Breaking News

พบแอปพลิเคชันซื้อขาย Cryptocurrency ปลอมขโมยเงินและ Credential ของผู้ใช้งาน

ESET ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Antivirus ออกมาแจ้งเตือนถึงแอปพลิเคชันปลอมบน Google Play ซึ่งช่วยให้แฮ็คเกอร์สามารถขโมย Credential ของผู้ใช้งาน Poloniex Cryptocurrency Exchange รวมไปถึงเข้าถึงบัญชี Gmail บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของเหยื่อได้

Read More »