Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

AWS และ IBM ช่วยออกโปรแกรมผลักดันนักพัฒนาแก้ไขปัญหา Covid-19

AWS และ IBM ไม่เพียงแต่สนับสนุนทรัพยากรที่ตัวเองมีเพื่อแก้ปัญหา Covid-19 เท่านั้น แต่ทั้งสองยังมีการประกาศสนับสนุนการโครงการของนักพัฒนาให้มาร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

ในส่วนของ AWS ได้ช่วยเหลือผ่านโครงการ ‘AWS Diagnostics Development Initiative‘ ด้วยทุนกว่า 20 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ผ่านไปในรูปแบบเครดิตหรือการช่วยเหลือด้านเทคนิค ให้นักพัฒนาทั้งจากสถาบันวิจัยและบริษัทที่พยายามใช้ AWS เพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อ โดย AWS คาดหวังว่าจะทำให้การตรวจหาเชื้อนั้นทำได้แม่นยำและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการกักตัวเองต่อไป นอกจากนี้ในอนาคตอาจประยุกต์ใช้กับเหตุการแพร่ระบาดเช่นนี้ได้

สำหรับ IBM ซึ่งมีโครงการ ‘Call for Code Global Challenge‘ โดยก่อนหน้านี้จะเปิดให้นักพัฒนาส่งหัวข้อแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ แต่ปัจจุบันได้เพิ่มหัวข้อด้าน Covid-19 เข้ามา ทั้งนี้ IBM ได้มองหัวข้อเป็น 3 ส่วนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาคือ

  • Crisis Communication – ช่วยแก้ปัญหาทางการสื่อสารอย่าง Chatbot เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว อาจแก้ปัญหาเช่น ให้ข้อมูลการล้างมือที่ถูกต้อง ตรวจสอบอาการอย่างไร อัปเดตข้อมูลในละแวกบ้าน 
  • Remote Education – การห้ามออกนอกบ้านทำให้การทำงานหรือการศึกษาได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้นการทำให้เด็กๆ ยังคงสามารถเรียนรู้ต่อไปได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ
  • Community Cooperation – เป็นการร่วมมือกันในชุมชน ว่าจะช่วยกันได้อย่างไรให้ผ่านพ้นเหตุการณืนี้ไปได้ เช่น การช่วยเหลือด้านข้อมูลจำเป็นอย่างอาหารและยาเป็นต้น

ที่มา :  https://techcrunch.com/2020/03/20/aws-ibm-launch-programs-to-encourage-developers-solving-covid-19-problems/About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Video Webinar] Protection Everywhere – Protect Users On/Off-network with One Unified by McAfee Web Security Gateway

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย McAfee Webinar เรื่อง “Protection Everywhere – Protect Users On/Off-network with One Unified by McAfee …

[Video Webinar] พลิกโฉมสถาปัตยกรรม SD-WAN สู่ยุค Cloud ด้วย Dell EMC

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Geton Webinar เรื่อง “พลิกโฉมสถาปัตยกรรม SD-WAN สู่ยุค Cloud ด้วย Dell EMC” พร้อมเรียนรู้ข้อจำกัดของเทคโนโลยี WAN ในปัจจุบัน ทำไม …