CDIC 2023

สร้าง Hybrid Workplace ที่ยืดหยุ่นและมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ทุกเทคโนโลยีการประชุมของธุรกิจ ด้วย Cisco จาก Datapro Computer Systems (DCS)

การทำงานแบบ Hybrid Working นั้นได้กลายเป็นมาตรฐานของธุรกิจองค์กรในการเพิ่มความคล่องตัวของการทำงาน และการรองรับความต้องการในการทำงานที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นของผู้บริหารและพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ในปี 2023 นี้ ธุรกิจองค์กรหลายแห่งจึงได้ผสานรวมแนวคิดดังกล่าวนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอาคารสำนักงานขององค์กร ให้รองรับต่อการทำงานในอนาคตมากยิ่งขึ้น

และแน่นอนว่าในการทำงานแบบ Hybrid Working นั้น เทคโนโลยีย่อมเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อการประชุมระหว่างผู้ที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กร ในขณะที่ความกังวลด้าน Cybersecurity ของธุรกิจองค์กรเองก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว เนื่องจากการทำงานในรูปแบบนี้ ได้สร้างให้เกิด Attack Surface ใหม่ขึ้นมาอย่างมากมาย

เพื่อให้การทำงานแบบ Hybrid Working และการปรับออฟฟิศอาคารสำนักงานให้เป็น Hybrid Workplace ได้อย่างมั่นใจ Datapro Computer Systems หรือ DCS จึงได้นำโซลูชันจาก Cisco Systems มานำเสนอเพื่อตอบโจทย์ทั้งการประชุมที่ยืดหยุ่นง่ายดาย ด้วยประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าที่เคย พร้อมเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้บริหารและพนักงานในการทำงานบนเทคโนโลยีที่หลากหลายไปพร้อมกัน

ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแนวทางใหม่ในการออกแบบ Hybrid Workplace ด้วยโซลูชันจาก Cisco พร้อมการเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกออฟฟิศกันครับ

Cisco WebEx: สร้างห้องประชุม Hybrid Workplace ที่รองรับได้ทั้งระบบประชุมจาก Cisco WebEx และ Microsoft Teams ไปพร้อมกัน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจองค์กรจำนวนมากได้หันไปใช้ระบบ Online Meeting / Video Conference ในการประชุมกันทั่วโลก เพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ Remote Working ให้ธุรกิจยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของโรคระบาดและเศรษฐกิจ ทำให้โซลูชันอย่าง Cisco WebEx และ Microsoft Teams นั้นถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย กลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานในการทำงานที่ธุรกิจองค์กรไม่อาจขาดได้อีกต่อไป และก้าวสู่การทำงานแบบ Hybrid Working ที่ผสมผสานการทำงานแบบดั้งเดิมเข้ากับ Remote Working ไปเป็นที่เรียบร้อย

ทิศทางดังกล่าว ทำให้ธุรกิจองค์กรหลายแห่งได้เริ่มพิจารณาปรับเปลี่ยนห้องประชุมและพื้นที่ทำงานภายในอาคารสำนักงานของตนเอง ให้กลายเป็น Hybrid Workplace ด้วยการนำระบบประชุมที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Online Meeting/Video Conference เข้าไปติดตั้งตามห้องประชุม และพื้นที่ส่วนต่างๆ เพื่อให้การประชุมแบบ Hybrid เกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ ช่วยให้การติดต่อสื่อสารประสานงานเป็นไปได้อย่างไม่สะดุดติดขัด

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาใหม่สำหรับเหล่าผู้บริหารและพนักงานทั่วโลก นั่นก็คือการที่มีระบบประชุมที่หลากหลายถูกใช้ในการทำงานในแต่ละวัน ทำให้เกิดความสับสนและยากต่อการบริหารจัดการ อีกทั้งการผสานรวมระบบประชุมเหล่านี้เข้ากับห้องประชุมเองก็ยังมีขั้นตอนที่ซับซ้อนวุ่นวาย ส่งผลให้ประสบการณ์ของการประชุมงานนั้นไม่ราบรื่นอย่างที่คาดหวัง

ตอบทุกโจทย์การประชุมสำหรับ Hybrid Workplace ด้วย Cisco WebEx Devices

Cisco ในฐานะของผู้นำเทคโนโลยีด้าน Collaboration ของธุรกิจองค์กร จึงได้ตอบโจทย์นี้ด้วยการพัฒนาโซลูชัน Cisco WebEx ให้อุปกรณ์สำหรับการประชุมสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งการประชุมด้วย Cisco WebEx และ Microsoft Teams ได้เพียงหนึ่งเดียว ด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 • Cisco Board Pro โซลูชันประชุมแบบ All-in-One ที่ผสมผสานทั้งจอประชุม, กล้อง, ไมโครโฟน และลำโพง พร้อมความสามารถในการทำหน้าที่เป็น Digital Whiteboarding สำหรับห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลาง รองรับการประชุมที่ต้องโต้ตอบเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Cisco Room Bar อุปกรณ์ประชุมที่จะเปลี่ยนจอนำเสนอในห้องประชุมให้กลายเป็นจอสำหรับ Cisco WebEx และ Microsoft Teams พร้อมกล้อง, ไมโครโฟน และลำโพงในตัว รวมถึงหน้าจอบริหารจัดการ สำหรับใช้งานในห้องประชุมขนาดเล็ก ผู้ร่วมประชุมไม่เกิน 8 คน
 • Cisco Room Kit EQ อุปกรณ์ประชุมที่จะเปลี่ยนจอนำเสนอในห้องประชุมให้กลายเป็นจอสำหรับ Cisco WebEx และ Microsoft Teams พร้อมกล้อง, ไมโครโฟน และลำโพงในตัว รวมถึงหน้าจอบริหารจัดการ สำหรับใช้งานในห้องประชุมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผู้ร่วมประชุมไม่เกิน 14 คน
 • Cisco Room Kit Pro อุปกรณ์ประชุมที่จะเปลี่ยนจอนำเสนอในห้องประชุมให้กลายเป็นจอสำหรับ Cisco WebEx และ Microsoft Teams พร้อมกล้อง, ไมโครโฟน และลำโพงในตัว รวมถึงหน้าจอบริหารจัดการ สำหรับใช้งานในห้องประชุมขนาดใหญ่ ผู้ร่วมประชุมเกินกว่า 14 คน
 • Cisco Desk Pro อุปกรณ์จอประชุมตั้งโต๊ะเอนกประสงค์ ที่สามารถทำหน้าที่เป็นจอ Monitor และ Docking ให้กับ PC/Notebook ได้ในตัว เปลี่ยนประสบการณ์การทำงานได้ทั้งในโต๊ะทำงานประจำของผู้บริหารหรือพนักงาน และการออกแบบออฟฟิศให้รองรับ Hot Seat
 • Cisco Room Navigator for Table อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการห้องประชุม, การจองห้องประชุม, การติดตั้ง 3rd Party Application เพิ่มเติม หรือการทำหน้าที่เป็น Digital Signage อัจฉริยะ เหมาะกับการติดตั้งบนโต๊ะ
 • Cisco Room Navigator for Wallmount อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการห้องประชุม, การจองห้องประชุม, การติดตั้ง 3rd Party Application เพิ่มเติม หรือการทำหน้าที่เป็น Digital Signage อัจฉริยะ เหมาะกับการติดตั้งบนกำแพง

จะเห็นได้ว่าโซลูชัน Hybrid Workplace ของ Cisco นี้มีความครอบคลุมทั้งในส่วนของอุปกรณ์ภายในห้องประชุม ไปจนถึงระบบสำหรับการบริหารจัดการและการจองห้องประชุมภายนอก ทำให้สามารถตอบโจทย์การใช้พื้นที่ทำงานภายในอาคารสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองรับการประชุมด้วย Cisco WebEx และ Microsoft Teams ได้ในอุปกรณ์เดียวด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ในแง่ของการใช้งาน Cisco WebEx Devices หลากหลายที่ได้กล่าวถึงไปข้างต้นนั้น ล้วนสามารถรองรับการประชุมได้ทั้งสำหรับ Cisco WebEx และ Microsoft Teams ได้

แนวทางการส่งมอบประสบการณ์การประชุมที่ Cisco ได้นำเสนอภายในแต่ละอุปกรณ์นั้น คือการพัฒนา Firmware สำหรับรองรับการประชุมทั้งสำหรับ 2 ระบบและติดตั้งลงไปในอุปกรณ์ทุกชุด ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสลับ Firmware ได้ตามต้องการ และใช้งาน Cisco WebEx Devices สำหรับแต่ละระบบประชุมได้ด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สุด เสมือนเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบนั้นๆ

จากประสบการณ์ของ DCS ที่มีโอกาสได้เข้าไปวางระบบห้องประชุมให้กับธุรกิจองค์กรมากมายนั้นพบว่าแนวทางดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ให้กับภาคธุรกิจองค์กรได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าธุรกิจนั้นๆ จะมีการใช้งาน Cisco WebEx เป็นหลักหรือ Microsoft Teams เป็นหลัก ก็สามารถทำการประชุมจากทั้งสองระบบได้ในห้องเดียวกัน โดยหากธุรกิจใดๆ ได้มีโอกาสทดลองใช้งานระบบประชุมของ Cisco WebEx แบบครบวงจรทั้งหมด ก็จะพบว่าประสบการณ์การประชุมจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

 • มีคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีขึ้นจาก Codec และ Hardware ของ Cisco ทำให้การประชุมมีความต่อเนื่องลื่นไหลเสมือนประชุมร่วมกันอยู่จริงมากขึ้น
 • มีความสะดวกสบายในการประชุมมากขึ้นจากเครื่องมือที่หลากหลายของ Cisco โดยเฉพาะ Slido ที่สามารถจัดการเรื่องของการทำ Poll แบบสอบถามและการทำ Engagement ในรูปแบบต่างๆ ได้
 • คุณภาพของเสียงจากผู้ร่วมประชุมแต่ละคนดีขึ้น จาก Algorithm และ AI ในการตัดเสียงรบกวนเฉพาะของ Cisco WebEx
 • การประชุมผ่านอุปกรณ์ประชุมเฉพาะของ Cisco WebEx ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าอุปกรณ์ประชุมจากผู้ผลิตรายอื่นมาก โดยเฉพาะในห้องประชุมที่มีปัจจัยเรื่องของการแสดงภาพที่คมชัด และความสามารถในการดูดเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมที่นั่งอยู่ในส่วนต่างๆ ของห้องในระยะทางที่ต่างกัน
 • ความเสถียรของ Cisco WebEx ที่ดี มีโอกาสที่ระบบ Cloud จะล่มน้อยมาก

ทั้งนี้หากธุรกิจองค์กรใดสนใจที่จะปรับปรุงอาคารสำนักงานหรือห้องประชุมสู่ Hybrid Workplace อย่างเต็มตัว ทาง DCS เองก็มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบห้องประชุมอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับรูปแบบของห้อง, การออกแบบระบบเสียงให้ครอบคลุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนโดยที่เสียงไม่รบกวนกัน, การตกแต่งภายในห้องประชุมให้ห้องประชุมีความสวยงามน่าใช้งานแม้จะมีการเดินสายเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจการออกแบบห้องประชุม Hybrid Workplace ในรูปแบบต่างๆ สามารถศึกษาแนวทางการออกแบบเบื้องต้นที่ Cisco แนะนำได้ที่ https://projectworkplace.cisco.com/workspaces

Cisco Secure: เสริมความมั่นคงปลอดภัยในการทำงานแบบ Hybrid Working รองรับทุกอุปกรณ์ ทำงานจากทุกที่ทุกเวลาได้อย่างมั่นใจ

นอกเหนือจากการประชุมงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพแล้ว การทำงานจากทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์ให้ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยนั้นก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจองค์กรทุกแห่งให้ความสนใจในเวลานี้

DCS ในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์ดูแลระบบ IT Infrastructure และ Cybersecurity ให้แก่ธุรกิจองค์ไทยมาอย่างยาวนาน จึงได้คัดสรร 2 โซลูชันจาก Cisco ที่สามารถตอบโจทย์เป็นวงกว้างและใช้งานได้ง่ายมานำเสนอแก่ธุรกิจองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ปรับการทำงานสู่ Hybrid Working ได้แก่ Cisco Umbrella และ Cisco Duo นั่นเอง

1. Cisco Umbrella: เสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับ PC, Notebook และ Mobile Device ได้ครบวงจร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งาน

แนวคิดของ Cisco Umbrella นั้นคือการให้บริการ Cloud DNS ที่มีการตรวจสอบและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของแต่ละ Domain Name อย่างเข้มงวด ซึ่งหากพบว่า Domain Name ใดอาจเกี่ยวข้องกับการโจมตีหรือภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ Cisco Umbrella ก็จะจัดการป้องกันไม่ให้เกิดการ Resolve DNS เชื่อมต่อไปยังปลายทางที่อันตรายได้

Cisco Umbrella เปิดให้อุปกรณ์ Endpoint Client ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet เข้ามาทำการ Resolve DNS ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และเข้าถึงได้เฉพาะ Domain Name ที่ปลอดภัย โดยเปิดให้ธุรกิจองค์กรสามารถเข้ามาปรับแต่งควบคุมบริหารจัดการในส่วนนี้ได้ เพื่ออาจป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาบางกลุ่มเพิ่มเติม

แนวทางดังกล่าวนี้ทำให้การเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ที่ผู้บริหารและพนักงานใช้ทำงานเป็นไปได้อย่างง่ายดาย และปกป้องผู้ใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ส่งผลกระทบเชิงประสิทธิภาพในการใช้งานแต่อย่างใด เพราะ Agent ที่นำไปติดตั้งนั้นจะทำหน้าที่เพียงแค่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ DNS เท่านั้น ไม่มีการ Scan อุปกรณ์เพิ่มเติมภายในอย่างที่ Antivirus หรือโซลูชัน Endpoint อื่นๆ ทำ

โซลูชัน DNS-layer Security ของ Cisco Umbrella นี้เป็นเพียงแค่ก้าวแรกของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ Endpoint เท่านั้น เพราะนอกเหนือไปจากการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้วย DNS แล้ว Cisco Umbrella ยังสามารถต่อยอดไปสู่ภาพของ Secure Access Service Edge หรือ SASE ได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco Umbrella สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://umbrella.cisco.com/

2. Cisco Duo: เสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับ Cloud Application และ IT Infrastructure ด้วย Multi-Factor Authentication (MFA)

เพื่อเสริมให้ภาพของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานแบบ Hybrid Working มีความครบวงจรมากขึ้น DCS จึงได้เลือก Cisco Duo มาเป็นอีกโซลูชันสำหรับตอบโจทย์นี้

Cisco Duo คือโซลูชัน Multi-Factor Authentication (MFA) ที่มีความสามารถรอบด้าน โดยรองรับการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมด้วยแนวทางดังต่อไปนี้

 • Duo Push การยืนยันตัวตนที่ถูกใช้งานมากที่สุดบน Cisco Duo โดยทำการยืนยันตัวตนผ่าน Duo Mobile App ที่สามารถติดตั้งใช้งานได้บนทั้ง iOS และ Android ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถเริ่มใช้งาน MFA ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนจัดซื้อ Hardware เพิ่มเติม
 • WebAuthn และ Biometrics ยืนยันตัวตนด้วย Security Key ภายนอกอย่างเช่น YubiKey หรือความสามารถ Biometrics บนอุปกรณ์ PC/Notebook รุ่นใหม่ๆ อย่างเช่น TouchID ได้ผ่าน WebAuthn
 • Token และ Passcode ยืนยันตัวตนด้วย Passcode ที่ถูกสร้างโดย Physical Token, การส่ง SMS ผ่าน Mobile Device หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายได้

ปัจจัยที่ทำให้ Cisco Duo ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากนั้น ก็คือนอกจาก Cisco Duo จะสามารถทำ Multi-Factor Authentication ให้กับผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรในการเข้าใช้งานระบบ Business Application หรือ Cloud ที่จำเป็นต่อการทำงานได้แล้ว Cisco Duo ยังรองรับการยืนยันตัวตนสำหรับเข้าถึงระบบ IT Infrastructure และอุปกรณ์เครือข่ายได้อีกด้วย ทำให้ฝ่าย IT ของธุรกิจองค์กรสามารถเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับการยืนยันตัวตนเพื่อบริหารจัดการ Server หรืออุปกรณ์ Network ที่มีอยู่เพิ่มเติมได้

นอกเหนือจากการใช้งานเพื่อทำหน้าที่ให้บริการ MFA แล้ว Cisco Duo ยังสามารถเป็นรากฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การทำ Single Sign-On (SSO) เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าใช้งาน Business Application จำนวนมากของธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ ให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถเชื่อมต่อเข้าถึง Application ที่จำเป็นต่อการทำงานได้อย่างง่ายดายและมั่นคงปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการต่อยอดไปสู่ Zero Trust Network Access (ZTNA) ได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco Duo สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://duo.com/

สนใจโซลูชัน Hybrid Workplace จาก Cisco ติดต่อทีมงาน DCS ได้ทันที

สำหรับธุรกิจองค์กรที่สนใจโซลูชัน Hybrid Workplace หรือโซลูชันใดๆ จาก Cisco สามารถติดต่อทีมงาน DCS ได้ทันทีที่ คุณชวลิต กองพัฒน์พาณิชย์ email : Chawalit.k@dcs.premier.co.th เบอร์โทร : 091-424-5565 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ DCS ได้ที่ https://www.datapro.co.th/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Sirisoft ผนึกกำลัง Red Hat และ VST ECS นำเสนอ Red Hat OpenShift Platform Plus [Guest Post]

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ผนึกกำลัง Red Hat (เร้ดแฮท (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก และ VST ECS (วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) …

ความท้าทายของสายเคเบิ้ลใต้น้ำ

เชื่อหรือไม่ว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตกว่า 97% ต้องพึ่งพาอาศัยเคเบิ้ลที่เดินข้ามมหาสมุทรให้เราทุกคนในโลกสามารถพูดคุยกันได้ แต่รู้หรือไม่ว่าตัวสายเคเบิ้ลใต้น้ำเองก็มีเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในแง่ของการชำรุดเสียหาย หรือความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เราอาจไม่ทราบมาก่อน