DARPA เตรียมพัฒนา Wireless Infrastructure ใช้งานย่านความถี่ต่ำ

นักวิทยาศาสตร์จาก DARPA หน่วยงานวิจัยเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ออกมาระบุว่า ขณะนี้ทาง DARPA กำลังสนใจการรับส่งข้อมูลไร้สายบนย่านความถี่ต่ำระดับ 0.3 – 30 kHz และกำลังเตรียมพัฒนาโครงสร้างทางกายใหม่ให้มีความซับซ้อนและขนาดเล็กลงจากเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ยังคงสามารถรับส่งสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม

darpa_wireless_1

DARPA ระบุไว้ใน Request for Information ว่า “บนย่านความถี่ต่ำระดับนี้ ความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนพื้นที่โล่งจะมีระดับเป็นสิบกิโลเมตร ส่งผลให้จำเป็นต้องมีโครงสร้างขนาดใหญ่ในการรับส่งข้อมูลเมื่อใช้เทคโนโลยีเสารับส่งสัญญาณในปัจจุบัน เสาสัญญาณทั่วไปมักมีขนาดเล็กกว่าความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาก กล่าวคือจะมีขนาดเพียงแค่ 1 ใน 10 ของความยาวคลื่นเท่านั้น [แต่เมื่อความยาวคลื่นมีขนาดหลายสิบกิโลเมตร ย่อมทำให้เสาสัญญาณมีขนาดใหญ่มากอยู่ดี] DARPA กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้เสาสัญญาณลดขนาดลงเหลือ 1/10,000 ของความยาวคลื่น หรืออย่างน้อยที่สุดก็มีขนาดเล็กกว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน 103 เท่า

การลดขนาดลงอย่ามหาศาลนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยกับการออกแบบเสารับส่งสัญญาณที่ใช้กันอยู่ในปัจจบัน DARPA ระบุว่าขณะนี้กำลังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ วัสดุที่ใช้ กลไกการดำเนินการต่างๆ และภาพรวมของสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล เพื่อระบุความต้านทานที่เหมาะสม การจัดการกับพลังงาน การมอดูเลตสัญญาณ การขยายระบบ และประเด็นอื่นๆ ที่อาจนำมาปรับใช้ให้เสารับส่งสัญญาณมีขนาดเล็กลงได้

นอกจากการรับส่งข้อมูลบนย่านความถี่ต่ำแล้ว DARPA ยังให้ความสนใจระบบเครือข่ายไร้สายอีกหลายประเด็น เช่น

  • ออกแบบแผงวงจรซิลิกอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของคลื่นสัญญาณวิทยุให้สูงขึ้น 2 เท่า ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้เร็วขึ้น ในขณะที่มีขนาดเล็กและราคาถูกลง
  • จัดการแข่งขัน Spectrum Collaboration Challenge โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำ Machine Learning ระดับสูงมาใช้ปรับแต่งสเปกตรัมของระบบเครือข่ายไร้สาย

ที่มา: http://www.networkworld.com/article/3104553/mobile-wireless/darpa-wants-to-build-very-low-frequency-wireless-systems.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Webinar “Scaling Service Management in Modern Enterprises” การบริหารจัดการบริการในองค์กรสมัยใหม่ 

งานสัมมนาออนไลน์ “Scaling Service Management in Modern Enterprises” นี้จัดขึ้นโดย Atlassian ร่วมกับทาง Forrester Research ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารจัดการบริการ (Service …

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ SMEs สู่สากล มุ่งสู่การเป็น Smart SMEs กับ GROW with SAP

NTT DATA Business Solutions Thailand  ขอเชิญผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่ออัปเดต Technology Cloud  ERP ในหัวข้อ GROW with SAP, …