CDIC 2023

[PR] แอสเพ็นเทคเปิดตัวซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ aspenONE® V10 ล่าสุด

Man using hi-tech computer monitor

กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2560  แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ (Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN)  บริษัทผู้เชี่ยวชาญผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เพื่อบริหารผลปฏิบัติงานของสินทรัพย์ในองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ประกาศเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของซอฟต์แวร์ “แอสเพ็นวัน เวอร์ชั่น 10” (aspenONE® Version 10)  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านวิศวกรรมการผลิต ซัพพลายเชนและเพิ่มผลิตผลจากสินทรัพย์ให้สูงขึ้น ส่งให้องค์กรมีกระแสรายได้มากขึ้น 

ซอฟท์แวร์แอสเพ็นวัน เวอร์ชั่น 10

ซอฟท์แวร์แอสเพ็นวัน เวอร์ชั่น 10 ใหม่ล่าสุดนี้ เป็นซอฟต์แวร์แบบกลุ่ม สำหรับงานด้านการบริหารผลปฏิบัติงานของสินทรัพย์ในองค์กร (Asset Performance Management: APM) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อบริหารผลปฎิบัติงานของทั้งอุปกรณ์ ขบวนการทำงานและการปฎิบิติงานที่ไซต์งานในที่ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนเป็นรายแรกในอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ที่แอสเพ็นเทคมีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบบจำลองกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมมานานกว่า 30 ปี ผสมกับการใช้โซลูชั่นแมชชีนเลิร์นนิ่งและการจัดการบิ๊กดาต้าแบบเรียลไทม์ จึงทำให้ซอฟต์แวร์ เวอร์ชั่น 10 ใหม่นี้มีศักยภาพสูงขึ้นมาก  โดยมุ่งมั่นออกแบบให้สามารถใช้สินทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาด้านความน่าเชื่อถือ ขยายอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเพื่อเพิ่มผลกำไร ซึ่งซอฟต์แวร์นี้ได้รวมคุณสมบัติด้านการวิเคราะห์ที่ทำหน้าที่แนะนำวิธีพัฒนาผลปฏิบัติงานของสินทรัพย์ในทุกระดับงานได้ง่ายๆ และคล่องตัว ดังนี้:

  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครอบคลุมทั้งไซต์ (Site-Wide Risk Analysis) ซอฟต์แวร์แอสเพ็น ฟิเดลลิส รีไลอบิลิตี้ ( Aspen Fidelis Reliability) จะช่วยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์และความเสี่ยงของการใช้งานได้จากการทำจำลองสถานการณ์และใช้โมเดลด้านความน่าเชื่อถือ 
  • การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analytics) ซอฟต์แวร์แอสเพ็น แอสเสท อนาลิติคส์ (Aspen Asset Analytics) จะวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการขั้นตอนต่างๆ  และยังช่วยคาดการณ์ถึงสถานการณ์ในอนาคต และให้ข้อแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิด  ทั้งนี้ ระบบวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่ในแพคเกจนี้ ตั้งค่าและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถให้คำแนะนำที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้  ยังมีซอฟต์แวร์แอสเพ็น โปรเอ็มวี (Aspen ProMV®) ที่ทำหน้าที่ช่วยพัฒนาความน่าเชื่อถือของกระบวนการและการใช้สินทรัพย์ โดยใช้การวิเคราะห์กระบวนการชั้นสูงที่มีหลายตัวแปร ในการตรวจสอบการทำงานประเภทที่เป็นแบ็จและที่เป็นแบบต่อเนื่อง   
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (Equipment Performance Analytics)

ซอฟท์แวร์แอสเพ็น เอ็มเทล (Aspen Mtell®) จะใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งสมัยใหม่เพื่อคาดการณ์เวลาที่อุปกรณ์อาจจะหยุดทำงาน และทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่เกิด รวมถึงข้อแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้น 

แอสเพ็น วันสำหรับงานด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์แอสเพ็น วันสำหรับงานด้านวิศวกรรมเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ได้รับการออกแบบมาให้สร้างประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน ด้านพลังงาน การควบคุม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและระดับความปลอดภัย การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มผลกำไรในระยะยาว

  • องค์กรด้านเคมีภัณฑ์และยาเฉพาะทางกำลังลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ป้อนสู่ตลาดให้ได้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งซอฟต์แวร์แอสเพ็น พลัส ในแอสเพ็นวันใหม่นี้จะขยายโมเดลจากกระบวนการประเภทต่อเนื่อง ไปเป็นโมเดลกระบวนการประเภทไม่ต่อเนื่องและกึ่งต่อเนื่อง เพื่อเอื้อให้องค์กรสามารถเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว มีขบวนการผลิตที่ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า แข่งขันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • องค์กรด้านวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง (Engineering, Procurement & Construction: EPC) มีความจำเป็นต้องเร่งโครงการต่างๆ ให้เร็วขึ้นและลดความเสี่ยงให้น้อยลง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  โซลูชั่นแอสเพ็น เบสิค เอ็นจิเนียริ่ง (Aspen Basic Engineering) ที่ทำงานบนเว็ปจะช่วยจัดการกับข้อมูลในขั้นตอน FEED และช่วยพัฒนาการทำงานร่วมกันของทีมงานในสำนักงานต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • โรงงานการผลิตเองกำลังมีการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติงานที่บ่อยมากขึ้นและมีความเสี่ยงที่ใช้ทรัพย์สินให้คุ้มค่ามากขึ้น   แอสเพ็นเสนอให้ใช้ชอฟต์แวร์ แอสเพ็นพลัส (Aspen Plus) ร่วมกับแอสเพ็นไฮซิส  (Aspen HYSYS®) ที่ปรับเทียบรูปแบบข้อมูลโรงงานได้รวดเร็วมากขึ้น จึงช่วยลดต้นทุนในการปฎิบัติงานให้น้อยลง แต่กลับได้กำไรมากขึ้น

แอสเพ็น วันสำหรับด้านงานการผลิตและซัพพลายเชน 

ซอฟต์แวร์แอสเพ็น ยูนิไฟด์ พิมส์ (Aspen Unified PIMS)  ใหม่นี้สร้างอยู่บนเอนจิ้น PIMS-AO ที่ได้รับการยอมรับสูง  ซึ่งเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมบนเว็บอันจะช่วยพัฒนาการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและนำมาพัฒนาโมเดลต่อไป  ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์แอสเพ็น ยูนิไฟด์ พิมส์นี้เป็นซอฟต์แวร์แรกในตระกูลยูนิไฟด์ที่รวบรวมเวิร์คโฟลที่อยู่ในขั้นตอนการวางแผน ไปจนถึงการจัดกำหนดการและการตรวจสอบการทำงาน  โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของซอฟต์แวร์ใหม่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าผู้ใช้งานแอสเพ็นวัน เวอร์ชั่น 10 ของแอสเพ็นเทคเช่นกัน

ซอฟต์แวร์แอสเพ็นวัน เวอร์ชั่น 10 นี้มีพร้อมจัดจำหน่ายในขณะนี้  ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ใช้ไลเซ้นต์แอสเพ็นวัน สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่นี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมได้ที่  http://www.aspentech.com/products/v10-release/.

มร. มูหะมัด แอดแนน วิศวกรด้านการวางแผน แห่งยานบู อะรัมโก ซินโนเปค รีไฟนิ้ง  กล่าวว่า  “ซอฟต์แวร์แอสเพ็น ยูนิไฟด์ พิมส์มีประโยชน์ต่อองค์กร YASREF มาก เนื่องจากได้ช่วยทำให้การอบรมนักวางแผนใหม่ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  และยังมีคุณสมบัติอีกมากมายที่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจโมเดลต่างๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  เอกสารโฟลชีทดูง่ายมากขึ้น ทำให้เราติดตามงานได้ง่ายขึ้น”

มร. แอนโตนิโอ เพทรี เจ้าหน้าที่กรรมการบริหารและประธาน แห่งแอสเพ็น เทคกล่าวว่า  “แอสเพ็น เทคมุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตที่จำกัดให้กว้างออกไป ซอฟต์แวร์แอสเพ็น วันใหม่นี้เป็นการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมการผลิต  ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตมีด้านวิศวกรรม การผลิตและด้านซัพพลายเชนเป็นรากฐานที่สำคัญมากมานานกว่า 30 ปีแล้ว   ดังนั้น แอสเพ็น เทคจึงให้ความสำคัญในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ด้านออโตเมชั่น การวิเคราะห์ แมชชีนเลิร์นนิ่ง และ IIoT รวมถึงการให้ความรู้ที่รวดเร็วเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญของซอฟต์แวร์ใหม่นี้ด้วย”

เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

###

เกี่ยวกับแอสเพ็นเทค

แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์เป็นบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ที่ใช้ในการบริหารผลปฏิบัติงานของสินทรัพย์ในองค์กร  ผลิตภัณฑ์ของแอสเพ็น เทคได้รับการพัฒนาให้ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนสูงได้เป็นอย่างดี ที่ซึ่งให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบการใช้สินทรัพย์ในองค์กร ดำเนินงาน และการบำรุงรักษาสินทรัพย์ในองค์กรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด  ทั้งนี้  แอสเพ็น เทคมีความชำนาญด้านการสร้างแบบจำลองกระบวนการผลิตที่หลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งและบิ๊กดาต้า  แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่แอสเพ็น เทคสร้างขึ้นโดยเฉพาะนี้ จะช่วยพัฒนาให้เกิดองก์ความรู้ในงานอย่างอัตโนมัติและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยให้ผลตอบแทนสูงแก่องค์กรตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทั้งหมด  ซึ่งส่งผลให้องค์กรต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทุนจำนวนมากสามารถเพิ่มเวลาทำงานได้สูงสุด ขยายขีดจำกัดของประสิทธิภาพ และใช้สินทรัพย์ของตนได้เร็วขึ้น ปลอดภัยมากขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ AspenTech.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …

รู้จัก OneCall จาก ดีแทคและทรูบิสิเนสระบบการจัดการสายขององค์กร เริ่มต้นได้รวดเร็ว คุ้มค่า ในราคาย่อมเยา

ระบบติดต่อ (Contact Center) ถือเป็นหน้าตาที่สำคัญของธุรกิจ เพราะเป็นจุดแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ภาพลักษณ์ขององก์กร ในกรณีที่ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ย่อมส่งผลต่อยอดขายหรือความไว้วางใจในอนาคต ซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นได้จากการมีระบบติดต่อแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะการมีเบอร์กลางเดียวที่สามารถเข้าถึงทุกบริการขององค์กรได้อย่างง่ายดาย ในบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จัก OneCall จากดีแทคและทรูบิสิเนส ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ริเริ่มได้ง่าย รวดเร็ว และประสิทธิภาพสูง