Black Hat Asia 2023

BIXOLON และ TEKLYNX จับมือเสริมศักยภาพให้ Printer Barcode

ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากสินค้าในรูปแบบบาร์โค้ดเป็นสิ่งที่จำเป็นเชิงภาคบังคับในธุรกิจการผลิตสินค้าและธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้สินค้าสามารถวางจำหน่ายได้ทั่วโลก ก่อนขั้นตอนการนำสินค้าไปสู่กระบวนการบรรจุลงกล่องเพื่อเตรียมจัดส่งออก โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า Finished Goods เกือบ 100% จะต้องมีเครื่องพิมพ์ฉลากสินค้าติดตั้งอยู่เป็นสถานีสุดท้ายในสายพานการผลิต เพื่อความรวดเร็วในการผลิต และตรงตามมาตรฐานสากล
 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีการระบุสาระสำคัญของการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร และการขึ้นทะเบียนฉลากอาหาร โดยอาหารที่มีการจำหน่าย และรัฐมนตรีออกประกาศกำหนดให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก คือ อาหารประเภทที่ 1 ที่ 2 และบางส่วนของประเภทที่ 4 ตามที่ประกาศกำหนดให้มี ฉลากที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ซึ่งได้ระบุข้อกำหนดให้มีสัญลักษณ์รหัสแท่ง (Bar Code) อยู่บนฉลากสินค้าด้วย จึงทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารและยา ต้องดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรหัสบาร์โค้ดสำหรับสินค้าอาหารและยาตามข้อกำหนดมาตรฐานกับสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
GS1 Thailand หรือ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียน กำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 แก่สมาชิก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกจะได้รับหมายเลขประจำตัวสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ และสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก สามารถสังเกตรหัสบาร์โค้ดบนฉลากสินค้าเพื่อให้ทราบถึงประเทศผู้ผลิตสินค้านั้นๆ ได้จากตัวเลขสามหลักแรก เลข 885 คือ รหัสของประเทศไทย แสดงว่าสินค้านี้มีโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือถ้าต้องการทราบสินค้าของประเทศอื่นๆ ก็ให้นำตัวเลขสามหลักแรกใต้แท่งบาร์โค้ดบนฉลากสินค้ามาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google ก็จะทราบถึงประเทศผู้ผลิตสินค้าได้ทันที
 

ความหมายของเลขบาร์โค้ด

 • ตัวเลขสามหลักแรก เลข 885 คือ รหัสของประเทศไทย
 • ตัวเลขสี่ถัดมา เลข 2222 คือ รหัสโรงงานที่ผลิต หรือ เลขประจำตัวของผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
 • ตัวเลขห้าตัวถัดมา เลข 99999 คือ รหัสสินค้า
 • ตัวเลขสุดท้าย เลข 6 คือ ตัวเลขหลักสุดท้ายเป็นตัวเลขตรวจสอบ เลข 12 หลักข้างหน้าว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าตัวสุดท้ายผิด บาร์โค้ดดังกล่าวจะไม่สามารถอ่านค่าได้
ข้อตอนและวิธีการพิมพ์ฉลากสินค้าบาร์โค้ด จะมีเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับให้โรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตนำไปติดตั้งและใช้งานในธุรกิจ จะไม่สามารถสั่งพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์เอกสารสำนักงานทั่วไปได้ จึงมีโปรแกรมในการสร้างชุดข้อมูลสินค้าให้อยู่ในรูปแบบรหัสบาร์โค้ดก่อน แล้วจะสามารถสั่งพิมพ์ผ่านอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ฉลาก (Label) และนำไปติดอยู่บนสินค้าเพื่อให้สามารถวางจำหน่ายตามร้านค้าปลีกทั่วโลกได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
 
