Breaking News

ไม่ต้องตกใจ! Facebook ล่มในหลายพื้นที่ทั่วโลก ไทยเริ่มล่มบ้างแล้ว

ผู้ใช้งานจำนวนมากของ Facebook หลายพื้นที่บนโลกได้เข้าไปรายงานใน DownDetector ถึงปัญหาที่ตนเองไม่สามารถเข้าใช้บริการของ Facebook ในช่วง 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา และในเมืองไทยเองก็เริ่มมีผู้ใช้งานบางคนไม่สามารถเข้าถึงบริการของ Facebook ได้แล้วเช่นกัน

Credit: DownDetector

ในช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้ การรายงานถึงกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้นั้นพุ่งสูงขึ้นกว่าพันรายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยก่อนหน้านี้มีรายงานประปรายนำมาก่อนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

ปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานใดๆ จากทาง Facebook อย่างเป็นทางการ

ผู้ที่ต้องการติดตามรายงานนี้สามารถติดตามได้ที่ https://downdetector.com/status/facebook, https://downdetector.com/status/instagram

อัปเดต: Instagram เองก็มีรายงานเรื่องการล่มด้วยเช่นกัน และรายงานการล่มของ Facebook ก็สูงขึ้นกว่าเดิมถึงเกือบ 4 เท่าแล้ว

อัปเดต 2: รายงานการล่มของ Facebook สูงกว่าตอนแรกขึ้นไปเป็น 12 เท่าแล้ว และ Hashtag #ไอจีล่ม #เฟสบุ๊คล่ม ก็ได้ขึ้นอันดับสูงสุดใน Twitter ของไทยแล้ว

อัปเดต 3: ปัจจุบันเริ่มมีผู้ใช้งานในไทยกลับมาใช้งาน Facebook ได้แล้ว


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

SD-WAN as a Service ของ Juniper Networks ปรับภาพลักษณ์ใหม่แก่สำนักงานสาขาขององค์กร

ปัจจุบันนี้ Contrail Service Orchestration ของ Juniper สามารถบริหารจัดการ SD-WAN ของสำนักงานสาขาขององค์กร แคมปัส และคลาวด์ ได้เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงมีการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สำนักงานสาขา, LAN และ …

Wi-Fi Alliance ประกาศเริ่มต้นโปรแกรม Wi-Fi 6 Certification

เมื่อวานนี้ทาง Wi-Fi Alliance ได้ประกาศเริ่มต้นโปรแกรม Wi-Fi 6 Certification เพื่อตรวจสอบฟีเจอร์ที่ทำได้จริงจากตัวอุปกรณ์เทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน IEEE 802.11 ax