Breaking News

[PR] นิสิตจุฬาฯ คว้าแชมป์การประกวดเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ในเวทีอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยไปคว้ารางวัลมาจากประเทศเมียนมา ณ เวที “ ACM – ICPC Asia Regional Programming Contest 2016”

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า หน่วยงานภายใต้การกำกับการดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ไปคว้าแชม์เป็นครั้งแรกการประกวดเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ในเวทีอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยไปคว้ารางวัลมาจากประเทศเมียนมา ณ เวที “ ACM – ICPC Asia Regional Programming Contest 2016” ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

ทีมนิสิตจุฬาฯ (ชื่อทีม CPCU Debuggers)  ทีมประเทศไทยที่ไปคว้าแชมป์รางวัลที่ 1 การประกวดเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ประเทศเมียนมา ประกอบด้วย นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์, นายธนภัทร์ เศรษฐการุณย์, นายเมธัส เกียรติชัยวัฒน์

สำหรับความสำคัญของเวที “ ACM – ICPC Asia Regional Programming Contest 2016”นับได้ว่าเป็นเวทีอุดมศึกษาระดับนานาชาติในการแข่งขันเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด โดยทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอัลกอริทึม ให้ได้ภายในเวลาที่จำกัด ซึ่งทีมที่ชนะจะต้องได้รับการฝึกฝนและอาศัยความชำนาญในการแก้โจทย์ที่ซับซ้อนมากๆ

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า การฝึกฝนของนิสิต และการมีเวทีระดับนานาชาติเช่นนี้ มีส่วนทำให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง และเดินตามความฝันในเป้าหมายที่แต่ละคนวางไว้ ซึ่งจากการแข่งขันในทุกปีจะสังเกตได้ว่ามีผู้สมัครให้ความสนใจสมัครเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และทุกคนมีทักษะมีความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่งเวทีลักษณะนี้ต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนเพื่อก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก World Finals ต่อไป

สำหรับซิป้าได้ทำการส่งเสริมการแข่งขันเวที “ACM International Collegiate Programming Contest (ACM – ICPC) การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์มาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย Local Contest ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศ โดยครั้งแรกได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต่อมาได้รับความสนใจมากขึ้นจึงได้มีการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การแข่งขันกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ

รวมทั้งในปี 2555 ทางซิป้าได้เพิ่มศูนย์การแข่งขันในเขตภาคกลาง เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านนี้เป็นจำนวนมาก โดยทีมที่ผ่านการแข่งขันในระดับภูมิภาคก็จะมีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับประเทศ และระดับโลก World Finals ต่อไป อย่างไรก็ดีจุดสำคัญคือระหว่างการเก็บตัวเพื่อไปแข่งขันระดับ Regional Contest  ซึ่งซิป้าให้ความสำคัญในจุดนี้ในการเตรียมความพร้อมเยาวชนที่เป็นตัวแทนมาเข้าโครงการ Boost Up camp เพื่อฝึกฝนและเพิ่มความชำนาญก่อนแข่งขัน

สำหรับเวทีการแข่งขันเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์  “ACM – ICPC Asia Regional Programming Contest 2016 จัดขึ้นที่ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 โดยมีทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 60 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน อาทิ Peking University, Shanghai Jiao Tong University, Universitas Indonesia, Osaka University, National University of Singapore, Nanyang Technological University, Yonsei University (South Korea), National Chiao Tung University (Taiwan), FPT University (Vietnam) เป็นต้น

###About TechTalkThai PR 2

Check Also

ISS Consulting ลงนามความร่วมมือจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะตอบโจทย์ EEC กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนคริทร์ ให้กับสถานประกอบการในพื้นที่เขต EEC

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd.  ในฐานะที่ปรึกษาในการวางระบบซอฟแวร์ ERP …

ISS Consulting จับมือ SAP Concur เปิดตัวเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายพนักงานในองค์กรรายเดียวในประเทศไทยแล้ววันนี้

ISS Consulting ประกาศเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกในประเทศไทยกับ SAP Concur และเป็นรายเดียวที่ให้บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งโซลูชั่นบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายของพนักงานในองค์กร ซึ่งจะช่วยธุรกิจจัดการขั้นตอนการวางแผนการเดินทางและรายจ่ายของพนักงานอย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานด้วยขั้นตอนแบบดิจิตอล