DARPA เตรียมพัฒนา Wireless Infrastructure ใช้งานย่านความถี่ต่ำ

นักวิทยาศาสตร์จาก DARPA หน่วยงานวิจัยเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ออกมาระบุว่า ขณะนี้ทาง DARPA กำลังสนใจการรับส่งข้อมูลไร้สายบนย่านความถี่ต่ำระดับ 0.3 – 30 kHz และกำลังเตรียมพัฒนาโครงสร้างทางกายใหม่ให้มีความซับซ้อนและขนาดเล็กลงจากเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ยังคงสามารถรับส่งสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม

darpa_wireless_1

DARPA ระบุไว้ใน Request for Information ว่า “บนย่านความถี่ต่ำระดับนี้ ความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนพื้นที่โล่งจะมีระดับเป็นสิบกิโลเมตร ส่งผลให้จำเป็นต้องมีโครงสร้างขนาดใหญ่ในการรับส่งข้อมูลเมื่อใช้เทคโนโลยีเสารับส่งสัญญาณในปัจจุบัน เสาสัญญาณทั่วไปมักมีขนาดเล็กกว่าความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาก กล่าวคือจะมีขนาดเพียงแค่ 1 ใน 10 ของความยาวคลื่นเท่านั้น [แต่เมื่อความยาวคลื่นมีขนาดหลายสิบกิโลเมตร ย่อมทำให้เสาสัญญาณมีขนาดใหญ่มากอยู่ดี] DARPA กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้เสาสัญญาณลดขนาดลงเหลือ 1/10,000 ของความยาวคลื่น หรืออย่างน้อยที่สุดก็มีขนาดเล็กกว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน 103 เท่า

การลดขนาดลงอย่ามหาศาลนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยกับการออกแบบเสารับส่งสัญญาณที่ใช้กันอยู่ในปัจจบัน DARPA ระบุว่าขณะนี้กำลังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ วัสดุที่ใช้ กลไกการดำเนินการต่างๆ และภาพรวมของสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล เพื่อระบุความต้านทานที่เหมาะสม การจัดการกับพลังงาน การมอดูเลตสัญญาณ การขยายระบบ และประเด็นอื่นๆ ที่อาจนำมาปรับใช้ให้เสารับส่งสัญญาณมีขนาดเล็กลงได้

นอกจากการรับส่งข้อมูลบนย่านความถี่ต่ำแล้ว DARPA ยังให้ความสนใจระบบเครือข่ายไร้สายอีกหลายประเด็น เช่น

  • ออกแบบแผงวงจรซิลิกอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของคลื่นสัญญาณวิทยุให้สูงขึ้น 2 เท่า ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้เร็วขึ้น ในขณะที่มีขนาดเล็กและราคาถูกลง
  • จัดการแข่งขัน Spectrum Collaboration Challenge โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำ Machine Learning ระดับสูงมาใช้ปรับแต่งสเปกตรัมของระบบเครือข่ายไร้สาย

ที่มา: http://www.networkworld.com/article/3104553/mobile-wireless/darpa-wants-to-build-very-low-frequency-wireless-systems.htmlAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] Cyber Threat Alliance – Making the Impossible Possible and WAN Edge Transformation

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Webinar เรื่อง “Cyber Threat Alliance – Making the Impossible Possible and WAN Edge Transformation” …

[Video Webinar] Detecting Ransomware with Veeam by CSL

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย CSL Webinar เรื่อง “Detecting Ransomware with Veeam” เพื่อเรียนรู้การปกป้องข้อมูลจาก Ransomware และการปรับปรุงแผน Business Continuity ให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ …