CDIC 2023

[Guest Post] บิทคับ อะคาเดมี จับมือ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SCII)

พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล
พร้อมจัดทำโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ บิทคับ เอ็ม โซเชียล ชั้น 9 ศูนย์การค้าเอมควอเทียร์ บิทคับ อะคาเดมี และ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SCII) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมมือกันจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล จัดทำโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล, ปัญญาประดิษฐ์, ธุรกิจและผู้ประกอบการ รวมไปถึงจัดอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอดจนสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนักวิชาการชั้นนำระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, ศ. ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม และได้รับเกียรติจาก Dr. Pietro Borsano, Faculty Member and Deputy Executive Director (Industrial and Global Alliances) ร่วมเป็นพยานในพิธี

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า

“ขอขอบคุณสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SCII) ที่ให้เกียรติ บิทคับ อะคาเดมี เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการศึกษา เนื่องจากในปัจจุบันเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้ทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บิทคับเล็งเห็นปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรของบุคคลและต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งมั่นในการเพิ่มสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเริ่มจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขยายไปในฝั่งยุโรปและอเมริกา มากไปกว่านั้น บิทคับ อะคาเดมี และ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SCII) มีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน คือ ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับทุกคน เพื่อยกระดับความรู้และยกระดับประเทศไทยให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่โลกดิจิทัล รวมไปถึงทักษะแรงงานแห่งอนาคต และสร้างโอกาสให้กับทุกคนแบบยั่งยืน เราจึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการพัฒนาแรงงาน วิธีดังกล่าวจะสามารถลดต้นทุน ทั้งยังทำให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ บิทคับยังเปิดโอกาสในการรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SCII) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานในพื้นที่จริง เรียนรู้การทำงานเป็นทีมฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แสดงความสามารถและแสดงศักยภาพของตนเอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เยาวชน ประเทศไทย และภูมิภาคของเราอย่างแท้จริง”

นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด เปิดเผยว่า

“บิทคับ อะคาเดมี จะเป็นกำลังหลักในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงข้อมูลอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต โดยโครงการแรกที่ทาง บิทคับ อะคาเดมี ทำร่วมกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SCII) คือ จัดทำและพัฒนาหลักสูตร Digital Trust, Privacy and Security (Blockchain) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญในอนาคต หลักสูตรดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีในรายวิชา 5607302 ภายใต้สถาบัน Chulalongkorn School of Integrated Innovation (SCII) และด้วยเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาทุกคนให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ บิทคับ อะคาเดมี จึงพร้อมจะจับมือกับทุกภาคส่วนในการเดินหน้าจัดทำและพัฒนาหลักสูตร จัดทำศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันสร้างอนาคตของเยาวชนในประเทศให้แข็งแรงและยั่งยืน”

ศ. ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า

“ขอขอบคุณ บิทคับ อะคาเดมี ที่ให้เกียรติเป็นพันธมิตรกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SCII) และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ ทางสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SCII) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบิทคับ อะคาเดมี ทั้งนี้ เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาสถาบันให้เติบโตในอนาคตเพราะเราถือคติที่ว่า จะไม่คิดถึงแค่วันนี้แต่ยังมองการณ์ไกลถึงวันข้างหน้าและมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนานักเรียนของเราให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น จึงร่วมมือกับ บิทคับ อะคาเดมี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราจะเติบโตไปด้วยกันโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนของประเทศไทยและภูมิภาคต่อไปอย่างยั่งยืน”

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน และกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง
https://bitkubacademy.com/th และ https://scii.chula.ac.th/


About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

GROW with SAP กับ I AM Consulting ช่วย SMEs ขึ้นสู่ ERP Cloud [Guest Post]

  กรุงเทพมหานคร, วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา – ในงาน DigiTech จัดขึ้น ณ อิมแพคเมืองทองธานี บริษัท …

จีเอเบิล โชว์ศักยภาพ ร่วมขับเคลื่อนขีดความสามารถด้านดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นของประเทศ ในงาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 [Guest Post]

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ G ABLE พร้อมทีมผู้บริหารร่วมโชว์ศักยภาพผู้นำดิจิทัลโซลูชันด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ส่งมอบโซลูชันที่ดีที่สุดแก่องค์กรธุรกิจทุกอุตสาหกรรม ในงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 มหกรรมแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน ที่ได้รวบรวมผู้ให้บริการเทคโนโลยีและดิจิทัลจากนานาประเทศ