Breaking News

Tag Archives: facebook outage

ไม่ต้องตกใจ! Facebook ล่มในหลายพื้นที่ทั่วโลก ไทยเริ่มล่มบ้างแล้ว

ผู้ใช้งานจำนวนมากของ Facebook หลายพื้นที่บนโลกได้เข้าไปรายงานใน DownDetector ถึงปัญหาที่ตนเองไม่สามารถเข้าใช้บริการของ Facebook ในช่วง 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา และในเมืองไทยเองก็เริ่มมีผู้ใช้งานบางคนไม่สามารถเข้าถึงบริการของ Facebook ได้แล้วเช่นกัน

Read More »

Facebook และ Instagram ล่มทั่วโลก ทีมงานรับทราบและกำลังแก้ไขปัญหา

หลังจากที่ Gmail และ Google Drive เพิ่งล่มไปได้ไม่ถึงวัน ตอนนี้ Facebook และ Instagram เองก็กำลังล่มทั่วโลกด้วยแล้วเช่นกัน

Read More »