Breaking News

สถาบัน IMC เปิดอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality

Big Data คือหนึ่งในแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง หลายๆ องค์กรเริ่มทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็พูดถึง Big Data และเริ่มสนใจที่จะทำโครงการ Big Data Analytics อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในเรื่อง Big Data ของหลายองค์กรยังคลุมเครืออยู่ สถาบัน IMC จึงเปิดอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการทำ Big Data ประโยชน์ในการใช้งาน และการเริ่มนำ Big Data ไปตอบโจทย์เชิงธุรกิจ

พบกับวิทยากรมากประสบการณ์จากหลากหลายหน่วยงาน จะมาร่วมบรรยายแนวทางการทำ Big Data ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การเริ่มทำ Big Data วิธีการและข้อมูลที่ต้องคำนึงถึง ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ โดยการอบรมจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ด้านธุรกิจ ที่จะเน้นการวางกลยุทธ์และแผนในการใช้ Big Data เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และด้านเทคนิค ที่จะลงลึกเครื่องมือ และเปรียบเทียบเทคโนโลยีในการทำ Big Data เช่น การพัฒนา Data Lake เป็นต้น

รายละเอียดการอบรม

ชื่องาน: Big Data 2018: From Hype to Reality
วัน: 10 – 11 กรกฎาคม 2018
เวลา: 9:00 – 17:00 น.
สถานที่: โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน (MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1)
ค่าอบรม: 8,900 บาท [พิเศษลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกัน จำนวน 3 ท่าน เพียง 23,800 บาท] (ราคาดังกล่าวรวม: คู่มือประกอบการอบรม, อาหารว่างเช้า-บ่าย และอาหารกลางวัน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://goo.gl/q3oV2c

กำหนดการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2018

วันที่ 11 กรกฎาคม 2018

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารขององค์กร CEO, CIO, CFO, CTO CMO
  • ผู้จัดการด้านไอที วิศวกรไอที พนักงานไอที
  • ผู้บริหารด้านข้อมูล ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล Data Warehouse
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล, Business Analyst, Data scientist
  • ผู้บริหารหน่วยงานและแผนกอื่นๆ ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  • ผู้บริหารจาก IT Vendors, Distributors and System Integrators
  • ผู้สนใจทั่วไป

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่: https://goo.gl/q3oV2cAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cloudflare ยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA เนื่องจากปัญหาด้าน Privacy และค่าใช้จ่าย

Cloudflare ได้ประกาศยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA ของ Google ในบริการต่างๆของตนเอง เนื่องจากปัญหาทางด้าน Privacy และค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกิดขึ้น

[Guest Post] ไอบีเอ็มเปิดโครงการ Call for Code Global Challenge ร่วมรับมือประเด็นปัญหาสำคัญของโลก รวมถึงสถานการณ์ COVID-19

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 9 เมษายน 2563: ไอบีเอ็มเปิดโครงการ Call for Code Global Challenge ประจำปี 2563 พร้อมประกาศขยายขอบเขตให้ครอบคลุมประเด็นเรื่อง …