AWS Backup เปิดให้บริการใน Asia Pacific และ EU Regions แล้ว

Amazon Web Services (AWS) ได้ประกาศเปิดให้บริการ AWS Backup ใน AWS Asia Pacific (Sydney) และ EU (Frankfurt) Region เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเปิดตัวบริการนี้เป็นครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนมกราคม

Credit: AWS

AWS Backup เป็นบริการสำหรับทำ Backup ข้อมูลที่อยู่ในบริการต่างๆของ AWS ไปจนถึงการ Backup จากระบบ On-premise โดยผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการได้จากศูนย์กลาง, ทำ Automate Backup Scheduling, กำหนด Retention policy และตรวจสอบการทำ Backup และ Restore ได้ ปัจจุบัน AWS Backup นั้นรองรับ Service ต่างๆของ AWS หลายตัว เช่น Amazon EBS volumes, Amazon RDS databases, Amazon DynamoDB tables, Amazon EFS file systems และ AWS Storage Gateway volumes

ล่าสุด AWS ได้เปิดบริการ AWS Backup เพิ่มในอีก Region อีก 2 แห่ง คือ Asia Pacific และ EU ทำให้ปัจจุบันมี Region ที่รองรับบริการนี้แล้วทั้งหมด 6 Region ได้แก่ US East (Northern Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), EU (Frankfurt), EU (Ireland) และ Asia Pacific (Sydney) ซึ่ง AWS Backup นั้นคิดค่าบริการตามพื้นที่การใช้งานจริง และไม่มีการเก็บค่าบริการขั้นต่ำ

ที่มา : https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/04/introducing-aws-backup/About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

รู้จัก Zero-Touch และ One-Touch Provisioning สองสิ่งที่ทำให้ Aruba SD-Branch ติดตั้งใช้งานได้ง่าย

จุดเด่นหนึ่งของโซลูชัน SD-WAN ที่เป็นสากลนั้นก็คือความง่ายดายในการติดตั้งใช้งาน เพื่อให้การขึ้นระบบ SD-WAN ที่มักกระจายอยู่หลายสาขาในพื้นที่ที่ห่างไกลกันและกันนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ที่แต่ละสาขา ซึ่ง Aruba SD-Branch ที่ครอบคลุมความสามารถ SD-WAN เองก็สามารถตอบโจทย์เรื่องความง่ายดายนี้ได้ด้วยสองเทคนิคที่มีชื่อว่า Zero-Touch Provisioning (ZTP) และ One-Touch Provisioning (OTP) นั่นเอง

Facebook เผยเริ่มใช้ QUIC และ HTTP/3 กับผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 75% แล้ว

Facebook ได้ออกมาเขียน Technical Blog ถึงการเปลี่ยนการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งาน Facebook ให้กลายเป็น QUIC และ HTTP/3 สำเร็จไปแล้วกว่า 75% ของทราฟฟิกที่เชื่อมต่อเข้ามายัง Facebook ทั้งหมดในเวลานี้ และพบว่า QUIC สามารถช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก