CDIC 2023

[Guest Post] AVEVA และ SCG แถลงความร่วมมือด้านกลยุทธ์เพื่อสร้าง “Digital Reliability Platform”

ความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านกลยุทธ์เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล ทวินทางวิศวกรรม และควบคุมการบริหารประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาจัดการเพื่อป้องกันเหตุขัดข้องที่ไม่คาดคิด

 

จากซ้ายไปขวา 1) เอกสิทธิ์ วีรสาร : ผู้จัดการ ฝ่าย คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AVEVA Group 2) สิทธิชัย ลุมพิกานนท์ : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย และพัฒนาธุรกิจ AVEVA Group 3) มงคล เฮงโรจนโสภณ: ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 4) เจริญชัย ประเทืองสุขศรี: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

 

AVEVA ผู้นําโลกด้านวิศวกรรมและซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรม พร้อมด้วยธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีที่ใหญ่สุดในประเทศไทยและเป็นคู่แข่งที่สำคัญในเอเชีย แถลงความร่วมมือด้านกลยุทธ์เพื่อพัฒนา Digital Reliability Platform หรือ DRP โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยแก้ปัญหาการบริหารประสิทธิภาพของเครื่องจักร (Asset Performance Management หรือ APM) แบบครบวงจร เพื่อคาดการณ์สุขภาพอุปกรณ์ (equipment health) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับมาตรฐานการบํารุงรักษาระหว่างหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อขจัดเหตุขัดข้องที่ไม่คาดคิด  AVEVA และกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจีผสานความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ม DRP ขึ้นมา และความร่วมมือครั้งนี้ยังมีแนวคิดสอดคล้องกับนโยบายสำคัญเร่งด่วนเพื่อเปลี่ยนโฉมระบบดิจิทัลในวงกว้างให้เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และก้าวไปสู่ผู้นำด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พร้อมทั้งนำระบบแก้ปัญหาด้วยแพลตฟอร์ม DRP ออกสู่ตลาด

ความเชื่อถือได้ของเครื่องจักรเป็นเรื่องสำคัญในวงการธุรกิจที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลัก เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี การหยุดระบบปฏิบัติการโดยไม่คาดคิดจะเกิดผลเสียต่อห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจปิโตรเคมีอย่างมาก ดังนั้นการริเริ่มเปลี่ยนโฉมระบบดิจิทัลจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจเข้าใจความเสี่ยง โดยสามารถควบคุมข้อมูลเพื่อสร้าง และใช้ระบบการแก้ปัญหาการบริหารประสิทธิภาพของเครื่องจักร (APM) ขั้นสูงเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรตัวสำคัญและคาดการณ์การล้มเหลวได้ โดยจะนำไปสู่เป้าหมายที่จะทำให้การหยุดระบบปฏิบัติการโดยไม่คาดคิดเป็นศูนย์ได้ ระบบแก้ปัญหานี้จะผสานข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อแสดงสถานะของโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน และประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อคาดการณ์การซ่อมบำรุงและการแก้ปัญหา

คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจี กล่าวว่า “นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจี เพราะความเชื่อถือได้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจเรา ด้วยแนวคิดด้านนวัตกรรมของ Digital Reliability Platform เราจึงมั่นใจว่า เราจะสามารถขจัดความเสี่ยงทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดจากเหตุขัดข้องที่ไม่คาดคิด  เราได้เฟ้นหาพันธมิตรและ AVEVA เป็นเพียงบริษัทเดียวที่สามารถจัดหาระบบแก้ปัญหาได้แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรม การปฏิบัติการ และการซ่อมบำรุง  อีกทั้งเราผนวกฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ปัญญาประดิษฐ์ AI การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย (Predictive Analytics) รวมเข้ากับการแก้ปัญหาที่ทำได้จริง ซึ่งจะช่วยผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้นและพัฒนาประสิทธิภาพของเราอีกด้วย”

และยังเสริมว่า “มากกว่านั้น ความร่วมมือนี้ยังรวมถึงการเปิดตัว DRP ออกสู่ตลาด และจะกลายเป็นระบบการแก้ปัญหาดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบและไม่เหมือนใครเป็นรายแรกในตลาด ซึ่งจะรวมทั้งเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จและข้อมูลเฉพาะทางอุตสาหกรรมเข้าไว้ด้วยกัน”

คุณ Ravi Gopinath ตำแหน่ง Chief Cloud Officer and Chief Product Officer แห่งบริษัท AVEVA กล่าวว่า “ความร่วมมือด้านกลยุทธ์ของเรากับทางธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจีจะเป็นก้าวแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างมูลค่าผ่านการเปลี่ยนโฉมระบบดิจิทัล  เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือครั้งนี้ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ด้านงานปฏิบัติการ และทำให้เหตุขัดข้องที่ไม่คาดคิดเป็นศูนย์ โดยรักษาให้เครื่องจักรเกิดเสถียรภาพอย่างสูงสุดด้วยคาดการณ์การเสียของเครื่องจักรและการบำรุงรักษาตามกำหนด  การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน”

Digital Reliability Platform จะผสานนวัตกรรมทางดิจิทัลเข้ากับประสบการณ์ความรู้อันช่ำชองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย และยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านการแข่งขันให้แก่วงการอุตสาหกรรม

 

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจี

ธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจีเป็นกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้นำที่สำคัญในวงการอุตสาหกรรมเอเชีย และผลิตเคมีภัณฑ์หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้นซึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ ไปจนถึง ขั้นปลายซึ่งมีพลาสติก 3 ชนิด มีพอลีเอธิลีน พอลีโพรพีลีน และ พอลีไวนิลคลอไรด์ เพื่อให้บริการตามความประสงค์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น บริษัทเอสซีจียังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) และการแก้ปัญหาการให้บริการ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม   www.scgchemicals.com

 

เกี่ยวกับ AVEVA:

AVEVA เป็นผู้นําโลกด้านวิศวกรรมและซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนโฉมระบบดิจิทัล  ครอบคลุมทั้งวงจรอายุเครื่องจักรทั้งหมดและการปฏิบัติการของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า (capital-intensive industries)  อีกทั้งระบบแก้ปัญหาของทางบริษัทด้านวิศวกรรม การวางแผนและปฏิบัติการ การบริหารประสิทธิภาพของเครื่องจักร และการตรวจสอบและการควบคุม ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มลูกค้ามากกว่า 16,000 รายทั่วโลก โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทได้ใช้ระบบนิเวศซอฟท์แวร์ด้านอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด ที่ประกอบไปด้วยคู่ค้า 4,200 ราย และนักพัฒนาที่ผ่านการรับรอง 5,700 ราย  บริษัทAVEVA มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร มีพนักงานกว่า 4,400 คน และมีสำนักงาน 80 แห่งในกว่า 40 ประเทศ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: www.aveva.com 


About Maylada

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …