Cisco จับมือ IBM ผสานการทำงานร่วมกันระหว่าง FirePower และ QRadar

   

Cisco Security และ IBM Security สองยักษ์ใหญ่ด้านความมั่นคงปลอดภัยประกาศจับมือเป็นพันธมิตรเพื่อผสานโซลูชัน Next-generation Firewall และ SIEM ของตนเข้าด้วยกัน เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์และรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

การจับมือเป็นพันธมิตรนี้ Cisco จะนำโซลูชัน FirePower ซึ่งเป็น Next-generation Firewall ผสานเข้าด้วยกันกับระบบ QRadar ซึ่งเป็น SIEM ของ IBM เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับและรับมือกับพฤติกรรมที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายให้รวดเร็วและแม่นยำขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการทำ Automation เข้าไปด้วย ซึ่งมีจุดเด่น ดังนี้

  • เพิ่มความสามารถด้าน Visibility บนระบบเครือข่ายทั้งหมด รวมไปถึงระบบ Cloud และอุปกรณ์ปลายทาง
  • ลดระยะเวลาในการรับมือกับสถานการณ์ผิดปกติ ช่วยให้ตรวจจับและกักกันภัยคุกคามได้เร็วยิ่งขึ้น
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตรวจสอบและการฟื้นฟูระบบให้กลับคืนมาเหมือนเดิม

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://securityintelligence.com/news/ibm-qradar-and-cisco-firepower-partner-to-deliver-advanced-threat-detection/

ที่มา: https://blogs.cisco.com/security/cisco-firepower-ibm-qradar-integration-for-enhanced-security-protectionAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AWS ลดราคา Amazon EKS ลง 50%

AWS ได้ประกาศลดราคาบริการ Amazon Kubernetes Service ลงกว่า 50%

เผยกลเม็ด Phishing ใหม่ของคนร้ายกับบริการ Citibank

MalwareHunter ได้เปิดเผยมุขใหม่ของคนร้ายที่ทำ Phishing หวังเล่นงานเหยื่อที่ใช้บริการของ Citibank ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องติดตามพฤติกรรมเช่นนี้ให้ไม่ตกเป็นเหยื่อครับ