Black Hat Asia 2023

ผลสำรวจชี้ งานด้าน Cyber Security ในอเมริกามีรายรับต่อปีสูงสุดกว่า 14 ล้านบาท

Forbes ได้เปิดเผยรายงานจาก SilverBull บริษัทจัดหาพนักงานทางด้าน IT ที่อเมริกา ว่าตำแหน่งงาน Chief Information Security Officer (CISO) ที่มีเงินเดือนสูงสุดนั้นอยู่ที่เมือง San Francisco ด้วยรายรับต่อปีสูงถึง 421,000 เหรียญ หรือราวๆ 14.7 ล้านบาทไทยเลยทีเดียว พร้อมเปิดเผยข้อมูลตัวเลขอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกดังนี้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com
  • รายรับต่อปีเฉลี่ยเฉลี่ยของตำแหน่ง CISO อยู่ที่ 223,000 เหรียญ หรือราวๆ 7.8 ล้านบาท
  • เงินเดือนของตำแหน่ง CISO นี้ผันแปรโดยตรงกับค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยในแต่ละเมืองที่แตกต่างกันไป
  • ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ CISO ต้องเผชิญในช่วงนี้ก้คือ Advanced Persistent Threat (APT)

ส่วนเมืองที่ CISO มีรายรับต่อปีสูงที่สุดในอเมริกา มีดังนี้

  • San Francisco 421,000 เหรียญ หรือราวๆ 14.7 ล้านบาท
  • New York 406,000 เหรียญ หรือราวๆ 14.2 ล้านบาท
  • Washington, D.C. 380,000 เหรียญ หรือราวๆ 13.3 ล้านบาท
  • Los Angeles 378,000 เหรียญ หรือราวๆ 13.2 ล้านบาท
  • Chicago 362,000 เหรียญ หรือราวๆ 12.7 ล้านบาท
  • Atlanta 348,000 เหรียญ หรือราวๆ 12.1 ล้านบาท

ที่มา: http://www.forbes.com/sites/stevemorgan/2016/03/15/top-u-s-cybersecurity-salaries-trend-to-420000/#67cc903e2f7e


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

องค์กรของคุณควบคุมค่าใช้จ่ายคลาวด์แล้วหรือยัง เริ่มต้นวันนี้ด้วยเครื่องมือ FinOps จาก VMware Aria

รายจ่ายเป็นเรื่องใหญ่เสมอสำหรับทุกองค์กร และมักเป็นคำถามสำคัญในทุกการประชุมจากเหล่าผู้บริหารว่าวันนี้ทีมของคุณจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด เหมาะสมแล้วหรือไม่ คุ้มค่าหรือยัง อย่างไรก็ดีองค์กรที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมักยากที่จะตอบคำถามนี้ได้ โดยเฉพาะการใช้งาน Multi-cloud ที่มีความซับซ้อนสูง เพราะคลาวด์ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายขององค์กรให้ติดตามได้ยาก จึงนำไปสู่แนวคิดใหม่ของหน้าที่ที่เรียกว่า FinOpsในบทความนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับหน้าที่ของ FinOps และแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับหากมีการจัดการต้นทุนของคลาวด์ที่ดี อนึ่ง …

กลับมาอีกครั้ง! จีเอเบิล พร้อมปั้นคนเทคฯ สายงาน Data กับโครงการ “Tech Scoop Academy” รุ่นที่ 2 เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมไอที [Guest Post]

ปัจจุบันความต้องการของคนทำงานที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มสูงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้องค์กรทั่วโลกต่างต้องปรับตัว เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร ให้เข้ามาทำงาน รวมทั้งต้องสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เหมาะแก่การเรียนรู้ ติดอาวุธ และเพิ่มพูนทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้พนักงานได้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