Black Hat Asia 2023

Cisco แจกฟรี e-Book อัพเดตเทคโนโลยี Software สำหรับ Cloud-Scale Networking รองรับระบบเครือข่ายขนาดใหญ่

cisco_software_innovation_for_cloud_scale_networking

เป็นอีกความรู้ที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายควรจะศึกษาเอาไว้เรื่องเทคโนโลยี Software สำหรับใช้ในระบบเครือข่ายของ Cloud ใดๆ เพื่อให้เห็นแนวทางกันมากขึ้น และปรับตัวให้ทันกับความรู้ความสามารถใหม่ๆ ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการมาของเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถ Download ได้ฟรีๆ ทันทีที่ http://www.cisco.com/c/m/en_us/offers/sp04/cloud-scale-innovations/index.html# เลยครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …