About nattakon

Check Also

HPE Thailand แนะวิธีอัปเดต Patch ช่องโหว่ Intel บน HPE Proliant Gen9 และ Gen10

HPE Thailand ได้ส่งจดหมายข่าวเกี่ยวกับวิธีการอัปเดต Patch เพื่ออุดช่องโหว่ของ Intel บน HPE ProLiant Server ทั้ง Gen9 และ Gen10 เพื่อให้เหล่าลูกค้าองค์กรนำไปใช้อัปเดต …

Skype ถูกศาลเบลเยียมปรับ 1.2 ล้านบาท ฐานไม่ยอมส่งข้อมูลสนทนาของผู้ใช้งานให้

เป็นอีกประเด็นของเรื่องราวด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยในครั้งนี้ศาลเบลเยียมได้สั่งปรับ Skype เป็นเงิน 35,000 เหรียญหรือราวๆ 1.22 ล้านบาท เนื่องจากทาง Microsoft Skype ไม่ยอมส่งมอบข้อมูลบทสนทนาของผู้ใช้งานให้ตามที่ร้องขอ