[PR] นิสิตจุฬาฯ คว้าแชมป์การประกวดเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ในเวทีอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยไปคว้ารางวัลมาจากประเทศเมียนมา ณ เวที “ ACM – ICPC Asia Regional Programming Contest 2016”

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า หน่วยงานภายใต้การกำกับการดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ไปคว้าแชม์เป็นครั้งแรกการประกวดเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ในเวทีอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยไปคว้ารางวัลมาจากประเทศเมียนมา ณ เวที “ ACM – ICPC Asia Regional Programming Contest 2016” ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

ทีมนิสิตจุฬาฯ (ชื่อทีม CPCU Debuggers)  ทีมประเทศไทยที่ไปคว้าแชมป์รางวัลที่ 1 การประกวดเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ประเทศเมียนมา ประกอบด้วย นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์, นายธนภัทร์ เศรษฐการุณย์, นายเมธัส เกียรติชัยวัฒน์

สำหรับความสำคัญของเวที “ ACM – ICPC Asia Regional Programming Contest 2016”นับได้ว่าเป็นเวทีอุดมศึกษาระดับนานาชาติในการแข่งขันเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด โดยทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอัลกอริทึม ให้ได้ภายในเวลาที่จำกัด ซึ่งทีมที่ชนะจะต้องได้รับการฝึกฝนและอาศัยความชำนาญในการแก้โจทย์ที่ซับซ้อนมากๆ

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า การฝึกฝนของนิสิต และการมีเวทีระดับนานาชาติเช่นนี้ มีส่วนทำให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง และเดินตามความฝันในเป้าหมายที่แต่ละคนวางไว้ ซึ่งจากการแข่งขันในทุกปีจะสังเกตได้ว่ามีผู้สมัครให้ความสนใจสมัครเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และทุกคนมีทักษะมีความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่งเวทีลักษณะนี้ต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนเพื่อก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก World Finals ต่อไป

สำหรับซิป้าได้ทำการส่งเสริมการแข่งขันเวที “ACM International Collegiate Programming Contest (ACM – ICPC) การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์มาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย Local Contest ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศ โดยครั้งแรกได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต่อมาได้รับความสนใจมากขึ้นจึงได้มีการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การแข่งขันกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ

รวมทั้งในปี 2555 ทางซิป้าได้เพิ่มศูนย์การแข่งขันในเขตภาคกลาง เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านนี้เป็นจำนวนมาก โดยทีมที่ผ่านการแข่งขันในระดับภูมิภาคก็จะมีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับประเทศ และระดับโลก World Finals ต่อไป อย่างไรก็ดีจุดสำคัญคือระหว่างการเก็บตัวเพื่อไปแข่งขันระดับ Regional Contest  ซึ่งซิป้าให้ความสำคัญในจุดนี้ในการเตรียมความพร้อมเยาวชนที่เป็นตัวแทนมาเข้าโครงการ Boost Up camp เพื่อฝึกฝนและเพิ่มความชำนาญก่อนแข่งขัน

สำหรับเวทีการแข่งขันเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์  “ACM – ICPC Asia Regional Programming Contest 2016 จัดขึ้นที่ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 โดยมีทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 60 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน อาทิ Peking University, Shanghai Jiao Tong University, Universitas Indonesia, Osaka University, National University of Singapore, Nanyang Technological University, Yonsei University (South Korea), National Chiao Tung University (Taiwan), FPT University (Vietnam) เป็นต้น

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] ฟูจิตสึเปิดตัวแบรนด์ธุรกิจใหม่ Fujitsu Uvance มุ่งแก้ปัญหาสังคม ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน

โตเกียว, –  ฟูจิตสึได้เปิดตัวแบรนด์ธุรกิจระดับโลกใหม่ล่าสุด Fujitsu Uvance ซึ่งจะนำเสนอโซลูชั่นด้านทรานส์ฟอร์เมชั่นเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน  Fujitsu Uvance จะใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาของฟูจิตสึใน 7 ด้านที่สำคัญ เพื่อมอบคุณประโยชน์ที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด นั่นคือ “การทำให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมโดยอาศัยนวัตกรรม”

‘ไอบีเอ็ม’ โชว์ล้ำเครื่องมือ AI ให้ข้อมูลอัจฉริยะเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยองค์กรตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนและปัญหาสภาพภูมิอากาศ

กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – 12 ต.ค. 2564: วันนี้ ไอบีเอ็ม (NYSE:IBM) ได้ประกาศเปิดตัวชุดเครื่องมือที่ให้ข้อมูลอัจฉริยะเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ความสามารพของ AI ในการช่วยให้องค์กรเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านอากาศและสภาพภูมิอากาศที่อาจดิสรัปท์ธุรกิจ พร้อมสามารถประเมินผลกระทบที่องค์กรสร้างขึ้นต่อโลกได้ง่ายขึ้น และลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กำกับดูแลและการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง