Breaking News

Cisco ออกโซลูชัน Cloud Endpoint Security เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย

Cisco ได้ออกโซลูชันด้าน Endpoint Security ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่าน Cloud โดยไม่ต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม อีกทั้งยังสามารถปรับโมเดลการใช้งานได้ตามความเหมาะสมขององค์กรด้วยการคิดค่าใช้จ่ายแบบ Licensing โดยคาดว่าจะโซลูชันนี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการที่ดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยในระดับองค์กรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ง่าย และปรับได้เหมาะสมกับขนาดองค์กรของลูกค้า

credit : Cisco.com , AMP for endpoint

โซลูชันที่ Cisco นำเสนอประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

  1. AMP for Endpoint ช่วยป้องกันการรั่วไหลและบล็อกมัลแวร์ตั้งแต่ขาเข้าเครือข่าย หลังจากนั้นยังมีการติดตาม และวิเคราะห์ รวมถึงบันทึกพฤติกรรมของไฟล์ต่างๆ อีกด้วย
  2. Cisco Umbrella บล็อกความพยายามในการเชื่อมต่อของมัลแวร์หรือปลายทางที่ไม่น่าไว้วางใจ เพื่อช่วยปกป้องการใช้งานในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ภายในเครือข่าย
  3. Meraki System Manager การบริหารจัดการข้อมูลจากศูนย์กลางโดยสามารถทำให้ผู้ดูแลระบบแก้ปัญหาหรือติดตามการใช้งานของอุปกรณ์ภายในองค์กรผ่านอุปกรณ์ เช่น iPad, Android, Mac หรือ PC ทั่วไป
credit: Bizvantage360.com , Cisco Umbrella
credit : Meraki.Cisco.com, Meraki system management

ประโยชน์ที่ผู้ให้บริการดูแลความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรจะได้รับมีดังนี้

  • ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสามารถวางแผนการใช้งานให้กับลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่นไม่ว่าจะปรับเพิ่มหรือลดจำนวนการใช้งานและเพิ่มช่องทางรายรับด้วยโมเดลการใช้งานแบบ Licensing
  • สามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพราะด้วยคุณสมบัติคลาวด์ซึ่งไม่ต้องมีการติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม
  • สามารถบริหารจัดการลูกค้าหลายๆ รายได้ผ่าน Console แบบ Multi-tenant
  • ตอบสนองกับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา : https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1910803&utm_source=newsroom.cisco.com&utm_campaign=Release_1910803&utm_medium=RSS
About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

เทคโนโลยีของ Alibaba กับการพัฒนาเมืองและช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์

นอกจากการพูดของ Jack Ma แล้วในช่วง Keynote กว่า 3 ชั่วโมงนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายด้าน เช่น การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในชีวิตจริงที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจีน นอกจากนี้ยังได้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศเคนย่าอีกด้วย

Red Hat, Hortonworks และ IBM ประกาศความร่วมมือ พัฒนาระบบ Containerized Big-Data ทำงานได้แบบ Hybrid

Red Hat, Hortonworks และ IBM ประกาศสร้างความร่วมมือ Open Hybrid Architecture Initiative พัฒนาระบบ Containerized Big-data workloads ทำงานได้แบบ …