เครื่องพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับภาคอุตสาหกรรม จะมีจำหน่ายและให้บริการติดตั้งและดูแลหลังการขายโดยบริษัทฯ ผู้ชำนาญการที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง ส่วนใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมจะไม่ทำการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดเข้ามาให้ฝ่ายไอทีของโรงงานดำเนินการติดตั้งและดูแลกันเอง เพราะมีความเสี่ยงในเรื่องการแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยความชำนาญการทางด้านเทคนิค เพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองให้กระบวนการผลิตสินค้าไม่หยุดชะงัก
 
BIXOLON และ TEKLYNX มีการขยายความร่วมมือทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและการพิมพ์ฉลากประเภท Desktop, RFID และ Printer ชนิดพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แบบฝังตัว วัตถุประสงค์ เพื่อความเร็ว และคุณภาพของการออกแบบฉลากบาร์โค้ดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ผลิตสินค้าทั่วโลก
 
BIXOLON เป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง สำหรับฉลากสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ทุกวันนี้เครื่องพิมพ์ BIXOLON หลายล้านเครื่องถูกใช้ในอุตสาหกรรมค้าปลีก การบริการ สุขภาพ การธนาคาร การจองตั๋ว ไปรษณีย์/พัสดุภัณฑ์ คลังสินค้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เน้นการทำธุรกรรม ในปี 2564 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน BIXOLON ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำตลาดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดพกพาในระดับโลก โดยบริษัทวิจัย Chunichisha ของญี่ปุ่น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์การพิมพ์ของ BIXOLON ได้ที่ www.bixolonusa.com
 
TEKLYNX International เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการติดตั้งอุปกรณ์และซอฟแวร์ที่สามารถช่วยให้กระบวนการซัพพลายเชนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ปัจจุบันได้ให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทฯ มากกว่า 750,000 แห่ง ใน 170 ประเทศ ที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์การออกแบบฉลากบาร์โค้ด และ RFID ของ TEKLYNX และถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของโซลูชันและซอฟแวร์การพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดมีประสิทธิภาพ แม่นยำ ปลอดภัย และสอดคล้องกับอุตสาหกรรม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ของ TEKLYNX ได้ที่ www.teklynx.com
 
ด้วยการผสานรวมอุปกรณ์การพิมพ์ล้ำสมัยของ BIXOLON เข้ากับเทคโนโลยีการติดฉลากของ TEKLYNX การทำงานร่วมกันในการพัฒนาไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แบบฝังตัวทำให้ได้โซลูชันการติดฉลากที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และได้มีกระบวนการทดสอบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์รุ่นปัจจุบันโดย TEKLYNX เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม ทุกประเภทของ BIXOLON เช่น
 • XT5-40
 • XD5-40d
 • XD5-40t
 • XD3-40d
 • XD3-40t
 • XM7-20
 • XM7-40
 • SPP-L3000
 • XL5-40
 • XT2-40
 • SLP-DX220
 • SLP-DX223
 • SLP-TX220
 • SLP-TX223
ประโยชน์ที่ได้จาก ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แบบฝังตัว
TEKLYNX และ BIXOLON ได้พัฒนาไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แบบฝังตัว ให้ทำงานเฉพาะสำหรับโซลูชันที่มีความพิเศษ และให้ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์จากรูปแบบอักษรและภาษาเฉพาะที่ผู้ใช้งานมีอยู่ในเครื่องพิมพ์จากฟังก์ชันสัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ WYSIWYG
 
WYSIWYG ย่อมาจาก what you see is what you get แปลตามตัวว่า ” ได้อย่างที่เห็น ” เป็นสมรรถนะอย่างหนึ่งของโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ ซึ่งมีการนำภาพและข้อความ (text) มาผสมกัน หมายความว่า ถ้ามองเห็นบนจอภาพอย่างไร สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะได้ผลอย่างที่เห็นนั้น
 
การใช้งานเครื่องพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดในโรงงานอุตสาหกรรม จะเน้นเรื่องคุณภาพ ความถูกต้อง และความรวดเร็วในการพิมพ์ออกมา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการผลิต ที่ต้องแข่งกับเวลาและจำนวนเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้น อุปกรณ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและซอฟแวร์จะต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงด้วยเช่นกัน
 

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …