เลือก Dell PowerEdge Server อย่างไรให้เหมาะกับงาน? – สรุปสเป็ค Dell PowerEdge

ยิ่งโลกเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมาตอบโจทย์ผู้บริโภคและภาคธุรกิจมากเท่าไหร่ ความต้องการในระบบประมวลผลที่มีความเฉพาะทางบน Data Center และ Cloud ก็ยิ่งเติบโตขึ้นเท่านั้น ทำให้ผู้ผลิต Server ชั้นนำอย่าง Dell Technologies เองก็ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี Server ขึ้นมาตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้ครบถ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ และนี่เองที่ทำให้ในระยะหลัง เราเห็น Dell Technologies มี Server มากมายหลายรุ่นเหลือเกิน

ในบทความนี้ TechTalkThai เรามีโอกาสได้คุยกับทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก Dell Technologies ที่มาเล่าถึง Server แต่ละรุ่นกันแบบเจาะลึก จนสามารถจัดกลุ่ม Server สำหรับแต่ละโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันได้ และนำมาสรุปให้ผู้อ่านทุกท่านได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือก Server ให้เหมาะสมกับงานกันดังนี้ครับ

Workload ปัจจุบัน มีหลากหลายมาก ทั้ง Workload แบบเก่าและ Workload แบบใหม่ ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายนั้น ทำให้ Dell Technologies ต้องผลิตเครื่องที่ทำให้ตอบโจทย์ Workload ที่หลากหลายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันเราสามารถจำแนก Workload ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายออกมาเป็นทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ HPC/AI/ML, Data Analytic, Software Defined Storage, Edge Computing และ งานอื่นๆ
ซึ่ง Dell Technologies เองนั้นได้มีการออกแบบและวิจัยเครื่องแม่ข่าย (Dell EMC PowerEdge Server) โดยยึดหลักสำคัญ 3 ข้อ ดังนี้

 • Scalable Business Architecture – เป็นสถาปัตยกรรมที่รองรับการเติมโตของธุรกิจ เนื่องด้วยปัจจุบันธุรกิจต่างๆมีการเจริญเติบโตซึ่งมี Workload ในแต่ละธุรกิจที่หลากหลาย ดังนั้น สถาปัตยกรรมของ PowerEdge Server นั้นจึงทำให้สามารถรองรับสถาปัตยกรรมของธุรกิจที่หลากหลายด้วยเช่นกัน
 • Effortless Management – การจัดการที่ง่าย PowerEdge Server นอกเหนือจากการที่ทำมาเพื่อรองรับงานได้หลากหลายแล้วนั้น ยังง่ายต่อการจัดการ ด้วยเครื่องมือต่างๆที่มาพร้อมกับ PowerEdge Server ไม่ว่าจะเป็น Software Open Manage, iDRAC รวมถึง Support Assist ที่เป็น Software ช่วยบริหารจัดการ ระบบให้มีความสะดวกรวดเร็วในการจัดการยิ่งขึ้น
 • Integrated Security – ระบบความปลอดภัยที่มาพร้อมกับ PowerEdge Server ธุรกิจปัจจุบันต้องการความเร็วและระบบที่มีการตอบสนองต่อธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ แต่ประสิทธิภาพที่กล่าวมานั้น ต้องมาควบคู่กับระบบรักษาความปลอดภัย PowerEdge Server นั้นมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยในทุกเครื่องที่ส่งถึงมือลูกค้า ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้งานกับระบบ PowerEdge Server มากยิ่งขึ้น

จากหลักสำคัญ 3 ข้อที่ Dell Technologies ยึดเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา Dell EMC PowerEdge Server นั้น จึงสามารถรองรับ Workload แบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเราจึงขอกล่าวถึงคุณลักษณะของ Workload ดังนี้

 1. Workload ชนิด HPC/AI/ML เป็น Workload ที่ต้องการจำนวน CPU Core ที่มีจำนวนมาก รวมถึงการนำ GPU มาใช้เพื่อการประมวลผล และใช้ปริมาณ Server ที่มีจำนวนมากมารองรับ ทำให้ CPU Core, GPU และ Dense Server สามารถมาตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ ซึ่ง Dell Technologies มี Server ที่มาตอบโจทย์คือ
  .
  C4140 – Server 1U ที่รองรับ Intel CPU ถึง 2 Socket และรองรับ GPU เพื่อนำมาประมวลผลได้ถึง 4 ใบ และเป็นตัวที่เล็กที่สุดที่รองรับ GPU ถึง 4 ใบใน 1U

  C6420 – Modular Server ที่รองรับการใส่ 4 Server ใน 2U Chassis ซึ่งสามารถใส่ Server ได้ถึง 84 Server ใน Rack Cabinet 42U

  R740 – Server 2U ที่รองรับ Intel Processor ถึง 2 Socket รวมถึงรองรับ GPU เพื่อนำมาประมวลผลได้ถึง 3 ใบ

  R640 – Server 1U ที่รองรับ Intel CPU ถึง 2 Socket

 1. Workload ชนิด Data Analytic เป็น Workload ที่ต้องการจำนวน CPU ที่มีจำนวนมาก รวมถึง Memory ที่มหาศาลเพื่อใช้ความเร็วของ Memory ในการเก็บข้อมูล หรือเรียกว่า in-memory analytic ซึ่ง Dell Technologies มี Server ที่นำมาตอบโจทย์นี้คือ
  .
  R940 – Server 3U ที่รองรับ Intel Processor ถึง 4 Socket และเป็น Server รุ่นที่ใหญ่ที่สุดที่เป็น Standard Server รองรับการเพิ่มขยาย Memory ได้ถึง 6TB ไม่นับรวมการเพิ่มขยาย Memory โดยใช้ Persistent Memory อีกด้วย และมีช่องเพิ่มส่วนต่อขยายชนิด PCIe ได้ถึง 13 ใบ

  R840 – Server 2U ที่รองรับ Intel Processor ถึง 4 Socket รวมถึง Memory ได้มากถึง 6TB เท่านั้นยังไม่พอ ยังสามารถรองรับ Persistent Memory เพื่อเพิ่มขนาดของ Memory ได้อีก ได้ทั้งขนาดที่เล็กและประสิทธิภาพสูง

  R740 – Server 2U ที่รองรับ Intel Processor 2 Socket รวมถึง Memory ได้มากถึง 3TB รวมถึงมีช่องในการเพิ่ม Card อื่นๆในการเชื่อมต่อได้ถึง 7 Slot และรองรับ Persistent Memory เพื่อเพิ่มขนาดของ Memory

  R640 – Server 1U ที่รองรับ Intel Processor 2 Socket รวมถึง Memory ได้มากถึง 3TB และรองรับ Persistent Memory เพื่อเพิ่มขนาดของ Memory

 1. Workload ชนิด Software Defined Storage Workload ชนิดนี้ เน้นความต้องการทั้งด้านการประมวลผลและการเก็บข้อมูลไปพร้อมๆกัน รวมถึงมีความต้องการการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่สูง เพื่อประสิทธิภาพในการส่งถ่ายข้อมูลหากัน Dell Technologies มี Server ที่นำมาตอบโจทย์ดังนี้
  .
  MX7000 และ MX740

  MX7000 – เป็น Chassis 7U อยู่ในกลุ่มของ Modular ซึ่ง MX7000 Chassis สามารถรองรับ Server MX740 ได้ถึง 8 Server และมีการรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ Server ถึง 25GbE และมีส่วนเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายนอกความเร็วสูงถึง 100GbE อีกด้วย และใน Chassis ยังสามารถรองรับการใส่ Hard disk ได้เพิ่มเติมโดยการใช้ MX5016s module ได้อีกด้วย

  MX740 – เป็น Server ที่ใส่อยู่ใน MX7000 Chassis รองรับ Intel Processor 2 Socket และรองรับ Memory ได้สูงสุด 3TB

  R740 – Server 2U มาพร้อมกับ Intel Processor 2 Socket และรองรับ Memory ได้สูงถึง 3TB รวมถึงการใส่ Disk ได้สูงถึง 16 ลูก

  R740XD – Server 2U มาพร้อมกับ Intel Processor 2 Socket และรองรับ Memory ได้สูงถึง 3TB รวมถึงการใส่ Disk ได้สูงถึง 24 ลูก เน้นในงานที่ต้องการความจุ Disk ต่อ Server ที่สูงขึ้น

  R640 – Server 1U มาพร้อมกับ Intel Processor 2 Socket และรองรับ Memory ได้สูงถึง 3TB รวมถึงการใส่ Disk ได้สูงถึง 10 ลูก เป็น Server ที่เน้นการใช้เนื้อที่จัดเก็บที่น้อย แต่ประสิทธิภาพสูง

 1. Workload ชนิด Edge Computing เป็น Workload ที่แพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากมีความต้องการการประมวลผลที่ปลายทาง ไม่ต้องการนำกลับมาประมวลผลที่ส่วนกลาง เนื่องจากข้อมูล ณ ปัจจุบันมีจำนวนมหาศาลทำให้การส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางอาจจะมีความล่าช้า และไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด จึงเกิด Concept การประมวลผลที่ปลายทางเกิดขึ้น หรือเรียกว่า Edge Computing ซึ่ง Workload ชนิดนี้ Spec ของ Server นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของ Application และสถานที่จัดเก็บ Server นั้นๆ เช่น ต้องไปใส่ใน Rack ของระบบเครือข่าย หรือไม่มี Rack Cabinet Dell Technologies จึงมี Server ที่นำมาตอบโจทย์ Workload ชนิดนี้ดังนี้
  .
  XR2 – เป็น Server 1U Short Depth รองรับ Intel Processor 2 Socket ซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อม และรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 55 องศาเซลเซียส รวมถึงมี Compliant เช่น Military และ Marine เป็นต้น จึงเหมาะกับการนำไปใช้บนเรือ หรือใช้ในการทหารหรือสถานที่ต้องการเครื่องที่มีความคงทนสูง

  XR2420 – เป็น Server 2U Short Depth รองรับ Intel Processor 2 Socket และรองรับ GPU เพื่อการประมวลผลอีกด้วย รองรับการใช้ไฟฟ้าแบบกระแสตรง ผ่าน Compliant Telco NEBS จึงเหมาะกับการนำไปใช้กับงาน Telecom

  T640 – เป็น Server ชนิด Tower ที่สามารถ convert เป็น Rack ได้ มีความสูงที่ 5U รองรับ Intel Processor 2 Socket และ Memory ถึง 3TB รวมถึงการใส่ Hard disk ได้ถึง 32 ลูก

  T440 – เป็น Server ชนิด Tower ที่สามารถ convert เป็น Rack ได้ มีความสูงที่ 5U รองรับ Intel Processor 2 Socket และ Memory ได้ถึง 1TB รวมถึงการใส่ Hard disk ได้ถึง 16 ลูก

  T340 – เป็น Server ชนิด Tower รองรับ Intel Processor 1 Socket เป็น Server ขนาดเล็กที่มี redundant power supply เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ

นอกเหนือจากนี้ Dell Technologies ก็ยังมี Server อีกหลากหลายชนิดเพื่อรองรับ Workload ที่หลากหลายในโลกปัจจุบัน อาทิเช่น T40, T140, R240, R340, R440 และ R540 เป็นต้น ซึ่งสามารถรองรับงานขนาดเล็กถึงกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

For More Information.
Learn More https://www.delltechnologies.com/en-th/servers/index.htm

ช่องทางติดต่อ Dell Technologies
สำหรับผู้ที่สนใจ Dell PowerEdge Server สามารถติดต่อทีมงาน Dell Technologies ได้ทันทีที่

คุณชิดชนก  อุทัยกร
Chidchanok.Uthaigorn@dell.com โทร 061 745 6265
หรือ คุณวศิน 090 949 0823


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป

Google เปิดตัว Secure AI Framework แนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย

Google เปิดตัว Secure AI Framework ช่วยแนะนำแนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย