CDIC 2023

ปกป้องพนักงานขององค์กรที่ทำงานแบบ Hybrid Work ด้วย Cisco Secure X จาก AIS Business

การปกป้องพนักงานและผู้บริหารของธุรกิจองค์กรที่ต้องทำงานจากที่บ้านหรือจากที่ใดก็ตาม ให้มีความมั่นคงปลอดภัยนั้นได้กลายเป็นความท้าทายที่ธุรกิจทุกแห่งต้องเผชิญ

Cisco และ AIS Business พร้อมช่วยธุรกิจองค์กรไทยตอบโจทย์เหล่านี้ ด้วยโซลูชัน Cisco SecureX ที่สามารถผสานรวมข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยจากโซลูชันที่หลากหลายของ Cisco เอาไว้ในหนึ่งเดียว เพื่อให้การวิเคราะห์และรับมือกับภัยคุกคามที่ผู้ใช้งานภายในองค์กรกำลังเผชิญอยู่สามารถเกิดขึ้นได้ในแบบ Real-Time และตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

 

Cisco SecureX: ผสานหลากข้อมูลจากระบบ Cisco Secure ปกป้องพนักงานขององค์กรได้จากทุกที่ทุกเวลา

Cisco SecureX คือระบบ Extended Detection and Response (XDR) จาก Cisco ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมผสานข้อมูลและการจัดการด้านภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วยการนำข้อมูลจากโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่หลากหลายใน Cisco Secure มาทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ร่วมกัน พร้อมเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับใช้ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามหรือการโจมตีแต่ละครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยจุดเด่นดังต่อไปนี้

  • เสริมความคุ้มค่าให้กับการลงทุนด้าน Security ขององค์กร โดยองค์กรใดๆ ที่ใช้งานโซลูชัน Cisco Secure ซึ่งรองรับ Cisco SecureX อยู่ก็สามารถเปิดใช้งาน Cisco SecureX ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
  • ลดเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และรับมือกับภัยคุกคามอย่างได้ผล รวมถึงตรวจสอบควบคุมนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยได้จากศูนย์กลาง
  • ทำงานร่วมกันระหว่างทีม SecOps, ITOps และ NetOps ได้อย่าง่ายดาย เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน Security ร่วมกัน
  • หน้าจอ UI ที่ออกแบบมาให้สามารถนำข้อมูลสถานะในการรับมือกับภัยคุกคามหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยติดตามผู้ดูแลระบบไปได้เสมอ ไม่ว่าจะทำการตรวจสอบหรือดูข้อมูลใดอยู่
  • การทำ Threat Response โดยการผสานรวมข้อมูลจากโซลูชันต่างๆ ของ Cisco เข้ากับระบบ TALOS – Global Threat Intelligence เพื่อวิเคราะห์ร่วมกัน
  • ระบบจัดการ Workflow ในการรับมือกับภัยคุกคามในแบบ Low-Code/No-Code
  • ระบบ Device Insights สำหรับตรวจสอบข้อมูลของ Endpoint และ IoT ทั้งหมดในองค์กรได้จากศูนย์กลาง
  • ระบบ Dashboard สำหรับรวบรวมข้อมูลและสถิติด้านความมั่นคงปลอดภัยและภัยคุกคาม

สำหรับโซลูชันของ Cisco Secure ที่รองรับ Cisco SecureX สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และสามารถช่วยปกป้องผู้ใช้งานที่ทำงานแบบ Hybrid Work นั้นก็ได้แก่

 

 

1. Cisco Secure Endpoint

Cisco Secure Endpoint ที่ทำหน้าที่ปกป้องอุปกรณ์ของผู้ใช้งานจากภัยคุกคามต่างๆ นั้น เมื่อถูกนำมาใช้งานร่วมกับ Cisco SecureX แล้วก็จะทำหน้าที่เป็น Sensor ในการตรวจจับไฟล์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีความเสี่ยงหรืออาจก่ออันตรายได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในเครื่องของผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การปกป้องผู้ใช้งานถูกยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าผู้ใช้งานจะทำงานจากที่ใดก็ตาม

 

2. Cisco Secure Malware Analytics

Cisco Secure Malware Analytics คือระบบวิเคราะห์ภัยคุกคาม Malware จาก Cisco เพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้รับทราบถึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับ Malware ที่ถูกตรวจพบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการโจมตี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบ หรือสิ่งผิดปกติอื่นๆ ก็ตาม

 

3. Cisco Secure Email

Cisco Secure Email คือโซลูชันสำหรับตรวจจับและยับยั้งภัยคุกคามที่แฝงมากับอีเมล์ขององค์กร โดยเมื่อใช้งานร่วมกับ Cisco SecureX แล้วก็จะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์การโจมตีได้ดียิ่งขึ้นทั้งในแง่ของวิธีการรูปแบบ ความสัมพันธ์ และยังสามารถประเมินความเสี่ยงในการแพร่กระจายของการโจมตีได้อย่างทันท่วงที พร้อมทำการรับมือและตอบสนองด้วยเครื่องมืออื่นๆ ที่มีการใช้งานอยู่ได้อย่างอัตโนมัติ

 

4. Cisco Umbrella

Cisco Umbrella คือบริการ Cloud Security Service ที่รวมความสามารถทั้งการทำ DNS-layer Security, Secure Web Gateway, Cloud-Delivered Firewall, Cloud Access Security Broker และ Interactive Threat Intel เอาไว้ในหนึ่งเดียว  ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ Cisco SecureX ได้ด้วยการนำข้อมูล Global Threat Intelligence จากฐานข้อมูลด้าน Domain Reputation และ Local Security ของแต่ละอุปกรณ์มาวิเคราะห์และรายงานร่วมกัน รวมถึงทำการบล็อค Domain ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ในการคลิกเพียงแค่สองครั้ง และยังสามารถสร้าง Automated Workflow เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้วย Cisco Umbrella ได้อีกด้วย

 

5. Cisco Secure Firewall

Cisco Secure Firewall จะนำข้อมูลด้าน IP Address, URL และ Domain มาผสานรวมเข้ากับระบบ Cisco SecureX และสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้วยการตอบสนองโดยการสร้าง Firewall Policy เพื่อยับยั้งภัยคุกคามได้ในระดับ IP Address โดยอัตโนมัติ

 

6. Cisco Secure Access by Duo

Cisco Secure Access by Duo คือโซลูชันสำหรับการทำ Secure Access Management ในแบบ Zero Trust Network Access (ZTNA) ผ่าน Cloud ที่มีความสามารถทั้งการทำ Multi-Factor Authentication (MFA) การทำ Device Trust เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์พร้อมทำการแก้ไข การทำ Adaptive Policy เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานและอุปกรณ์ให้แตกต่างกันไปตามบทบาทและระดับความมั่นคงปลอดภัย ทำให้ Cisco Duo นี้กลายเป็นหัวใจสำคัญในการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆ โดยอัตโนมัติที่ระดับ Endpoint ได้โดย Cisco SecureX

จะเห็นได้ว่า Cisco SecureX จะสามารถช่วยยกระดับการปกป้องผู้ใช้งานและอุปกรณ์ต่างๆ ในแบบอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี และด้วยความสามารถที่หลากหลายจากแต่ละโซลูชันภายใต้ Cisco Secure ก็ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถต่อยอดและเพิ่มความคุ้มค่าให้กับการลงทุนทางด้าน Cybersecurity ได้อย่างต่อเนื่อง

 

สนใจโซลูชัน SASE ติดต่อ AIS Business ได้ทันที

AIS Business และ CSL พาร์ทเนอร์ Cisco ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง ICT & Digital ที่คุณมั่นใจ

“Your Trusted Smart Digital Partner”

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

Email : cybersecure@ais.co.th
Web : https://www.csl.co.th
Web : https://business.ais.co.th/solution/security.html

 

สนใจทดลองใช้งาน Cisco Umbrella ฟรี โดยติดต่อทีมงาน AIS Business หรือขอคำปรึกษา ออกแบบระบบ และทดสอบการใช้งานโซลูชัน Cisco Umbrella โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างระบบ SASE ของคุณได้ที่ https://forms.office.com/r/ZhSNqQwsxX หรือ Scan QR Code

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน Cisco Hybrid Work ได้ที่ https://www.cisco.com/c/th_th/solutions/hybrid-work/technology-solutions.html?ccid=cc002463#~solutions


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Intel เผยชิปประมวลผล 14th กำลังจะมาในธันวาคมนี้

Intel ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชิปรุ่นถัดไปหรือ 14th ที่ใช้ชื่อโค้ดว่า ‘Meteor Lake’ โดยคาดว่าจะปล่อยออกมาราวเดือนธันวาคมนี้ เพื่อกรุยทางต้อนรับงาน CES ต้นปีถัดไป ครั้งนี้มีรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทั้งแนวคิดการออกแบบที่เป็น Chiplet และส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงแนวคิดการทำงานของ E-core …

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Fundamental for the Future [10 ต.ค. 2566 เวลา 8.00 – 16.20น. ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park]

Computer Union ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, Cybersecurity Manager, Systems Engineer, Data Center Engineer, …