิจัยชิ้นนี้ก็มีอายุ 50 ปีแล้ว

Credit: ShuttetStock.com
Credit: ShuttetStock.com

งานวิจัยชิ้นนี้ได้เล่าถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่จะทำให้การส่งสัญญาณผ่านสาย Fibre Optic นั้นเป็นไปได้ และเป็นจุดกำเนิดให้งานวิจัยทางด้านการใช้งาน Fibre Optic เพื่อรับส่งข้อมูลกลายเป็นประเด็นอย่างแพร่หลาย และพัฒนาจนกลายเป็นเทคโนโลยีหลักที่ใช้งานกันอยู่ในทุกวันนี้ และทำให้ Charles Kao เองได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 2009 ไปด้วยเช่นกัน

ที่มา: http://www.theregister.co.uk/2016/07/18/happy_birthday_the_optical_fibre_revolution_is_50_years_old/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Gartner ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Meeting Solutions ปี 2020

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Meeting Solutions ประจำปี 2020 ผลปรากฏว่ามีผู้ครองตำแหน่ง Leader ด้วยกัน 3 ราย …

VMware Webinar : Intrinsic Security for the Cloud Era

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Intrinsic Security for the Cloud Era” เพื่อทำความรู้จักกับอัปเดตล่าสุดของเทคโนโลยี VMware NSX โดย VMware Thailand ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้